പ്രോഗ്രാം കമ്മറ്റിയുടെ ഔദ്യോഗിക ബ്ലോഗ്

HS Sanskrit
Result:HS Sanskrit
  801 - Upanyasarachana
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1776 12  SREELAKSHMI SN 9  THIRUVANGOOR HSS
1270 6  ARYANANDA P B 9  KADATHANAD RAJAS HS PURAMERI
2508 11  KAVYA K K 10  SANSKRIT HS VATTOLI
8184 14  NANDANA RAMESH 9  SVEMHS NANMINDA
4227 7  AKASH P 10  Govt. Sanskrit HSS Vatakara
5274 2  SIVAPRIYA.P.M 10  G. H. S. S. Kuttikattur
8914 9  KRISHNENDU SB 10  NOCHAD HSS
4603 5  SRUTHI. K. V 8  Ramakrishna Mission H. S. S
6531 1  ADHEENA.T 9  NIVEDITHA VIDYA PEEDAM ENGLISH
MEDIUM HIGH SCHOOL
3974 8  NINVEDITHA M C 10  Emjay VHS school Villiappally
9263 3  SIVAPRASAD LR 10  MJ HSS ELETTIL
7358 13  KHALIDA FASIYA K 10  PTM HS Kodiyathur
5828 10  GEETHU V 9  C. M. M. H. S. Thalakkulathur
2955 4  MUHAMMED ABDULLA 9  G.V.H.S.S MEPPAYUR
  802 - Katharachana
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2508 25  KAVYA K K 10  SANSKRIT HS VATTOLI
1778 18  ATHIRA C 10  THIRUVANGOOR HSS
6442 20  ADARSH.P 10  U. H. H. S. S. Chaliyam
8235 19  HARIKRISHNAN K M 9  Swami Guruvarananda Memorial Govt.
HSS Kolathur
5594 17  ANANYA BIJU. V 8  Pantheerankave H. S.
3316 21  ADARSH P 10  MIM HSS PERODE
3529 10  NANDANA PRABHAKARAN 10  S. N. H.S.S. Thiruvallur
8914 22  KRISHNENDU SB 10  NOCHAD HSS
6943 16  ATHIRA K 10  RECGVHSS Chathamangalam
4227 23  AKASH P 10  Govt. Sanskrit HSS Vatakara
1238 11  SWATHILAKSHMI H 9  KADATHANAD RAJAS HS PURAMERI
4694 15  DEEPIKA K 10  St. Michael's H. S.S Westhill
9307 14  RISHIPRIYA P V 9  CHAKKALAKKAL HS MADAVOOR
7358 24  KHALIDA FASIYA K 10  PTM HS Kodiyathur
5805 12  ABHINA.P.M 9  C. M. C. Girls. H. S. Elathur
2691 13  ARYA B BABU 9  G.V.H.S.S MEPPAYUR
  803 - Kavitharachana
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
9199 32  VISMAYA. M.P 10  GOVT. HSS NARIKUNI
4730 30  NIKITA S ARUN 9  Providence Girls H. S. S
1272 20  NANDANA R B 10  KADATHANAD RAJAS HS PURAMERI
7301 28  MAYA K 9  Mokkam HS Mokkam
4227 35  AKASH P 10  Govt. Sanskrit HSS Vatakara
8511 21  AMBILI.E.K 10  GGHSS BALUSSERY
5276 27  PARVATHI.O.P 10  G. H. S. S. Kuttikattur
1935 26  HRUDYA K 8  POILKAVE HS
2924 23  AISWARYA T 9  G.V.H.S.S MEPPAYUR
6126 33  SNEHA.M 10  A. K. K. R. Girls.H. S. S.
Chelannur
2508 34  KAVYA K K 10  SANSKRIT HS VATTOLI
3318 22  SREE UKTHA 10  MIM HSS PERODE
3975 31  KARTHIKA PRASANAN 10  Emjay VHS school Villiappally
  804 - Samasyapooranam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2484 11  GOURI NANDA M.K 10  SANSKRIT HS VATTOLI
7359 15  SANGEETHA MP 10  PTM HS Kodiyathur
9224 8  GOPIKA BA NAIR 9  GOVT. HSS NARIKUNI
3290 4  ASWATHI K 9  IRINGANNUR HSS
8168 14  ANANDKRISHNA 10  SVEMHS NANMINDA
4977 3  SREELAKSHMI.T.T 10  Govt. Achuthan G. H. S Chalappuram
8712 7  RAGENDHU K 8  GHSS KAYANNA
1274 5  PARVATHI R R 9  KADATHANAD RAJAS HS PURAMERI
2956 13  ADITHYAN S D 9  G.V.H.S.S MEPPAYUR
4228 16  JERRI MOL V P 10  Govt. Sanskrit HSS Vatakara
6920 10  ASWATHI B 10  GHSS Nayarkuzhi
3577 17  ARYA B 10  Emjay VHS school Villiappally
6649 12  SANJAY RAJ N 8  C. M. High School Mannur
5596 1  ASWANI. M 8  Pantheerankave H. S.
