പ്രോഗ്രാം കമ്മറ്റിയുടെ ഔദ്യോഗിക ബ്ലോഗ്

HS General Results
Result:HS General
  601 - Chithra Rachana - Pencil
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1320 14  ANJIMA.S.M 10  ILAHIYA HSS KAPPAD
4378 12  RWITHUPARNA P RAJEEV 10  GHSS NADUVANNUR
2192 25  ADISH DINESH T 8  G.V.H.S.S MEPPAYUR
5678 20  ANANDHU LAL TP 9  Silver Hills H. S. S.
7316 13  ASHWIN SANJAY T P 9  G. V. H. S. S. Cheruvannur
7085 26  NEHA A S 9  GGHSS BALUSSERY
1852 24  JOSHUA JES JOSEPH 9  PT CHACKO M HS KUNDUTHODE
5614 23  ANAGHA T P 8  Providence Girls H. S. S
1020 21  LIKHITH T 9  GHSS CHORODE
7715 17  VISHAKH P.P 10  G. H. S. S. Mavoor
3099 16  ANUGRAH KJ 10  Memunda HSS
3245 18  SREELAKSHMI MOHAN 9  St.Antony`s GHS Vatakara
  602 - Chithra Rachana - Water Colour
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1320 14  ANJIMA.S.M 10  ILAHIYA HSS KAPPAD
7085 22  NEHA A S 9  GGHSS BALUSSERY
5678 20  ANANDHU LAL TP 9  Silver Hills H. S. S.
4378 13  RWITHUPARNA P RAJEEV 10  GHSS NADUVANNUR
2192 21  ADISH DINESH T 8  G.V.H.S.S MEPPAYUR
7525 18  ANUBHAV N 8  G. G. V. H. S. S. Feroke
1877 12  ADITHYAN N P 8  Vadakkumpad H S
5527 25  ANANYA V P 10  G. G. Model G. H. S. S. Chalappuram
1145 24  LAYA RAGESH N 8  GGHSS MADAPPALLI
2654 23  ARYA.M.K 8  IRINGANNUR HSS
1967 15  SITA LAKSHMI 9  NATIONAL HSS VATTOLI
  603 - Chithra Rachana - Oil Colour
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1320 25  ANJIMA.S.M 10  ILAHIYA HSS KAPPAD
4378 24  RWITHUPARNA P RAJEEV 10  GHSS NADUVANNUR
8072 16  GOPI KRISHNAN 10  THIRUVANGOOR HSS
5678 19  ANANDHU LAL TP 9  Silver Hills H. S. S.
1144 18  ANUGRAHA SURESHBABU 10  GGHSS MADAPPALLI
2194 17  AKASH M M 10  G.V.H.S.S MEPPAYUR
2654 26  ARYA.M.K 8  IRINGANNUR HSS
5211 22  AISHA MEHRA 10  St. Joseph`s Anglo Indian Girls H.
S. S
3341 11  RANEENA R 9  Sree Narayana HSS Vatakara
  604 - Cartoon
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2297 14  NAHNA MEHRIN 10  G.H.S AVALA KUTTOTH
4379 17  VINSIYA.K.M 8  GHSS NADUVANNUR
1020 11  LIKHITH T 9  GHSS CHORODE
1628 12  AKSHAY CK 9  POILKAVE HS
7356 16  MUHAMMED SAMEEH K 10  Farook Higher
Secondary School,
Farook College (PO)
8101 25  PARVANA P 10  THIRUVANGOOR HSS
5688 19  HANNA MARJAN V 10  P. V. S. H. S. Eranhikkal
  639 - Kavitharachana - Malayalam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1389 12  SREENANDA B 10  GGHSS KOYILANDY
7015 21  PARTHIV JEEVAN 10  GHSS KOKKALLUR
2802 14  RUHMA FATHIMA.K 10  CRESCENT HSS VANIMAL
5221 19  KRISHNA B S 9  St. Joseph`s Anglo Indian Girls H.
