പ്രോഗ്രാം കമ്മറ്റിയുടെ ഔദ്യോഗിക ബ്ലോഗ്

HS General Results
Result:HS General
  639 - Kavitharachana - Malayalam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1389 12  SREENANDA B 10  GGHSS KOYILANDY
7015 21  PARTHIV JEEVAN 10  GHSS KOKKALLUR
2802 14  RUHMA FATHIMA.K 10  CRESCENT HSS VANIMAL
5221 19  KRISHNA B S 9  St. Joseph`s Anglo Indian Girls H.
S. S
6793 25  HANA MUHAMMED 10  VMHMHS Anayamkunnu
3992 26  DILSHANA SHERIN 10  GM HS Raroth
7723 23  SIVASREE P. M. 10  G. H. S. S. Kuttikattur
1025 11  SIVAGANGA S 9  GHSS CHORODE
4788 18  VARADA KRISHNA 9  St. Mary's Higher Secondary School,
Koodathai
3698 16  AVYA K V 10  RECGVHSS Chathamangalam
7396 22  SWATHI TK 10  Farook Higher
Secondary School,
Farook College (PO)
4385 17  HRISHIKA VINOD 10  GHSS NADUVANNUR
3510 15  ANUAYA MANOJ 9  Govt. HSS Maniyur
5691 20  SAVITHA G S 10  P. V. S. H. S. Eranhikkal
1805 163  APARNA ANNIE VARGHESE 8  ST. MARY`S HS MARUTHONKARA
2535 24  DRISHYA V 10  G.V.H.S.S PAYYOLI
  640 - Katharachana - Malayalam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
5221 20  KRISHNA B S 9  St. Joseph`s Anglo Indian Girls H.
S. S
2195 25  VYSHNAVI A 10  G.V.H.S.S MEPPAYUR
6793 23  HANA MUHAMMED 10  VMHMHS Anayamkunnu
2802 14  RUHMA FATHIMA.K 10  CRESCENT HSS VANIMAL
4692 18  ANNA THERASA GEORGE 8  ST THOMAS HS KOORACHUNDU
4067 17  LEEN MARIAM 9  MGMHS EANGAPUZHA
7241 22  JASNA JINEESSH J S 9  Swami Guruvarananda Memorial Govt.
HSS Kolathur
5679 21  ANUGRAHA S 10  Silver Hills H. S. S.
3618 15  NAJIYA NASREEN M C 10  Islamic Academy EHS Kottakkal
7680 24  RIYA SHERIN T T 10  Crescent Public School Mavoor
3737 16  VISMAYA K C 10  RECGVHSS Chathamangalam
1678 12  AJANYA P 10  THIRUVANGOOR HSS
4790 19  TESS THOMAS 9  St. Mary's Higher Secondary School,
Koodathai
1756 13  SREYA B N 9  SANSKRIT HS VATTOLI
1280 11  NANDHANA KRISHNA 8  KKM GVHSS ORKKATTERI
  642 - Katharachana - Hindi
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1741 24  VYSHNAVI M 10  THIRUVANGOOR HSS
7724 17  ATHULYA P. V. 10  G. H. S. S. Kuttikattur
4403 20  ANJIMA KRISHNA.M.C 9  PERAMBRA HSS
5208 14  RISHIKA. D 10  Providence Girls H. S. S
7104 21  ANOONA.P.K 10  PALORA HSS ULLIYERI
5698 22  PADMAPRIYA.T.M 9  C. M. C. Girls. H. S. Elathur
7279 12  FATHIMA NIYAS 10  Venerini E. M. H. S. S.
2540 16  FATHIMATHUL NOORA P P 10  G.V.H.S.S PAYYOLI
6543 19  MEHARBAN ALAM 9  MKH MMO HSS Manassery
3345 15  ANUGRAHA P K 10  Sree Narayana HSS Vatakara
1003 13  VEDHA V K 9  KADATHANAD RAJAS HS PURAMERI
2825 11  SREEDEVI SUKUMARAN 10  GHSS VALAYAM
1758 18  NANDANA P K 10  SANSKRIT HS VATTOLI
2991 23  LYNA ZAHRA 10  Emjay VHS school Villiappally
  643 - Upanyasam - Malayalam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
5220 21  DHARMIKA M SANKAR 10  St. Joseph`s Anglo Indian Girls H.
S. S
7089 23  DEVANANDA S 8  GGHSS BALUSSERY
5053 20  RIYA FATHIMA C P 9  CHAKKALAKKAL HSS MADAVOOR
4341 19  JILU NAJIYA Y H 10  NOCHAD HSS
8068 26  PARVANA V H 9  G.V.H.S.S PAYYOLI
6634 24  ANJAL MUHAMMED UP 9  Chennamangallur HSS
2611 15  AMAYA P R 9  GHSS VALAYAM
3737 18  VISMAYA K C 10  RECGVHSS Chathamangalam
3101 16  NIVED R SURESH 10  Memunda HSS
2188 14  ANUSREE K 10  G.V.H.S.S MEPPAYUR
7411 25  GOPIKA O 10  U. H. H. S. S. Chaliyam
1624 12  RAISHA SAIMA A K 10  GMVHSS KOYILANDY
3345 17  ANUGRAHA P K 10  Sree Narayana HSS Vatakara
5718 22  FATHIMA AFRA T N 10  J. D. T. Islam. H.S. Merikkunnu
1978 13  JULIYA M L 10  NATIONAL HSS VATTOLI
1004 11  NAVANEETH R K 9  KADATHANAD RAJAS HS PURAMERI
  693 - Kavitharachana - Tamil
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
5531 17  GNANADARSHINI .G 10  G. V. H. S. S. For Girls Nadakkavu
4427 15  SAIVEENA S KUTTOTH 10  PERAMBRA HSS
1097 11  EVANGELIN S 9  GVHSS MADAPPALLI
7533 18  RUMAISA FATHIMA V C 10  G. G. V. H. S. S. Feroke
  694 - Kavitharachana - Kannada
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4632 14  APARNA SATHEESH 10  PERAMBRA HSS
1392 12  SOUPARNIKA T 9  GGHSS KOYILANDY
2945 11  MANYA PRIYA 10  RAC HSS Katameri
5054 15  FATHIMA NIHALA 9  CHAKKALAKKAL HSS MADAVOOR
6573 13  NIYA KURIAN 8  St. Joseph`s HS Pulloorampara