6051 9  CHANDANA T GOKUL 10  Chinmaya E. M. H. S. S.
8033 2  SRUTHAKEERTHIVK 10  GVHSS THAMARASSERY
1565 6  SREERAG P 8  KPMSM HS ARIKKULAM
  805 - Aksharaslokam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
8915 23  AKSHAYA PC 10  NOCHAD HSS
7361 17  ANAGHA NG 10  PTM HS Kodiyathur
6659 18  DEVIKA.K 8  Kunnamangalam HSS Kunnamangalam
8246 11  ANJUSHA M 9  NANMINDA HSS NANMINDA
4732 24  SWATHI. U 9  Providence Girls H. S. S
2053 15  NIVED P 10  NATIONAL HSS VATTOLI
3577 14  ARYA B 10  Emjay VHS school Villiappally
1782 13  SREEDHANYA J P 10  THIRUVANGOOR HSS
2959 22  KRISHNAGATHA 8  G.V.H.S.S MEPPAYUR
6124 16  SOUPARNIKA.N.M 10  A. K. K. R. Girls.H. S. S.
Chelannur
1264 12  ARUNIMA 8  KADATHANAD RAJAS HS PURAMERI
6406 21  GOPIKA.O 8  U. H. H. S. S. Chaliyam
5592 20  GOPIKA. P 9  Pantheerankave H. S.
9307 19  RISHIPRIYA P V 9  CHAKKALAKKAL HS MADAVOOR
  806 - Prasnothari
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
8168 14  ANANDKRISHNA 10  SVEMHS NANMINDA
1561 21  ASRA MUNAVVARA K K 9  KPMSM HS ARIKKULAM
6126 19  SNEHA.M 10  A. K. K. R. Girls.H. S. S.
Chelannur
4229 22  ANANYA A S 8  Govt. Sanskrit HSS Vatakara
9225 15  SARANG. V.S 9  GOVT. HSS NARIKUNI
6660 12  RISHIKESH.P 9  Kunnamangalam HSS Kunnamangalam
6193 16  GOPIKA C M 9  Sevamandir Post Basic School,
Ramanattukara
7362 18  ANAGHA K 10  PTM HS Kodiyathur
3767 20  VYSHNA A R 10  Memunda HSS
8664 17  ADITHYA C 8  NADUVANNUR HSS VAKAYAD
2691 24  ARYA B BABU 9  G.V.H.S.S MEPPAYUR
4721 23  SREYABABU. K 8  Ramakrishna Mission H. S. S
1276 11  ABHIRAM S J 9  KADATHANAD RAJAS HS PURAMERI
5126 13  ANGATH.J.R 10  Saraswathi Vidya Nikethan English
Medium High School, Pantheerankavu
  807 - Padyamchollal
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3825 41  GAUTHAM KRISHNA 9  Memunda HSS
6900 36  GOPIKA J P 8  RECGVHSS Chathamangalam
1776 35  SREELAKSHMI SN 9  THIRUVANGOOR HSS
3051 34  AKSHAYA A K 9  IRINGANNUR HSS
4531 29  PRADEEKSHA P MALLER 10  Providence Girls H. S. S
8510 39  PAVITHRA.J.R 9  GGHSS BALUSSERY
5624 46  DEVIKA P.E 9  G. H. S. S Peringolam
9740 40  ANJANA T N 9  GHSS Neeleswaram
7361 32  ANAGHA NG 10  PTM HS Kodiyathur
8829 31  ANUGRAH TK 10  NOCHAD HSS
1999 30  YADUNAND K K 8  NATIONAL HSS VATTOLI
6013 37  POOJA PRASOON 8  Chinmaya E. M. H. S. S.