S. S
6793 25  HANA MUHAMMED 10  VMHMHS Anayamkunnu
3992 26  DILSHANA SHERIN 10  GM HS Raroth
7723 23  SIVASREE P. M. 10  G. H. S. S. Kuttikattur
1025 11  SIVAGANGA S 9  GHSS CHORODE
4788 18  VARADA KRISHNA 9  St. Mary's Higher Secondary School,
Koodathai
3698 16  AVYA K V 10  RECGVHSS Chathamangalam
7396 22  SWATHI TK 10  Farook Higher
Secondary School,
Farook College (PO)
4385 17  HRISHIKA VINOD 10  GHSS NADUVANNUR
1805 163  APARNA ANNIE VARGHESE 8  ST. MARY`S HS MARUTHONKARA
2535 24  DRISHYA V 10  G.V.H.S.S PAYYOLI
3510 15  ANUAYA MANOJ 9  Govt. HSS Maniyur
5691 20  SAVITHA G S 10  P. V. S. H. S. Eranhikkal
  640 - Katharachana - Malayalam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
5221 20  KRISHNA B S 9  St. Joseph`s Anglo Indian Girls H.
S. S
2195 25  VYSHNAVI A 10  G.V.H.S.S MEPPAYUR
6793 23  HANA MUHAMMED 10  VMHMHS Anayamkunnu
2802 14  RUHMA FATHIMA.K 10  CRESCENT HSS VANIMAL
4692 18  ANNA THERASA GEORGE 8  ST THOMAS HS KOORACHUNDU
4067 17  LEEN MARIAM 9  MGMHS EANGAPUZHA
7241 22  JASNA JINEESSH J S 9  Swami Guruvarananda Memorial Govt.
HSS Kolathur
5679 21  ANUGRAHA S 10  Silver Hills H. S. S.
3618 15  NAJIYA NASREEN M C 10  Islamic Academy EHS Kottakkal
7680 24  RIYA SHERIN T T 10  Crescent Public School Mavoor
3737 16  VISMAYA K C 10  RECGVHSS Chathamangalam
1678 12  AJANYA P 10  THIRUVANGOOR HSS
4790 19  TESS THOMAS 9  St. Mary's Higher Secondary School,
Koodathai
1756 13  SREYA B N 9  SANSKRIT HS VATTOLI
1280 11  NANDHANA KRISHNA 8  KKM GVHSS ORKKATTERI
  641 - Kavitharachana - Hindi
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3251 16  JAYALAKSHMI B 9  St.Antony`s GHS Vatakara
5354 20  BARZA NOUSHAD O 10  Calicut Girls H.S.S.
3102 15  SAJANA SATHYAN 9  Memunda HSS
1674 11  SREENANDANA 9  THIRUVANGOOR HSS
5687 21  SWAROOPA G NAIK 10  Chinmaya E. M. H. S. S.
2670 14  AMAYA ASHOK 10  GHSS KALLACHI
3773 17  MEHARUNNISA 10  Markaz Girls HS Karanthur
7944 24  AYISHA SHEIKH .A P 10  G. H. S. S. Mavoor
2536 13  JAYALAKSHMI 9  G.V.H.S.S PAYYOLI
1798 12  NUBLA AS 10  KPES HIGH SCHOOL KAYAKKODY
1026 25  AMEGHA P M 9  GHSS CHORODE
7318 23  ARYA M 10  G. V. H. S. S. Cheruvannur
6912 22  AVANTHIKA BABU 10  SVEMHS NANMINDA
4018 18  PARVATHI STALIN 10  St.George's H.S.S Velamcode
4707 19  FATHIMA HIBA NK 10  MJ HSS ELETTIL
  642 - Katharachana - Hindi
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1741 24  VYSHNAVI M 10  THIRUVANGOOR HSS
7724 17  ATHULYA P. V. 10  G. H. S. S. Kuttikattur
5208 14  RISHIKA. D 10  Providence Girls H. S. S
4403 20  ANJIMA KRISHNA.M.C 9  PERAMBRA HSS
7104 21  ANOONA.P.K 10  PALORA HSS ULLIYERI
5698 22  PADMAPRIYA.T.M 9  C. M. C. Girls. H. S. Elathur
7279 12  FATHIMA NIYAS 10  Venerini E. M. H. S. S.
2540 16  FATHIMATHUL NOORA P P 10  G.V.H.S.S PAYYOLI
6543 19  MEHARBAN ALAM 9  MKH MMO HSS Manassery
3345 15  ANUGRAHA P K 10  Sree Narayana HSS Vatakara
1003 13  VEDHA V K 9  KADATHANAD RAJAS HS PURAMERI
2825 11  SREEDEVI SUKUMARAN 10  GHSS VALAYAM
1758 18  NANDANA P K 10  SANSKRIT HS VATTOLI
2991 23  LYNA ZAHRA 10  Emjay VHS school Villiappally
  643 - Upanyasam - Malayalam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
5220 21  DHARMIKA M SANKAR 10  St. Joseph`s Anglo Indian Girls H.
S. S
7089 23  DEVANANDA S 8  GGHSS BALUSSERY
5053 20  RIYA FATHIMA C P 9  CHAKKALAKKAL HSS MADAVOOR
4341 19  JILU NAJIYA Y H 10  NOCHAD HSS
8068 26  PARVANA V H 9  G.V.H.S.S PAYYOLI
6634 24  ANJAL MUHAMMED UP 9  Chennamangallur HSS
2611 15  AMAYA P R 9  GHSS VALAYAM
3737 18  VISMAYA K C 10  RECGVHSS Chathamangalam
3101 16  NIVED R SURESH 10  Memunda HSS
2188 14  ANUSREE K 10  G.V.H.S.S MEPPAYUR
7411 25  GOPIKA O 10  U. H. H. S. S. Chaliyam
1624 12  RAISHA SAIMA A K 10  GMVHSS KOYILANDY
5718 22  FATHIMA AFRA T N 10  J. D. T. Islam. H.S. Merikkunnu
3345 17  ANUGRAHA P K 10  Sree Narayana HSS Vatakara
1978 13  JULIYA M L 10  NATIONAL HSS VATTOLI
1004 11  NAVANEETH R K 9  KADATHANAD RAJAS HS PURAMERI
  644 - Upanyasam - English
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
5680 12  FATHIMA THAHLIYA K 10  Silver Hills H. S. S.
3103 17  BHARATH SREEJITH 10  Memunda HSS
6877 11  AMEENA.KC 10  PTM HS Kodiyathur
5174 18  SANJANA U NAIR 10  St. Michael's H. S.S Westhill
7089 19  DEVANANDA S 8  GGHSS BALUSSERY
4593 16  AGNES SONA JAISON 10  ST THOMAS HS KOORACHUNDU
7999 20  ADITHYAN S SREEDHAR 9  G. H. S. S. Medical College Campus
3259 21  ANJANA ARUN 10  St.Antony`s GHS Vatakara
3935 22  HIBATHULLAH ANEES BABU 9  Markaz HSS Karanthur
1323 13  AMANA SIDHIQUE 10  ILAHIYA HSS KAPPAD
5099 24  RISHWA M RASHEED 9  CHAKKALAKKAL HSS MADAVOOR
2189 23  NIVEDYA B 10  G.V.H.S.S MEPPAYUR
1806 15  ALEENA JIJI 10  ST. MARY`S HS MARUTHONKARA
1027 14  DEVANANDA 8  GHSS CHORODE
2844 25  VEENA ARAVIND 10  TIM GHSS NADAPURAM
8106 26  ROHITH RAVEENDRAN 10  Sevamandir Post
Basic School,
Ramanattukara
  645 - Upanyasam - Hindi
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3344 17  MAYA KRISHNA V P 10  Sree Narayana HSS Vatakara
5683 21  DEVIKA V 10  Presentation H. S. S.
3101 16  NIVED R SURESH 10  Memunda HSS
2196 14  NATHASHA P 10  G.V.H.S.S MEPPAYUR
7724 25  ATHULYA P. V. 10  G. H. S. S. Kuttikattur
7534 24  NAVYAKUMARI K 10  G. G. V. H. S. S. Feroke
8073 26  SREEVED S R 10  Swami Guruvarananda Memorial Govt.
HSS Kolathur
6912 22  AVANTHIKA BABU 10  SVEMHS NANMINDA
6499 23  FATHIMA NADHA MT 10  MKH MMO VHSS For Girls Mukkam
4436 18  DEVANANDA M S 10  PERAMBRA HSS
5179 20  VANIRAM C V 9  St. Michael's H. S.S Westhill
1791 13  NIMRA FATHIMA M V 10  RNMHS NARIPATTA
4821 19  SWETHA.T 9  St. Mary's Higher Secondary School,
Koodathai
2825 15  SREEDEVI SUKUMARAN 10  GHSS VALAYAM
1726 12  DEVADARSHAN.R 10  THIRUVANGOOR HSS
1281 11  HRIDYA SUDHEENDRAN 9  KKM GVHSS ORKKATTERI
  646 - Upanyasam - Urdu
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4335 24  NOOH HABIBULLH 10  NOCHAD HSS
6498 14  SAHAHAZDI 9  MKH MMO VHSS For Girls Mukkam
6985 23  FATHIMA RANA V P 10  KUTTAMBOOR HS
2990 22  HIBA FATHIMA P K 9  Emjay VHS school Villiappally
2308 19  MUHAMMED SHIYAN 10  B.T.M.H.S THURAYUR
7945 20  FIDA N.P 10  G. H. S. S. Mavoor
5605 25  FATHIMA JASMIN P A 9  G. V. H. S. S Meenchanda
1802 13  ANUVRINDA P S 10  RNMHS NARIPATTA
2596 18  MUHAMMED SWALIH PP 10  GHSS VELLIYODE
4744 26  FATHIMA HIBA PT 10  GHSS KARUVANPOYIL
3846 17  ALTAF HUSSAIN 10  Markaz HSS Karanthur
3418 11  FATHIMATHUL FARSANA K 10  MUM VHSS Vatakara
5699 16  SAFLA NASRIN 10  C. M. C. Girls. H. S. Elathur
7434 12  FATHIMA BATHOOL V C 9  U. H. H. S. S. Chaliyam
1729 21  FARHA FATHIMA 9  THIRUVANGOOR HSS
1268 15  SHANIYA ASLAM 8  GHSS AZHIYOOR
  647 - Katharachana - Urdu
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
6543 21  MEHARBAN ALAM 9  MKH MMO HSS Manassery
2308 20  MUHAMMED SHIYAN 10  B.T.M.H.S THURAYUR
2658 17  SAFA FATHIMA 9  IRINGANNUR HSS
3948 18  MUHAMMED JAFAR 10  Markaz HSS Karanthur
3417 26  FATHIMATHUL
FAMINSHASHERIN
10  MUM VHSS Vatakara
2990 14  HIBA FATHIMA P K 9  Emjay VHS school Villiappally
7351 22  RISWANA.P 10  C. M. High School Mannur
4014 23  SHAHALA NOURIN 10  GM HS Raroth
5091 19  AFA HALEEM KK 10  CHAKKALAKKAL HSS MADAVOOR
6998 27  SHAMILA IQBAL.A.K. 10  KUTTAMBOOR HS
4502 24  SHADIYA YUSAF 9  PERAMBRA HSS
5717 13  AYISHA THANHA T A 10  C. M. C. Girls. H. S. Elathur
5578 25  SHIFANA JASMIN.K.T 10  G. V. H. S. S. For Girls Nadakkavu
1925 15  SAFNAJ OK 10  GHSS KUTTYADI
7726 11  MUSHRIFA M. 9  G. H. S. S. Kuttikattur
1393 12  HASNA P T 10  GGHSS KOYILANDY
1267 16  MUHAMMED SHAHIN FARHAN.
VP
8  GHSS AZHIYOOR
  648 - Kavitharachana - Urdu
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
6544 19  MUHAMMED SHAHADATH 10  MKH MMO HSS Manassery
3845 18  ASRAR AHMED 9  Markaz HSS Karanthur
5605 12  FATHIMA JASMIN P A 9  G. V. H. S. S Meenchanda
2308 20  MUHAMMED SHIYAN 10  B.T.M.H.S THURAYUR
4370 11  SHADHA THNSAQUE M T 8  NOCHAD HSS
1729 24  FARHA FATHIMA 9  THIRUVANGOOR HSS
4742 21  NIDA ZAINABA 10  GHSS KARUVANPOYIL
5719 15  DUHAN IBRAHIM K P 10  A. K. K. R. Boys. H. S. Chelannur
2601 26  ANSHIRA NP 10  GHSS VELLIYODE
3100 27  MARJANA SHERIN 10  Memunda HSS
4017 25  AMNA 10  GM HS Raroth
3419 17  SALIHA JAFAR PP 10  MUM VHSS Vatakara
1977 13  NIDHA FATHIMA.N.K 8  NATIONAL HSS VATTOLI
7092 22  THOIBA SHANAVAZ.P.P 8  PALORA HSS ULLIYERI
1266 23  FIDHA. K 8  GHSS AZHIYOOR
7434 14  FATHIMA BATHOOL V C 9  U. H. H. S. S. Chaliyam
7865 16  MUHAMMED JIYAD.M.V 10  Pantheerankave H. S.
  692 - Kavitharachana - English
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4600 19  ADITHYA J VINOD 10  St. FRANCIS English Medium High
School Perambra
7280 26  ANNABEL FATHIMA 10  Venerini E. M. H. S. S.
8103 27  SANJITH SINAN K P 9  GHSS KODUVALLY
6632 17  NIDA MARIYAM 10  Chennamangallur HSS
7966 20  MINA FATHIMA A P 10  G. H. S. S. Medical College Campus
5203 15  SHEETAL.B 10  Providence Girls H. S. S
4068 14  SAIGA VIJAYAN 9  MGMHS EANGAPUZHA
2190 12  NAJA FATHIMA 10  G.V.H.S.S MEPPAYUR
5713 11  RASHA FATHIMA 10  Presentation H. S. S.
2756 21  JALA RIHAN.S 10  CRESCENT HSS VANIMAL
1882 18  RIDHA FATHIMA 10  Vadakkumpad H S
2943 22  FAHMIDA SHERIN 10  RAC HSS Katameri
3342 25  NAFIHA MUSTHAFA M 9  JNM Govt.HSS Puduppanam
3945 13  UTHARA SURESH KUMAR 8  Kunnamangalam HSS Kunnamangalam
6964 23  AKASH S RAVEENDRAN 10  GVHSS BALUSSERY
1390 16  KAVYA B 8  GGHSS KOYILANDY
1002 24  MALAVIKA N S 8  KADATHANAD RAJAS HS PURAMERI
  693 - Kavitharachana - Tamil
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
5531 17  GNANADARSHINI .G 10  G. V. H. S. S. For Girls Nadakkavu
4427 15  SAIVEENA S KUTTOTH 10  PERAMBRA HSS
1097 11  EVANGELIN S 9  GVHSS MADAPPALLI
7533 18  RUMAISA FATHIMA V C 10  G. G. V. H. S. S. Feroke
  694 - Kavitharachana - Kannada
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4632 14  APARNA SATHEESH 10  PERAMBRA HSS
1392 12  SOUPARNIKA T 9  GGHSS KOYILANDY
2945 11  MANYA PRIYA 10  RAC HSS Katameri
5054 15  FATHIMA NIHALA 9  CHAKKALAKKAL HSS MADAVOOR
6573 13  NIYA KURIAN 8  St. Joseph`s HS Pulloorampara
  695 - Katharachana - English
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
5680 21  FATHIMA THAHLIYA K 10  Silver Hills H. S. S.
5222 20  DIYA ROSE ANIL 10  St. Joseph`s Anglo Indian Girls H.
S. S
1942 13  AHLAM ABDULLA 8  NATIONAL HSS VATTOLI
3700 17  GOPIKA K S 8  RECGVHSS Chathamangalam
3258 16  NANDHITHA V ANIL 9  St.Antony`s GHS Vatakara
2840 15  REEM RASHID 9  TIM GHSS NADAPURAM
7966 24  MINA FATHIMA A P 10  G. H. S. S. Medical College Campus
7479 23  ASHISH ROSHAN 10  Farook Higher
Secondary School,
Farook College (PO)
6930 22  SNEHA S BABU 10  GHSS POONOOR
4066 18  AKHIL ROY 10  MGMHS EANGAPUZHA
4340 19  RANA BASHEER KUNNATH 8  NOCHAD HSS
1679 12  MIFZAL SHAH P T 10  THIRUVANGOOR HSS
1098 11  MRIDHUL MITHRA 8  GVHSS MADAPPALLI
2532 14  ARATHI KRISHNA N 8  G.V.H.S.S PAYYOLI