9268 33  KRISHNAPRIYA S RAJ 10  MJ HSS ELETTIL
8016 42  KARTHIK RAMESH 10  GVHSS THAMARASSERY
6406 45  GOPIKA.O 8  U. H. H. S. S. Chaliyam
2833 38  ANAINA R GIREESH 9  G.V.H.S.S MEPPAYUR
4237 28  AYANA R 9  BEM HS Vatakara
  808 - Prabhashanam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
8684 22  VYSHNAV VINOD 10  PERAMBRA HSS
9199 20  VISMAYA. M.P 10  GOVT. HSS NARIKUNI
8171 24  SNEHAANIL.A 8  SVEMHS NANMINDA
4599 26  ARYA R 10  G. V. H. S. S. For Girls Nadakkavu
1257 21  NAYANA K P 9  KADATHANAD RAJAS HS PURAMERI
3921 25  HARINANDA.M 8  Rahmaniya H S Ayancheri
6902 30  AATMAJA P 8  RECGVHSS Chathamangalam
1702 23  VIVEK GS 10  THIRUVANGOOR HSS
5763 19  VISHAL A V 9  P. V. S. H. S. Eranhikkal
4225 31  ANAYA K M 9  Govt. Sanskrit HSS Vatakara
3293 29  ANUNANDHA K K 10  IRINGANNUR HSS
7432 27  ANANTHU PK 8  PTM HS Kodiyathur
6195 32  RIJINA K E 10  Sevamandir Post Basic School,
Ramanattukara
5586 28  ANAGHARAJ. C. P 9  Pantheerankave H. S.
  809 - Chambuprabhashanam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1239 21  GOKUL P 9  KADATHANAD RAJAS HS PURAMERI
9270 30  AYSHANOORA KC 9  MJ HSS ELETTIL
4898 31  AMRUTHA K 10  St. Michael's H. S.S Westhill
8684 20  VYSHNAV VINOD 10  PERAMBRA HSS
6078 22  AISWARYA. K 8  Chinmaya E. M. H. S. S.
6905 24  AVYA K V 8  RECGVHSS Chathamangalam
4219 32  NANDANA V P 9  Govt. Sanskrit HSS Vatakara
1973 26  NEEHARA .P.S 9  RNMHS NARIPATTA
3605 25  NAVYA R 9  Memunda HSS
8402 27  ARYA BABY V S 8  NANMINDA HSS NANMINDA
6650 19  VINEESHA 8  C. M. High School Mannur
5494 23  VYSHNAVI. T 9  Pantheerankave H. S.
1783 28  NAYANA C 10  THIRUVANGOOR HSS
3056 29  SANIYA SUNIL T K 8  IRINGANNUR HSS
  810 - Padakam (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
6194 17  RAHUL MADHAV 9  Sevamandir Post Basic School,
Ramanattukara
6009 13  ATHUL KRISHNA 8  Chinmaya E. M. H. S. S.
1697 18  SIDHARTH K S 10  THIRUVANGOOR HSS
6661 21  SREERAJ.A 10  Kunnamangalam HSS Kunnamangalam
8168 15  ANANDKRISHNA 10  SVEMHS NANMINDA
8686 19  ANAND KRISHNA 8  PERAMBRA HSS
7364 20  SIDHARTH EK 8  PTM HS Kodiyathur
3768 12  THEJAS T J 10  Memunda HSS
4236 11  JITHIN K SHEKHAR 10  BEM HS Vatakara
9305 16  ABHIJITH P L 10  CHAKKALAKKAL HS MADAVOOR
5280 14  ASWINRAJ 8  G. H. S. S. Kuttikattur
  811 - Padakam (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
6013 19  POOJA PRASOON 8  Chinmaya E. M. H. S. S.
6193 21  GOPIKA C M 9  Sevamandir Post Basic School,
Ramanattukara
1785 11  MALAVIKA S BABU 10  THIRUVANGOOR HSS
4732 17  SWATHI. U 9  Providence Girls H. S. S
3769 18  ASWATHI A K 10  Memunda HSS
8184 20  NANDANA RAMESH 9  SVEMHS NANMINDA
8683 14  KRISHNA SASI 9  PERAMBRA HSS
4230 16  NANDANA V V 9  Govt. Sanskrit HSS Vatakara
9228 13  SNEHA. K.S 10  GOVT. HSS NARIKUNI
3064 12  AMRUTHA T K 8  IRINGANNUR HSS
5281 15  REVATHI 9  G. H. S. S. Kuttikattur
  812 - Ashtapathi (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4945 23  NAVIN KRISHNANAN PK 10  Zamorin's H. S. S. Kozhikode
3825 31  GAUTHAM KRISHNA 9  Memunda HSS
1689 21  KEDARNATH V 9  THIRUVANGOOR HSS
8829 25  ANUGRAH TK 10  NOCHAD HSS
2478 29  SHALAT S VINOD 10  SANSKRIT HS VATTOLI
6011 22  BHARAT BHUSHAN 10  Chinmaya E. M. H. S. S.
6898 28  ABHINAV N S 9  RECGVHSS Chathamangalam
8186 33  ABHAY S KUMAR 9  SVEMHS NANMINDA
7360 20  JISHNU DAMODARAN NK 10  PTM HS Kodiyathur
6197 32  YAGEESH C P 8  Sevamandir Post Basic School,
Ramanattukara
2958 27  VYSHAKH S S 8  G.V.H.S.S MEPPAYUR
9226 24  SOURAV P ANIL 9  GOVT. HSS NARIKUNI
5122 30  DEENADAYAL.C 10  Saraswathi Vidya Nikethan English
Medium High School, Pantheerankavu
8009 26  PM DEVANARAYANAN
NAMBOOTHIRI
9  GVHSS THAMARASSERY
  813 - Ashtapathi (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
8685 16  NAVYALAKSHMI S 9  PERAMBRA HSS
6535 22  BHADRA.K.M.P 9  G. G. V. H. S. S. Feroke
3051 12  AKSHAYA A K 9  IRINGANNUR HSS
8184 13  NANDANA RAMESH 9  SVEMHS NANMINDA
5274 11  SIVAPRIYA.P.M 10  G. H. S. S. Kuttikattur
4531 19  PRADEEKSHA P MALLER 10  Providence Girls H. S. S
9227 14  ANUSREE. V 9  GOVT. HSS NARIKUNI
1557 17  JYOTHIKA S R 9  KPMSM HS ARIKKULAM
1985 21  AHANA ASHOK 10  NATIONAL HSS VATTOLI
6013 23  POOJA PRASOON 8  Chinmaya E. M. H. S. S.
2924 18  AISWARYA T 9  G.V.H.S.S MEPPAYUR
7304 20  ANAGHA K 10  PTM HS Kodiyathur
6899 15  SOUPARNIKA P 10  RECGVHSS Chathamangalam
  814 - Ganalapanam (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
6898 14  ABHINAV N S 9  RECGVHSS Chathamangalam
8575 21  SIVAKRISHNAN.M 9  PALORA HSS ULLIYERI
1704 13  ABHISHEK S 8  THIRUVANGOOR HSS
8829 15  ANUGRAH TK 10  NOCHAD HSS
2958 20  VYSHAKH S S 8  G.V.H.S.S MEPPAYUR
6053 25  GOVIND SUNIL KUMAR. T. K 9  Chinmaya E. M. H. S. S.
1999 27  YADUNAND K K 8  NATIONAL HSS VATTOLI
8009 18  PM DEVANARAYANAN
NAMBOOTHIRI
9  GVHSS THAMARASSERY
1239 11  GOKUL P 9  KADATHANAD RAJAS HS PURAMERI
4660 17  ABHINAV SANTHOSH 9  M. C. C. H.S.S .Calicut
3771 23  ANIRUDH MOHAN 8  Memunda HSS
6197 19  YAGEESH C P 8  Sevamandir Post Basic School,
Ramanattukara
7360 16  JISHNU DAMODARAN NK 10  PTM HS Kodiyathur
3316 26  ADARSH P 10  MIM HSS PERODE
5122 12  DEENADAYAL.C 10  Saraswathi Vidya Nikethan English
Medium High School, Pantheerankavu
4166 22  ABHINAND KRISHNA N P 8  BEM HS Vatakara
9226 24  SOURAV P ANIL 9  GOVT. HSS NARIKUNI
  815 - Ganalapanam (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
8661 17  ASHNA T K 9  NADUVANNUR HSS VAKAYAD
3051 23  AKSHAYA A K 9  IRINGANNUR HSS
1557 26  JYOTHIKA S R 9  KPMSM HS ARIKKULAM
1985 18  AHANA ASHOK 10  NATIONAL HSS VATTOLI
8162 21  SIVANI.P.S 8  SVEMHS NANMINDA
4474 25  SREELAKSHMI HARIHARAN 10  G. V. H. S. S. For Girls Nadakkavu
6900 24  GOPIKA J P 8  RECGVHSS Chathamangalam
4221 22  HARIPRIYA V 10  Govt. Sanskrit HSS Vatakara
6535 12  BHADRA.K.M.P 9  G. G. V. H. S. S. Feroke
1240 11  HARSHA GANESH 10  KADATHANAD RAJAS HS PURAMERI
2924 19  AISWARYA T 9  G.V.H.S.S MEPPAYUR
7302 14  SWATHI VP 9  PTM HS Kodiyathur
9272 20  THEERTHA 8  MJ HSS ELETTIL
5274 13  SIVAPRIYA.P.M 10  G. H. S. S. Kuttikattur
5793 15  AMJIMA.K.K 10  C. M. C. Girls. H. S. Elathur
3926 16  VISHNUMAYA.V 10  Rahmaniya H S Ayancheri
  816 - Koodiyattam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4735 20  DILNA. P 10  Providence Girls H. S. S
8687 21  CHAITHRANJALI SAJEEV 8  PERAMBRA HSS
  817 - Nadakam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4978 36  KAVYA. M 10  Govt. Achuthan G. H. S Chalappuram
1924 34  NARTHANA BABY BS 8  POILKAVE HS
6546 33  PRANAVYA.T 10  NIVEDITHA VIDYA PEEDAM ENGLISH
MEDIUM HIGH SCHOOL
6905 35  AVYA K V 8  RECGVHSS Chathamangalam
9380 32  ABHIRAMI.K 10  CHAKKALAKKAL HS MADAVOOR
8188 30  SREEHARI U.S 8  SVEMHS NANMINDA
7359 31  SANGEETHA MP 10  PTM HS Kodiyathur
  818 - Vandematharam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
8164 17  SREYA.B 9  SVEMHS NANMINDA
1254 26  CHANDANA A S 8  KADATHANAD RAJAS HS PURAMERI
1776 15  SREELAKSHMI SN 9  THIRUVANGOOR HSS
6049 11  AKSHARA. K 10  Chinmaya E. M. H. S. S.
4219 24  NANDANA V P 9  Govt. Sanskrit HSS Vatakara
6664 16  PADMAPRIYA.M 9  Kunnamangalam HSS Kunnamangalam
6180 23  ARYA K 9  Sevamandir Post Basic School,
Ramanattukara
8683 13  KRISHNA SASI 9  PERAMBRA HSS
9227 18  ANUSREE. V 9  GOVT. HSS NARIKUNI
4476 19  MALAVIKA PP 10  G. V. H. S. S. For Girls Nadakkavu
2028 22  MALAVIKA K 10  KPES HIGH SCHOOL KAYAKKODY
3765 12  ANJANA BALAN C M 9  Memunda HSS
5274 14  SIVAPRIYA.P.M 10  G. H. S. S. Kuttikattur
7227 25  DEVIKA PRAKASH 10  Mokkam HS Mokkam
2959 21  KRISHNAGATHA 8  G.V.H.S.S MEPPAYUR
8009 20  PM DEVANARAYANAN
NAMBOOTHIRI
9  GVHSS THAMARASSERY
  819 - Sangha Ganam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
8162 17  SIVANI.P.S 8  SVEMHS NANMINDA
1985 24  AHANA ASHOK 10  NATIONAL HSS VATTOLI
4474 18  SREELAKSHMI HARIHARAN 10  G. V. H. S. S. For Girls Nadakkavu
1776 21  SREELAKSHMI SN 9  THIRUVANGOOR HSS
1240 26  HARSHA GANESH 10  KADATHANAD RAJAS HS PURAMERI
3050 16  ASWATHI V K 10  IRINGANNUR HSS
8915 15  AKSHAYA PC 10  NOCHAD HSS
6049 25  AKSHARA. K 10  Chinmaya E. M. H. S. S.
8685 12  NAVYALAKSHMI S 9  PERAMBRA HSS
6899 27  SOUPARNIKA P 10  RECGVHSS Chathamangalam
4235 20  YAMI K P 8  BEM HS Vatakara
8009 22  PM DEVANARAYANAN
NAMBOOTHIRI
9  GVHSS THAMARASSERY
5274 19  SIVAPRIYA.P.M 10  G. H. S. S. Kuttikattur
2833 11  ANAINA R GIREESH 9  G.V.H.S.S MEPPAYUR
9229 23  APARNA. .JK 10  GOVT. HSS NARIKUNI
3770 13  DEVAMRITHA B S 9  Memunda HSS
7302 14  SWATHI VP 9  PTM HS Kodiyathur

6 comments: