പ്രോഗ്രാം കമ്മറ്റിയുടെ ഔദ്യോഗിക ബ്ലോഗ്

HS General Results

CHAMPIONSHIP DECLARED

Result:HS General
  601 - Chithra Rachana - Pencil
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1842 20  VISHNUPRASAD.T.M 10  ILAHIYA HSS KAPPAD
9680 26  RAJUL K V 9  GHSS KOKKALLUR
8806 13  RWIITHUPARNA P RAJEEV 8  GHSS NADUVANNUR
4513 18  HIBA BASHEER 10  Providence Girls H. S. S
8437 24  SIVAKEERTHANA.B 10  GGHSS BALUSSERY
8476 19  ABINAV N K 8  GHSS SIVAPURAM
5639 23  SANJAY.T 9  Silver Hills H. S. S.
2670 22  PARVANA V S 10  G.V.H.S.S MEPPAYUR
4147 17  AKSHAY A P 9  Govt. HSS Vatakara Puthur
3593 21  HARSHA K 10  Memunda HSS
5488 14  HRIDYA. P 9  Pantheerankave H. S.
1036 12  SOORYA G 9  GGHSS MADAPPALLI
3368 15  ASHINA VK 9  GHSS VALAYAM
6710 11  MIDHUNA.P 10  Kunnamangalam HSS Kunnamangalam
9337 25  AYISHA MINHAJA PT 10  MJ HSS ELETTIL
6399 16  SHALU JOHNS.V 9  U. H. H. S. S. Chaliyam
7717 27  FATHIMA HANNA K P 9  NIR HS PARAPPANPOYIL
  602 - Chithra Rachana - Water Colour
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
9680 25  RAJUL K V 9  GHSS KOKKALLUR
9666 22  ANJIMA S M 8  ILAHIYA HSS KAPPAD
8437 17  SIVAKEERTHANA.B 10  GGHSS BALUSSERY
1036 29  SOORYA G 9  GGHSS MADAPPALLI
2145 11  ARHA BHASKAR 9  GHSS KUTTYADI
1842 23  VISHNUPRASAD.T.M 10  ILAHIYA HSS KAPPAD
8852 20  UNNIMAYA D P 10  GHSS NADUVANNUR
5640 18  ROHIN ROSH.E.K 10  Silver Hills H. S. S.
4513 21  HIBA BASHEER 10  Providence Girls H. S. S
2670 13  PARVANA V S 10  G.V.H.S.S MEPPAYUR
6317 26  MEGHNA A 10  G. V. H. S. S. Cheruvannur
9665 19  NANDANA R 9  St.Antony`s GHS Vatakara
9337 27  AYISHA MINHAJA PT 10  MJ HSS ELETTIL
4164 12  SHARAN VASAN 10  BEM HS Vatakara
3093 24  NANDU P J 9  ST.GEORGE'S HS VILANGAD
6710 28  MIDHUNA.P 10  Kunnamangalam HSS Kunnamangalam
7781 16  MAHIPAL B 10  ST.GEORGE HS VELAMCODE
3592 15  ANUPAMA CHANDRAN S 9  Memunda HSS
5491 14  KRISHNA. K 9  Pantheerankave H. S.
  603 - Chithra Rachana - Oil Colour
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4513 29  HIBA BASHEER 10  Providence Girls H. S. S
1842 28  VISHNUPRASAD.T.M 10  ILAHIYA HSS KAPPAD
8217 26  RAHUL. K 10  GVHSS BALUSSERY
8806 23  RWIITHUPARNA P RAJEEV 8  GHSS NADUVANNUR
1984 30  ARYA J K 9  NATIONAL HSS VATTOLI
2573 36  NEEREJ P B 10  G.V.H.S.S PAYYOLI
3593 32  HARSHA K 10  Memunda HSS
9337 25  AYISHA MINHAJA PT 10  MJ HSS ELETTIL
4070 34  GAUTHAM KRISHNA V P 9  Sree Narayana HSS Vatakara
5707 35  ANAGHRAJ T V 9  P. V. S. H. S. Eranhikkal
6771 24  VIBINALAKSHMI.T K 9  Kunnamangalam HSS Kunnamangalam
1250 21  DEEPNA K 9  KADATHANAD RAJAS HS PURAMERI
7112 31  THASNIKHAN 9  Sacred Heart HSS Thiruvambady
6175 27  NIGHIL R 10  Sevamandir Post Basic School,
Ramanattukara
5236 33  PREMSURYA P R 9  G. H. S. S. Mavoor
3369 22  NAVYA CK 9  GHSS VALAYAM
  604 - Cartoon
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4164 48  SHARAN VASAN 10  BEM HS Vatakara
3093 49  NANDU P J 9  ST.GEORGE'S HS VILANGAD
1925 58  PRANATHI PRADEEP 9  POILKAVE HS
2573 54  NEEREJ P B 10  G.V.H.S.S PAYYOLI
7250 51  SHAJAL ROSHAN KT 10  MKH MMO HSS Manassery
8573 61  ALANTA SIDDIQUE 9  PALORA HSS ULLIYERI
6897 62  ANOOJ M S 9  RECGVHSS Chathamangalam
5216 59  AKSHAY ANAND.A 10  SAVIO H. S. S. Devagiri
2120 50  ANJAL RAJA R J 9  PT CHACKO M HS KUNDUTHODE
5641 52  CHANDANA 9  Silver Hills H. S. S.
8826 47  DRONA MANOJ 10  NOCHAD HSS
9277 56  AMEER AHAMMED 9  CHAKKALAKKAL HS MADAVOOR
7697 53  GOURIPRIYA VR 8  GVHSS THAMARASSERY
  605 - Sasthreeya Sangeetham(Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
5746 12  VYSHNAV G RAJ 10  Presentation H. S. S.
3594 15  ANUDEV A S 8  Memunda HSS
8808 14  NIRANJAN MURALIDHARAN 9  GHSS NADUVANNUR
1127 25  NANDA KISHORE 9  GHSS AZHIYOOR
1689 18  KEDARNATH V 9  THIRUVANGOOR HSS
7422 16  ANUPAM SHANKAR 8  GHSS Neeleswaram
8575 13  SIVAKRISHNAN.M 9  PALORA HSS ULLIYERI
4165 24  AKASH ASHOK KUMAR 8  BEM HS Vatakara
5479 20  VIVEK. M. M 9  Pantheerankave H. S.
6898 23  ABHINAV N S 9  RECGVHSS Chathamangalam
3352 21  SREEPAD K SANTHOSH 9  GHSS KALLACHI
9878 26  SAGAR ALWIN 10  KUTTAMBOOR HS
5054 19  SANJAY A 10  St. Joseph's Boys' H. S. S. Calicut
2746 11  ABHAY.M.M 10  G.H.S AVALA KUTTOTH
6176 22  ADITHYAN C 8  Sevamandir Post Basic School,
Ramanattukara
1987 17  ATHUL ASHOK A 8  NATIONAL HSS VATTOLI
  606 - Sasthreeya Sangeetham(Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1690 19  DEVANANDA P 8  THIRUVANGOOR HSS
4676 20  SWATHI HARIDAS 9  St. Michael's H. S.S Westhill
6474 22  AJANYA.V.S 10  G. G. V. H. S. S. Feroke
9877 25  PRIYA PRAKASH 10  GGHSS KOYILANDY
4018 18  DEVIKA BAIJUNATH 9  St.Antony`s GHS Vatakara
6711 28  ANJALI.P.V 8  Kunnamangalam HSS Kunnamangalam
3595 12  SREELAKSHMI S 10  Memunda HSS
10030 26  URMIL RANJITH 10  Emjay VHS school Villiappally
1059 23  PARVANENDU S 9  GGHSS MADAPPALLI
7236 16  SREELASHMI. KS 8  MKH MMO VHSS For Girls Mukkam
9338 29  KEERTHANA JS 9  MJ HSS ELETTIL
8739 15  DIVYA U 10  PERAMBRA HSS
6006 14  VISMAYA V 10  Chinmaya E. M. H. S. S.
6899 13  SOUPARNIKA P 10  RECGVHSS Chathamangalam
8438 21  KEERTHANA.S 10  GGHSS BALUSSERY
  607 - Kathakali Sangeetham (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
8808 15  NIRANJAN MURALIDHARAN 9  GHSS NADUVANNUR
1428 42  SIDHARTH M 10  GVHSS ATHOLI
5643 11  ASHIN KRISHNA M.K 10  Silver Hills H. S. S.
4945 16  NAVIN KRISHNANAN PK 10  Zamorin's H. S. S. Kozhikode
8575 12  SIVAKRISHNAN.M 9  PALORA HSS ULLIYERI
  608 - Kathakali Sangeetham (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
6535 14  BHADRA.K.M.P 9  G. G. V. H. S. S. Feroke
2700 19  SARASWATHI 9  C.K.G.M.H.S CHINGAPURAM
6712 39  ANAMIKA.T 9  Kunnamangalam HSS Kunnamangalam
1459 20  ANUSREE RAJAN 10  GGHSS KOYILANDY
6005 37  SREELAKSHMI M 8  Chinmaya E. M. H. S. S.
8286 17  ANAMIKA 9  GHSS KOKKALLUR
3051 18  AKSHAYA A K 9  IRINGANNUR HSS
7302 22  SWATHI VP 9  PTM HS Kodiyathur
3595 21  SREELAKSHMI S 10  Memunda HSS
4522 25  RIYA ELIZABETH J 9  St. Joseph`s Anglo Indian Girls H.
S. S
8720 28  NANDANA R NAIR 10  PERAMBRA HSS
4019 23  MALAVIKA T 9  St.Antony`s GHS Vatakara
1240 29  HARSHA GANESH 10  KADATHANAD RAJAS HS PURAMERI
  609 - Lalithaganam (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3594 16  ANUDEV A S 8  Memunda HSS
2478 24  SHALAT S VINOD 10  SANSKRIT HS VATTOLI
5746 27  VYSHNAV G RAJ 10  Presentation H. S. S.
1428 25  SIDHARTH M 10  GVHSS ATHOLI
7219 21  DILAN JOSEPH 9  St. Joseph`s HS Pulloorampara
1088 11  NIRANJAN LAL 8  GVHSS MADAPPALLI
8289 12  SRAVAN SATHYAN 10  GHSS KOKKALLUR
5393 19  ABISHEK.G.K 8  G. H. S. S. Kuttikattur
4340 14  ATHUL.S 10  JNM Govt.HSS Puduppanam
6492 13  DEEPAK J.NAIR 8  G. G. V. H. S. S. Feroke
6985 23  BHAGATH M T 8  GHSS Nayarkuzhi
2746 20  ABHAY.M.M 10  G.H.S AVALA KUTTOTH
4926 15  NOEL SEBASTIAN 10  Govt Model H. S. S. Kozhikode
8713 18  INDRAJITH VV 8  PERAMBRA HSS
9872 26  ABHISHEK C V 10  PALORA HSS ULLIYERI
3352 17  SREEPAD K SANTHOSH 9  GHSS KALLACHI
9278 22  VIDHUBAL VK 8  CHAKKALAKKAL HS MADAVOOR
  610 - Lalithaganam (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
6713 17  AGREENA.G.KRISHNA 9  Kunnamangalam HSS Kunnamangalam
8438 18  KEERTHANA.S 10  GGHSS BALUSSERY
1985 29  AHANA ASHOK 10  NATIONAL HSS VATTOLI
8672 19  ANNJESS VIMAL SUNNY 8  ST MARY`S HS KALLANODE
5682 28  HADIYA ZACHARIA C K 9  Silver Hills H. S. S.
5217 12  HARITHA HARSHAKUMAR.M 9  SAVIO H. S. S. Devagiri
2700 26  SARASWATHI 9  C.K.G.M.H.S CHINGAPURAM
7157 23  SNEHA TOMY 10  Infant Jesus EMHS Thiruvampady
1690 27  DEVANANDA P 8  THIRUVANGOOR HSS
4676 15  SWATHI HARIDAS 9  St. Michael's H. S.S Westhill
6474 20  AJANYA.V.S 10  G. G. V. H. S. S. Feroke
1240 14  HARSHA GANESH 10  KADATHANAD RAJAS HS PURAMERI
3595 16  SREELAKSHMI S 10  Memunda HSS
5684 24  PARVATHI M 9  Presentation H. S. S.
1557 30  JYOTHIKA S R 9  KPMSM HS ARIKKULAM
3094 22  ANJALI GIGI 10  ST.GEORGE'S HS VILANGAD
6565 25  KRISHNAPRIYA.K.P 9  Venerini E. M. H. S. S.
2549 21  SHANA 9  B.T.M.H.S THURAYUR
4081 11  KRISHNENDU V K 9  Sree Narayana HSS Vatakara
9243 13  FAHMIDHA IQBAL 8  GHSS KODUVALLY
  611 - Mappilappattu (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
9430 20  MUHAMMED ADHIL KK 8  MJ HSS ELETTIL
6627 16  MUHAMMED SWALIH 8  C. M. High School Mannur
7244 21  MUHAMMED SHIHAD T 8  MKH MMO HSS Manassery
2478 29  SHALAT S VINOD 10  SANSKRIT HS VATTOLI
8273 19  MUHAMMED SINAN A K 8  GHSS POONOOR
3187 13  MUHAMMED RAJNAS 9  MIM HSS PERODE
5643 27  ASHIN KRISHNA M.K 10  Silver Hills H. S. S.
3728 17  ABDULLA AKMAL 9  RAC HSS Katameri
9179 23  MUHAMMED SINAN KP 10  GHSS KARUVANPOYIL
4394 18  SAVAD IZZATH 8  MUM VHSS Vatakara
8702 24  MUHAMMED SABEEH 9  NOCHAD HSS
7700 14  MUHAMMED ANSIF PT 9  GVHSS THAMARASSERY
1527 12  SALAHUDDEEN AYOOB 9  GMVHSS KOYILANDY
8237 11  SHADIL P 8  KUTTAMBOOR HS
5307 26  MUHAMMED MUFEED P 9  E M S Govt High School,Perumanna
4473 15  MUHAMMED SINAN N P 9  G. H. S.S Karaparamba
6674 22  MUHAMMED SHUHAIM . K 8  Markaz HSS Karanthur
2813 25  ARIF.P 8  G.H.S AVALA KUTTOTH
  612 - Mappilappattu (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
6006 11  VISMAYA V 10  Chinmaya E. M. H. S. S.
5012 25  MINA MEHAR.P 10  Calicut Girls H.S.S.
5682 23  HADIYA ZACHARIA C K 9  Silver Hills H. S. S.
6676 16  FATHIMA SILU C K 10  Markaz Girls HS Karanthur
1130 19  HAFSA FARHATH A V 10  GHSS AZHIYOOR
4515 14  HRIDYA K ANAND 10  Providence Girls H. S. S
8984 28  MINNA MIZNA. Z.A 9  NOCHAD HSS
7157 26  SNEHA TOMY 10  Infant Jesus EMHS Thiruvampady
2674 22  DILARA C K 8  G.V.H.S.S MEPPAYUR
9429 13  HIBA CK 10  MJ HSS ELETTIL
1912 21  SHUROOK 10  ICS SECONDARY SCHOOL KOYILANDY
8274 29  SAMAR HUSSAIN M P 10  GHSS POONOOR
3052 20  AMAYA V K 10  IRINGANNUR HSS
3598 24  NANDANA MOHAN 9  Memunda HSS
1986 27  ANAGHA P S 8  NATIONAL HSS VATTOLI
5188 17  NIDA FATHIMA.M.P 10  CALICUT ISLAMIC RESIDENTIAL H. S. S
6325 15  KEERTHI V 10  Farook Higher Secondary School,
Farook College (PO)
7937 12  FIDHA SHERIN 10  MGMHS EANGAPUZHA
4082 18  ANAMIKA KAMAL 8  Sree Narayana HSS Vatakara
  613 - Veena
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2577 15  SIVANI RATHNAN V K 10  G.V.H.S.S PAYYOLI
4021 11  ANUSHA C M 9  St.Antony`s GHS Vatakara
6584 16  POOJA.K 9  Venerini E. M. H. S. S.
5697 12  DEVARDRA. A 8  Silver Hills H. S. S.
9677 13  SANDRA SANDEEP 9  Providence Girls H. S. S
3596 14  ANUSREE C M 9  Memunda HSS
  614 - Violin - Paschathyam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4519 15  GOPIKA R 10  Providence Girls H. S. S
5645 19  APARNA. R. V. M 10  Silver Hills H. S. S.
4022 14  SREYA M 8  St.Antony`s GHS Vatakara
8448 17  KARTHIKA SUNIL 9  GGHSS BALUSSERY
2577 13  SIVANI RATHNAN V K 10  G.V.H.S.S PAYYOLI
  615 - Violin - Paurasthyam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
9664 13  KARTHIK S 9  GVHSS BOYS KOYILANDY
1462 12  DEVAPRIYA N K 10  GGHSS KOYILANDY
5749 17  INDUJA S.K 9  Presentation H. S. S.
2578 23  NANDANA G S 10  G.V.H.S.S PAYYOLI
4474 22  SREELAKSHMI HARIHARAN 10  G. V. H. S. S. For Girls Nadakkavu
6474 20  AJANYA.V.S 10  G. G. V. H. S. S. Feroke
  616 - Odakuzhal
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1692 12  MUHAMMED NIHAL AZAD M 10  THIRUVANGOOR HSS
4945 11  NAVIN KRISHNANAN PK 10  Zamorin's H. S. S. Kozhikode
  617 - Nadaswaram
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
6713 17  AGREENA.G.KRISHNA 9  Kunnamangalam HSS Kunnamangalam
  618 - Chenda / Thayambaka
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1693 22  UNNIMAYA MV 10  THIRUVANGOOR HSS
9121 17  SAI NIVED M S 8  GHSS KAYANNA
2795 16  SIVADATH K R 8  G.V.H.S.S MEPPAYUR
3599 11  SREERAG V KUMAR 9  Memunda HSS
7547 20  ARYA M.M 8  Sacred Heart HSS Thiruvambady
8292 14  SARTHAK S.R 8  GHSS KOKKALLUR
9749 15  ADWAITH .S 10  NANMINDA HSS NANMINDA
3356 19  GOKUL KRISHNAN V I 10  GHSS KALLACHI
5403 12  ANAKH.A.K 10  G. H. S. S. Kuttikattur
  619 - Guitar - Paschathyam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
5644 13  REJOY GEORGE 10  Silver Hills H. S. S.
4786 18  MANAV. N K 10  Govt.Ganapat B.H.S Chalapuram
10119 19  AKSHARA KALATHIL 9  Presentation H. S. S.
7158 17  ABHINAV SEBASTIAN 10  Infant Jesus EMHS Thiruvampady
5553 14  ABIN L AUGUSTINE. 10  G. H. S. S. Medical College Campus
6475 12  ANIRUDH.M 10  G. G. V. H. S. S. Feroke
4092 16  ARUN SURYA E S 10  Sree Narayana HSS Vatakara
9122 11  SIDHARTH ANAND 8  PERAMBRA HSS
2410 20  SREEVIDYA CK 9  Vadakkumpad H S
1464 15  DEVANANDA C 8  GGHSS KOYILANDY
  620 - Thabala
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
5645 11  APARNA. R. V. M 10  Silver Hills H. S. S.
4817 16  MUHAMMED AJMAL N V 8  M. M. V. H. S.S Kozhikode
9281 22  ANANTHU K 9  CHAKKALAKKAL HS MADAVOOR
4341 12  ARAVIND.P 10  JNM Govt.HSS Puduppanam
8469 24  ARUNDHATHIDAS.T.K 8  GGHSS BALUSSERY
8718 15  GOUTHAM VINAY 9  PERAMBRA HSS
6476 14  ADARSH.A 10  G. G. V. H. S. S. Feroke
1249 20  SREEHARI V 9  KADATHANAD RAJAS HS PURAMERI
1956 18  INDRAJ 10  THIRUVANGOOR HSS
7194 13  ADARSH K 9  Chennamangallur HSS
3867 21  DEEKSHID PK 9  Memunda HSS
2677 26  VYSHNAV P PRADEEP 10  G.V.H.S.S MEPPAYUR
7698 19  AKSHAY ARAVIND 10  GVHSS THAMARASSERY
5243 25  ASWIN . M C 8  Saraswathi Vidya Nikethan English
Medium High School, Pantheerankavu
  621 - Mrudamgam / Ganchira / Ghadam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
8808 15  NIRANJAN MURALIDHARAN 9  GHSS NADUVANNUR
5057 14  NANDU KRISHNAN K V 10  St. Joseph's Boys' H. S. S. Calicut
6715 16  SUDARSAN.V.S 8  Kunnamangalam HSS Kunnamangalam
  622 - Madhalam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
9660 31  NANDANA R NAIR 10  St. Joseph`s Anglo Indian Girls H.
S. S
4555 30  KARTHIK K 10  Ramakrishna Mission H. S. S
  623 - Kathakali (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
5646 21  DIVAKARAN KOODATHIL 10  Silver Hills H. S. S.
1707 22  YADHU MADHAV P 9  GVHSS BOYS KOYILANDY
  624 - Kathakali (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4524 31  SHYAMBHAVI SURESH 9  St. Joseph`s Anglo Indian Girls H.
S. S
4481 32  PARVANA SREELAL 9  G. V. H. S. S. For Girls Nadakkavu
1472 34  SREYA KRISHNA U S 8  GGHSS KOYILANDY
5719 33  KEERTHI K 10  Presentation H. S. S.
  625 - Ottanthullal (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3600 24  ANAJ V K 8  Memunda HSS
5646 21  DIVAKARAN KOODATHIL 10  Silver Hills H. S. S.
1707 19  YADHU MADHAV P 9  GVHSS BOYS KOYILANDY
1969 22  SIDHARTH V 10  RNMHS NARIPATTA
2630 23  AMARNATH 9  G.V.H.S.S PAYYOLI
  626 - Ottanthullal (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1465 14  ANUSREE P 10  GGHSS KOYILANDY
2091 13  DEVIKA JAYACHANDRAN 10  NATIONAL HSS VATTOLI
8453 16  AMRUTHA.P.P 8  GGHSS BALUSSERY
8719 20  ATHMANAJYOTHINATH 10  PERAMBRA HSS
3372 17  SANWAYAPRADEEP 10  GHSS VALAYAM
3334 15  GAYATHRI PRAKASH 10  TIM GHSS NADAPURAM
9196 18  ADITHYA. T 9  GOVT. HSS NARIKUNI
4090 11  SURABHI N K 10  Sree Narayana HSS Vatakara
3573 12  SAI JATHI SANTH.P L 10  Emjay VHS school Villiappally
  627 - Nadodi Nrutham (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
8883 19  VYSHNAV. S.S 8  NOCHAD HSS
6177 18  ADHIN K 8  Sevamandir Post Basic School,
Ramanattukara
5874 24  VISHNU C P 9  C. M. C. Boys. H. S. Elathur
1928 16  PRANAV K 9  POILKAVE HS
6985 23  BHAGATH M T 8  GHSS Nayarkuzhi
7699 12  UDAY RAMESAN P 9  GVHSS THAMARASSERY
10001 13  JIJESH P P 8  G. V. H. S. S Meenchanda
4788 20  AKASH ANAND. N 9  Govt.Ganapat B.H.S Chalapuram
5238 17  HARIL AYODHYA 10  G. H. S. S. Mavoor
10023 21  ARUN KRISHNA C 9  NANMINDA HSS NANMINDA
9283 22  NANDU KRISHNA MS 8  CHAKKALAKKAL HS MADAVOOR
1089 15  ABHAY PRAMOD 8  GVHSS MADAPPALLI
3053 14  VIDHUN VIJAY 8  IRINGANNUR HSS
7487 11  AMAL SHAJI 9  St. Sebastian`s HSS Koodaranhi
  628 - Nadodi Nrutham(Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
6585 19  SWATHIKA.M 8  Venerini E. M. H. S. S.
5721 35  GOWRI SHINE 8  Presentation H. S. S.
5255 17  SNEHA. P 9  CALICUT ISLAMIC RESIDENTIAL H. S. S
4528 28  DIYA PRADEEP 9  St. Joseph`s Anglo Indian Girls H.
S. S
5220 27  ARCHANA K C 9  SAVIO H. S. S. Devagiri
10175 22  ANANDHITHA .J.S 9  GHSS NADUVANNUR
6916 29  SNEHA K P 9  GHSS Payambra
9966 34  NIGINA DAS P 9  C. M. C. Girls. H. S. Elathur
4068 33  GOPIKA S RAMESHAN 10  Sree Narayana HSS Vatakara
8166 37  LAKSHMI.C.S 8  SVEMHS NANMINDA
8654 31  HANIMA V R 10  GGHSS BALUSSERY
8236 38  SREELAKSHMI DINESH D R 10  NANMINDA HSS NANMINDA
6901 16  HRIDYA BAIJU M 10  RECGVHSS Chathamangalam
4025 18  MEDHA MAYURI G S 8  St.Antony`s GHS Vatakara
9746 30  K MEENAKSHI 8  Providence Girls H. S. S
3073 25  ANUSREE.K 10  CRESCENT HSS VANIMAL
9659 24  SIVANYA P S 9  GOVT. HSS NARIKUNI
2077 20  SOORYCHANDANA .A 10  RNMHS NARIPATTA
3408 14  SREESHNA SHAJI 10  GHSS KALLACHI
7195 15  AMRUTHA.C. 9  Chennamangallur HSS
8751 32  ABINYA V S 10  ST THOMAS HS KOORACHUNDU
1699 13  ASHIDA N K 10  THIRUVANGOOR HSS
2753 36  ASWATHI.V 10  G.H.S AVALA KUTTOTH
3592 23  ANUPAMA CHANDRAN S 9  Memunda HSS
9340 12  SOJAMOL.S 9  St. Mary's Higher Secondary School,
Koodathai
1063 21  RIYA S 9  GGHSS MADAPPALLI
1234 11  PRIYA.K.M 9  GHSS CHORODE
3572 26  ANJALA.S.RAJEEV 8  Emjay VHS school Villiappally
  629 - Chakkyarkoothu (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1697 11  SIDHARTH K S 10  THIRUVANGOOR HSS
  630 - Bharathanatyam (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
7938 25  ABHISHEK BHASKARAN 9  MGMHS EANGAPUZHA
6007 27  VISHNU LOHIT 9  Chinmaya E. M. H. S. S.
1803 26  HARINAND G S 9  THIRUVANGOOR HSS
2682 20  VISHNU A K 9  G.V.H.S.S MEPPAYUR
1681 24  VIDHYA SAGAR 9  GVHSS BOYS KOYILANDY
4788 28  AKASH ANAND. N 9  Govt.Ganapat B.H.S Chalapuram
3602 21  SAYOOJ K M 8  Memunda HSS
8883 22  VYSHNAV. S.S 8  NOCHAD HSS
5558 23  AKSHAY BOOSHAN 8  G. H. S. S. Medical College Campus
  631 - Bharathanatyam (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
5687 30  EKTHA P.S 9  Presentation H. S. S.
9725 33  FATHIMA DIYA 9  St. Joseph`s Anglo Indian Girls H.
S. S
10000 34  VISMAYA P K 10  P. V. S. H. S. Eranhikkal
5115 12  ATHEENA M 9  St. Michael's H. S.S Westhill
4068 24  GOPIKA S RAMESHAN 10  Sree Narayana HSS Vatakara
9753 35  ALEESHA V KAMAL 9  Providence Girls H. S. S
6579 13  HRIDYA.T 9  Venerini E. M. H. S. S.
5220 17  ARCHANA K C 9  SAVIO H. S. S. Devagiri
9341 23  AYNA.C.RAJESH 10  St. Mary's Higher Secondary School,
Koodathai
4025 36  MEDHA MAYURI G S 8  St.Antony`s GHS Vatakara
8956 19  NANDANA.D.V 9  St. FRANCIS English Medium High
School Perambra
9765 29  APARNA.V 10  G. G. Model G. H. S. S. Chalappuram
6726 26  LAKSHMI PRIYA.K 9  Kunnamangalam HSS Kunnamangalam
9832 32  ABHIRAMI BS 10  PERAMBRA HSS
10120 27  ANJANA .A 8  GGHSS MADAPPALLI
3603 14  KRISHNENDU G 9  Memunda HSS
9743 28  MALAVIKA SURESH 8  GHSS CHORODE
9755 31  SNEHA .J.S 9  POILKAVE HS
8236 18  SREELAKSHMI DINESH D R 10  NANMINDA HSS NANMINDA
2420 20  SIVAPRIYA R P 9  GHSS KUTTYADI
3049 15  ADHEENA.S 8  G.V.H.S.S PAYYOLI
7195 25  AMRUTHA.C. 9  Chennamangallur HSS
1064 21  SEETHUKRISHNA BS 9  GGHSS MADAPPALLI
7713 11  ARDHRA SREEDHAR C.S 10  ST. JOSEPH HSS KODENCHERY
3073 22  ANUSREE.K 10  CRESCENT HSS VANIMAL
1431 16  LAKSHMI JYOTH SATHYA S S 10  GVHSS ATHOLI
  632 - Kuchuppudi (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1803 35  HARINAND G S 9  THIRUVANGOOR HSS
4788 34  AKASH ANAND. N 9  Govt.Ganapat B.H.S Chalapuram
5806 33  KASINATHAN P P 8  G. F. H. S. S. Puthiyappa
  633 - Kuchuppudi (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
5687 28  EKTHA P.S 9  Presentation H. S. S.
4529 31  FIDA T ASHRAF 10  St. Joseph`s Anglo Indian Girls H.
S. S
1701 23  KRISHNA PRIYA 9  THIRUVANGOOR HSS
9341 17  AYNA.C.RAJESH 10  St. Mary's Higher Secondary School,
Koodathai
5117 11  NANDANA AJITH 8  St. Joseph`s Anglo Indian Girls H.
S. S
6585 14  SWATHIKA.M 8  Venerini E. M. H. S. S.
8956 32  NANDANA.D.V 9  St. FRANCIS English Medium High
School Perambra
9756 30  POOJA .R 8  Providence Girls H. S. S
8805 18  MALAVIKA S NAIR 10  NOCHAD HSS
3012 16  CHANDANA D S 10  G.V.H.S.S PAYYOLI
7713 29  ARDHRA SREEDHAR C.S 10  ST. JOSEPH HSS KODENCHERY
4026 20  KRISHNANJALI 10  St.Antony`s GHS Vatakara
1990 25  NANDANA DINESH 10  NATIONAL HSS VATTOLI
3592 21  ANUPAMA CHANDRAN S 9  Memunda HSS
5397 15  AMEYA R 9  Crescent Public School Mavoor
1064 19  SEETHUKRISHNA BS 9  GGHSS MADAPPALLI
8455 22  AJANYA .K.ANIL 9  GGHSS BALUSSERY
7303 27  LIYANA SALEEM 9  PTM HS Kodiyathur
2145 24  ARHA BHASKAR 9  GHSS KUTTYADI
6916 12  SNEHA K P 9  GHSS Payambra
2420 13  SIVAPRIYA R P 9  GHSS KUTTYADI
3408 26  SREESHNA SHAJI 10  GHSS KALLACHI
  634 - Mohiniyattam (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
5647 30  SANDRA RAJ 10  Silver Hills H. S. S.
4523 22  REVATHI SURENDRAN 9  Providence Girls H. S. S
6585 24  SWATHIKA.M 8  Venerini E. M. H. S. S.
8956 14  NANDANA.D.V 9  St. FRANCIS English Medium High
School Perambra
5649 25  THEERTHA A.R 8  Silver Hills H. S. S.
7304 17  ANAGHA K 10  PTM HS Kodiyathur
9341 28  AYNA.C.RAJESH 10  St. Mary's Higher Secondary School,
Koodathai
4027 15  MEGHNA SANIL 8  St.Antony`s GHS Vatakara
5721 33  GOWRI SHINE 8  Presentation H. S. S.
7713 23  ARDHRA SREEDHAR C.S 10  ST. JOSEPH HSS KODENCHERY
8286 20  ANAMIKA 9  GHSS KOKKALLUR
4539 32  LAKSHMI R 10  St. Joseph`s Anglo Indian Girls H.
S. S
9875 29  KRISHNA PRIYA K P 9  ILAHIYA HSS KAPPAD
8805 31  MALAVIKA S NAIR 10  NOCHAD HSS
1063 21  RIYA S 9  GGHSS MADAPPALLI
7101 26  APARNA RAJESH 9  RECGVHSS Chathamangalam
9286 13  APARNA P 9  CHAKKALAKKAL HS MADAVOOR
1467 11  SWATHI A SATHIAN 10  GGHSS KOYILANDY
2001 18  ASWATHI NS 9  A.J.J.M. HS CHATHANKOTTU NADA
5255 12  SNEHA. P 9  CALICUT ISLAMIC RESIDENTIAL H. S. S
3059 19  ANJALI A 9  IRINGANNUR HSS
3573 16  SAI JATHI SANTH.P L 10  Emjay VHS school Villiappally
  635 - Kerala Nadanam (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
5874 12  VISHNU C P 9  C. M. C. Boys. H. S. Elathur
5238 11  HARIL AYODHYA 10  G. H. S. S. Mavoor
1707 13  YADHU MADHAV P 9  GVHSS BOYS KOYILANDY
  636 - Prasangam - Malayalam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
5221 19  NIRANJANA M 10  SAVIO H. S. S. Devagiri
9342 23  SAVIO DOMINIC TOM 10  St. Mary's Higher Secondary School,
Koodathai
1702 24  VIVEK GS 10  THIRUVANGOOR HSS
3604 21  GAADHANATH 9  Memunda HSS
4530 12  ANJANA PRASANTH 9  St. Joseph`s Anglo Indian Girls H.
S. S
8830 26  ARDRA K 10  GHSS AVITANALLUR
7389 14  AYISHA HADI T P 10  G H S Cheruvadi
4028 25  ALKA P K 9  St.Antony`s GHS Vatakara
1235 20  VARUN.K 10  GHSS CHORODE
8243 18  SREERAM D 8  NANMINDA HSS NANMINDA
3072 27  FARHANA FATHIMA. K 10  CRESCENT HSS VANIMAL
2802 17  SWATHI.B.S 8  G.H.S AVALA KUTTOTH
6178 16  ARYA K M 10  Sevamandir Post Basic School,
Ramanattukara
2092 11  NAVYA T T 8  NATIONAL HSS VATTOLI
  637 - Prasangam - English
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
9928 40  FIZA P 10  Silver Hills H. S. S.
8950 29  HISHAM HADI. T 9  NOCHAD HSS
2580 23  LALA KRISHNA 10  G.V.H.S.S PAYYOLI
4530 30  ANJANA PRASANTH 9  St. Joseph`s Anglo Indian Girls H.
S. S
3597 28  BHARATH SREEJITH 8  Memunda HSS
2703 36  ABHINAV PADMARAJAN 9  C.K.G.M.H.S CHINGAPURAM
8456 20  NANDANA.S.SUDHEER 9  GGHSS BALUSSERY
7159 35  ANNET MANOJ 9  Infant Jesus EMHS Thiruvampady
5750 27  NEELIMA PRADEEP 9  Presentation H. S. S.
2162 31  ATHULYA JOSE 9  ST. MARY`S HS MARUTHONKARA
9874 37  NIVED KRISHNA S A 9  SVEMHS NANMINDA
4342 25  ANUVIND.V 9  JNM Govt.HSS Puduppanam
7940 24  AKASH K.SAM 9  MGMHS EANGAPUZHA
1065 38  HIBANASREEN 10  GGHSS MADAPPALLI
1702 26  VIVEK GS 10  THIRUVANGOOR HSS
6656 39  NANDANA.T 10  GHSS Parambil
6404 22  DAYA FAIZ 9  Farook Higher Secondary School,
Farook College (PO)
3098 21  ANETTA DIAS 8  ST.GEORGE'S HS VILANGAD
  638 - Prasangam - Hindi
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
5221 23  NIRANJANA M 10  SAVIO H. S. S. Devagiri
5042 14  ALEEMA ZENHA 9  G. G. Model G. H. S. S. Chalappuram
2524 24  ABHIRAM P P 10  SANSKRIT HS VATTOLI
8444 12  NEHA NASRIN 10  GGHSS BALUSSERY
7245 16  SAMMA KHATHOON 9  MKH MMO VHSS For Girls Mukkam
1469 20  SULAKSHMI NAIR 10  GGHSS KOYILANDY
8959 18  SYAM KRISHNA 10  St. FRANCIS English Medium High
School Perambra
3919 22  ANUGRAH.K 8  Rahmaniya H S Ayancheri
7941 17  VISHAKH SUNIL 8  MGMHS EANGAPUZHA
4091 19  BHADRA HARIDAS 10  Sree Narayana HSS Vatakara
6402 13  SHAMEEMA .P 9  U. H. H. S. S. Chaliyam
6156 11  ROHAN KRISHNA O 10  Silver Hills H. S. S.
3227 15  ABHINAV B K 8  SIHS UMMATHUR
  639 - Kavitharachana - Malayalam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2143 20  HARISANKAR R 10  NATIONAL HSS VATTOLI
6586 16  AYSHA FARIAL.P 10  Venerini E. M. H. S. S.
3372 12  SANWAYAPRADEEP 10  GHSS VALAYAM
4325 15  MAYOOKHA.B.R 10  Govt. HSS Maniyur
8457 19  HRITHUNANDA.R 9  GGHSS BALUSSERY
8819 26  DEVATHEERTHA MJ 10  GHSS NADUVANNUR
7246 13  AMNA. CP 9  MKH MMO VHSS For Girls Mukkam
5308 11  VYSHNAVI K P 10  E M S Govt High School,Perumanna
2553 17  FATHIMA NUZHA 10  B.T.M.H.S THURAYUR
4801 14  ABIN MOHAN. G.M 10  Govt.Ganapat B.H.S Chalapuram
9271 18  AVANTHIKA. L.S 10  KMO HSS KODUVALLY
3732 27  KRISHNA V 9  RAC HSS Katameri
1237 24  JEEVANI.R 10  GHSS CHORODE
6927 22  SREESHMA 10  GHSS Nayarkuzhi
1953 23  SARIGASREE K M 10  THIRUVANGOOR HSS
  640 - Katharachana - Malayalam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3054 37  ANUGRAHA E T 10  IRINGANNUR HSS
5716 29  ADWAID R NAIR 10  P. V. S. H. S. Eranhikkal
4168 31  AISWARYA SUNIL 10  Govt. HSS Maniyur
3605 38  NAVYA R 9  Memunda HSS
1138 35  SIVANI.P.K 9  KKM GVHSS ORKKATTERI
9635 45  FATHIMA FINU VK 9  MJ HSS ELETTIL
5560 40  SANGEERTHANA .K 9  G. H. S. S. Medical College Campus
2693 32  NEELAMBARI J S 10  G.V.H.S.S MEPPAYUR
6675 30  FATHIMA YUMNA SHERIN 10  Markaz Girls HS Karanthur
2411 34  MUBASHIRA. CK 10  Vadakkumpad H S
1560 36  SREELAYA M R 9  KPMSM HS ARIKKULAM
4967 39  ANAGHA P R 10  Dr.Ayyathan Gopalan M. E. M. H. S
7495 33  AKSHARA BALAKRISHNAN 10  St. Sebastian`s HSS Koodaranhi
8219 43  DIYARAJ. R.S 9  GVHSS BALUSSERY
  641 - Kavitharachana - Hindi
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
5292 18  SHAIKH ALIMPASHA MODIN 10  G. H. S. S. Mavoor
3409 24  SHONIMA K T K 10  GHSS KALLACHI
6160 13  DIYA S 9  Silver Hills H. S. S.
1139 11  AVANIKRISHNA.R.B 10  KKM GVHSS ORKKATTERI
6530 23  GAYATHRI.M 10  NIVEDITHA VIDYA PEEDAM ENGLISH
MEDIUM HIGH SCHOOL
7799 22  AYISHA MAHARA 10  NIR HS PARAPPANPOYIL
7176 20  SAFA .C 10  AL IRSHAD HIGH SCHOOL
1911 14  FATHIMA RIM 9  ICS SECONDARY SCHOOL KOYILANDY
9373 17  MUHAMMED ADIL ROSHAN T 9  GHSS PANNUR
4695 12  MALAVIKA.K. 9  N. S. S. H. S. S Meenchanda
8238 15  RINU FATHIMA .VP 10  KUTTAMBOOR HS
9074 21  ASHITHA B S 10  G.H.S Vengappatta
6654 16  VISHNU.P 10  GHSS Parambil
2484 19  GOURI NANDA M.K 10  SANSKRIT HS VATTOLI
  642 - Katharachana - Hindi
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
5796 18  AMRUTHA.K 10  C. M. C. Girls. H. S. Elathur
1066 22  ANUSREE T 10  GGHSS MADAPPALLI
3512 17  NANDHITHA R 10  TIM GHSS NADAPURAM
2272 16  ASWAJITHRA V P 10  G H S KAVILAMPARA
6377 12  MIRFATH K 10  G. V. H. S. S. Cheruvannur
8219 23  DIYARAJ. R.S 9  GVHSS BALUSSERY
7176 19  SAFA .C 10  AL IRSHAD HIGH SCHOOL
8715 11  LEKHA E 8  PERAMBRA HSS
4679 21  MURALIKA M 9  St. Michael's H. S.S Westhill
5488 15  HRIDYA. P 9  Pantheerankave H. S.
9315 13  FATHIMA NAJA 8  GHSS KARUVANPOYIL
1957 20  ABINAV SAJEEVAN 9  THIRUVANGOOR HSS
4167 14  ABHINAND R 10  BEM HS Vatakara
  643 - Upanyasam - Malayalam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
8832 79  ANUVIND P R 10  GHSS AVITANALLUR
4029 75  DIYA FATHIMA S 10  St.Antony`s GHS Vatakara
3054 74  ANUGRAHA E T 10  IRINGANNUR HSS
1139 70  AVANIKRISHNA.R.B 10  KKM GVHSS ORKKATTERI
8103 77  SHAIMA T A 10  GM HS Raroth
4801 69  ABIN MOHAN. G.M 10  Govt.Ganapat B.H.S Chalapuram
7118 65  ALEENA MARIYA JOSHI 10  Sacred Heart HSS Thiruvambady
5751 63  ARUNDHATHY K 9  Presentation H. S. S.
6253 62  DEVIKA.E.P 9  G. H. S. S. Beypore
9289 67  NEJA KP 10  CHAKKALAKKAL HS MADAVOOR
1907 71  SREYA BIJU 10  GMVHSS KOYILANDY
2633 73  BHAGATH PRANOY S 8  G.V.H.S.S PAYYOLI
2273 72  ARYA KRISHNA K V 10  G H S KAVILAMPARA
3732 68  KRISHNA V 9  RAC HSS Katameri
6969 64  HRUTHWIK DAS P 9  GHSS Nayarkuzhi
8475 78  NEETHU MOHAN 9  GHSS SIVAPURAM
  644 - Upanyasam - English
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
7160 22  ALEENA SANDY 8  Infant Jesus EMHS Thiruvampady
3597 17  BHARATH SREEJITH 8  Memunda HSS
4030 16  ANAGHA S GEETH 10  St.Antony`s GHS Vatakara
9200 26  SHALEENDRA. C.S 10  GOVT. HSS NARIKUNI
6161 20  SHAKEEL MOHAMED SALIH 10  Silver Hills H. S. S.
7865 23  FATHIMA NOUREEN 10  ST. ANTONY`S HS KANNOTH
2581 14  AKSHAY VINOD 10  G.V.H.S.S PAYYOLI
8961 25  YADHUNATH.K. 10  St. FRANCIS English Medium High
School Perambra
6378 21  UNNIMAYA T S 10  G. V. H. S. S. Cheruvannur
5125 19  ASHNA.T.K 8  Saraswathi Vidya Nikethan English
Medium High School, Pantheerankavu
1884 12  AMANA SIDHIQUE 8  ILAHIYA HSS KAPPAD
8300 24  VAISHAK VENU 10  GHSS KOKKALLUR
4532 18  ANJALI P 10  St. Joseph`s Anglo Indian Girls H.
S. S
2412 13  KEERTHANA V 10  Vadakkumpad H S
3073 15  ANUSREE.K 10  CRESCENT HSS VANIMAL
1068 11  KAVYA O P 10  GGHSS MADAPPALLI
  645 - Upanyasam - Hindi
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
6162 15  FIZA HARISH 9  Silver Hills H. S. S.
8817 21  ARUNIMA RAMESH K K 10  GHSS NADUVANNUR
1139 14  AVANIKRISHNA.R.B 10  KKM GVHSS ORKKATTERI
3438 12  ANUSREE NP 10  GHSS VALAYAM
7176 19  SAFA .C 10  AL IRSHAD HIGH SCHOOL
4031 17  VEDASREE 10  St.Antony`s GHS Vatakara
9433 18  KAVYA MADHUSOODHANAN 10  MJ HSS ELETTIL
1907 24  SREYA BIJU 10  GMVHSS KOYILANDY
5561 22  NAHEEDA 10  G. H. S. S. Medical College Campus
2741 16  AKSHAYA.M 10  G.H.S AVALA KUTTOTH
3576 13  REZLEENA ZUBAIDA 10  Emjay VHS school Villiappally
6719 23  ASWIN MURUKESH.P 9  Kunnamangalam HSS Kunnamangalam
5114 11  ROSHINI JAIRAM CHOUDHARY 10  Sree Gujarathi Vidyalaya H. S. S
8244 20  SREEVED S R 8  Swami Guruvarananda Memorial Govt.
HSS Kolathur
  646 - Upanyasam - Urdu
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
7241 20  MUHAMMED IMTHIYAS ALAM 9  MKH MMO HSS Manassery
7044 19  SHAIKH SHANAVAS ALI
MUHAMMED SHAWKATH
10  Markaz HSS Karanthur
9452 24  FATHIMA SALHA AK 10  MJ HSS ELETTIL
2310 12  VASEEQ AHMAD 10  KPES HIGH SCHOOL KAYAKKODY
4799 16  MUHMINA K 10  Himayathul Islam H. S. S
8239 22  JISHANA .EK 9  KUTTAMBOOR HS
8663 23  MUHASINA KK 10  NADUVANNUR HSS VAKAYAD
7946 21  LUBABATH P. 9  MGMHS EANGAPUZHA
4406 15  AFNIDA C P 10  MUM VHSS Vatakara
3575 14  MUBEENA.C M 9  Emjay VHS school Villiappally
1375 10  FATHIMA P 9  KADATHANAD RAJAS HS PURAMERI
1955 11  AYISHA RASHA 10  THIRUVANGOOR HSS
6626 18  AYISHA LEENATH K 10  C. M. High School Mannur
5293 17  FATHIMA SHERIN V 10  G. H. S. S. Mavoor
2964 13  SHIFANA C M 10  C.K.G.M.H.S CHINGAPURAM
  647 - Katharachana - Urdu
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
7043 8  AFSHAN HUSSAIN SHAH 10  Markaz HSS Karanthur
7241 9  MUHAMMED IMTHIYAS ALAM 9  MKH MMO HSS Manassery
10097 12  SHAHALA FATHIMA P C 10  CHAKKALAKKAL HS MADAVOOR
3359 4  JUHAINA K P 10  GHSS VELLIYODE
8952 11  SENDEES MUHAMMED 9  NOCHAD HSS
2310 3  VASEEQ AHMAD 10  KPES HIGH SCHOOL KAYAKKODY
7736 1  MUHAMMED MISHAL 10  GM HS Raroth
8508 10  NAHIDA FATHIMA 10  GHSS POONOOR
5422 6  HAMDAN.K.T 10  G. H. S. S. Kuttikattur
4805 13  LAMIA LATHEEF M P 10  G. V. H. S. S Meenchanda
1562 2  FIDA FATHIMA M T 10  KPMSM HS ARIKKULAM
5797 7  UMMU ABEEDA.K.P 9  C. M. C. Girls. H. S. Elathur
4326 5  SHAHANA KHATHOON 10  Kunhali Marakkar HSS Kottakkal
  648 - Kavitharachana - Urdu
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
7045 5  ASRAR AHMED BHAT 8  Markaz HSS Karanthur
7242 11  MUHAMMED AFAKH WAZI 9  MKH MMO HSS Manassery
8234 10  MUHAMMED SHAJAHAN M 10  NANMINDA HSS NANMINDA
8951 7  ARSHINA. K.T 10  NOCHAD HSS
4407 13  FATHIMATHUL MINHA 10  MUM VHSS Vatakara
5795 6  SUHANA SHERIN 10  C. M. C. Girls. H. S. Elathur
6403 8  MUFEEDA.K.C 9  U. H. H. S. S. Chaliyam
3055 1  NASHIDA K 9  IRINGANNUR HSS
4805 4  LAMIA LATHEEF M P 10  G. V. H. S. S Meenchanda
1954 3  SWALIHA 10  THIRUVANGOOR HSS
1972 2  SOORYA RAJ K T 10  RNMHS NARIPATTA
1253 12  FATHIMATHUL FIDA 10  KADATHANAD RAJAS HS PURAMERI
7737 9  ADIL NAJEEB 10  GM HS Raroth
  649 - Padyam Chollal - Malayalam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3603 30  KRISHNENDU G 9  Memunda HSS
1691 13  ANANYA JS 10  THIRUVANGOOR HSS
1240 12  HARSHA GANESH 10  KADATHANAD RAJAS HS PURAMERI
6900 27  GOPIKA J P 8  RECGVHSS Chathamangalam
6629 24  TEENA N U 9  C. M. High School Mannur
5764 18  VIGHNESH V S 10  C. M. M. H. S. Thalakkulathur
9987 28  MEENAKSHI MURALI M 8  Govt. HSS Maniyur
4081 20  KRISHNENDU V K 9  Sree Narayana HSS Vatakara
7312 22  GAYATHRI P 10  PTM HS Kodiyathur
8169 23  CHINMAYALAKSHMI.S S 10  SVEMHS NANMINDA
8954 26  ANJALI KRISHNA.E.P 8  St. FRANCIS English Medium High
School Perambra
2269 17  ARATHI ANTONY 8  G H S KAVILAMPARA
10174 25  ANAMIKA RAJ 8  GHSS NADUVANNUR
5055 15  AKARSH M K 9  St. Joseph's Boys' H. S. S. Calicut
5425 14  ADITHYA ANIL 8  G. H. S. S. Kuttikattur
5645 29  APARNA. R. V. M 10  Silver Hills H. S. S.
2693 11  NEELAMBARI J S 10  G.V.H.S.S MEPPAYUR
9339 19  DEVIKA KRISHNA.C.P 9  St. Mary's Higher Secondary School,
Koodathai
7700 21  MUHAMMED ANSIF PT 9  GVHSS THAMARASSERY
3352 16  SREEPAD K SANTHOSH 9  GHSS KALLACHI
  650 - Padyam Chollal - English
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
5563 21  SAFA.G.K 10  G. H. S. S. Medical College Campus
5042 15  ALEEMA ZENHA 9  G. G. Model G. H. S. S. Chalappuram
5752 23  KAVYA MAHESH K 9  Presentation H. S. S.
9726 32  MERISSA ANTONY 8  St. Joseph`s Anglo Indian Girls H.
S. S
9748 33  NANDANA PAVANGAT 8  Providence Girls H. S. S
2703 14  ABHINAV PADMARAJAN 9  C.K.G.M.H.S CHINGAPURAM
6583 13  ANJAL BABU 10  Venerini E. M. H. S. S.
7159 22  ANNET MANOJ 9  Infant Jesus EMHS Thiruvampady
4032 11  RIYA FERNANDEZ 8  St.Antony`s GHS Vatakara
9741 31  THEERTHA G NATH 10  GGHSS BALUSSERY
9935 29  NARMADA K 9  GVHSS BOYS KOYILANDY
1071 27  GOPIKA S RANJITH 9  GGHSS MADAPPALLI
1703 16  ADITHYA P 8  THIRUVANGOOR HSS
2526 24  CHAITHANYA KRISHNA 10  SANSKRIT HS VATTOLI
9830 34  KARTHIK V 8  PERAMBRA HSS
8240 26  SREE BHADRA S SANKAR 9  KUTTAMBOOR HS
3096 19  ANNA CLARE TOM 8  ST.GEORGE'S HS VILANGAD
8933 17  ARYA S 10  GHSS NADUVANNUR
3606 12  ILA THANWI R P 8  Memunda HSS
6657 20  MASLIJA FIDHA.R.K 9  GHSS Parambil
9201 18  ADITHYA. M 9  GOVT. HSS NARIKUNI
  651 - Padyam Chollal - Hindi
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4647 27  RISHIKA. D 8  Providence Girls H. S. S
1704 16  ABHISHEK S 8  THIRUVANGOOR HSS
6028 19  HARSH. R 9  Silver Hills H. S. S.
2700 11  SARASWATHI 9  C.K.G.M.H.S CHINGAPURAM
1072 15  DIYA V P 8  GGHSS MADAPPALLI
6587 21  REETHI.N 9  Venerini E. M. H. S. S.
10310 28  DEVIKA N T 8  G. H. S. S. Beypore
2000 23  ANNA DENNIS 9  A.J.J.M. HS CHATHANKOTTU NADA
8219 14  DIYARAJ. R.S 9  GVHSS BALUSSERY
8829 22  ANUGRAH TK 10  NOCHAD HSS
9829 29  SNEHA SAJEEV 10  PERAMBRA HSS
3576 17  REZLEENA ZUBAIDA 10  Emjay VHS school Villiappally
4069 12  SWATHI V 8  Sree Narayana HSS Vatakara
6677 26  NIHALA JASMINE 9  Markaz Girls HS Karanthur
7247 13  NASNIN SALAM 9  MKH MMO VHSS For Girls Mukkam
3097 18  ANNA MARIYA TOM 8  ST.GEORGE'S HS VILANGAD
9242 25  ANZALA SHIRIN. 9  GHSS KODUVALLY
5354 20  FATHIMA RIYA PALORA 9  CALICUT ISLAMIC RESIDENTIAL H. S. S
7643 24  VIDHYA VARGHESE 9  ST. JOSEPH HSS KODENCHERY
  652 - Padyam Chollal - Arabic
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3067 16  ARSHIDA. C. P 10  CRESCENT HSS VANIMAL
3052 22  AMAYA V K 10  IRINGANNUR HSS
8955 23  AYSHA SHIFA.N.K 8  St. FRANCIS English Medium High
School Perambra
3731 21  FATHIMA AMANA LULU MANZIL 9  RAC HSS Katameri
4396 15  SHAIKHA P 10  MUM VHSS Vatakara
9747 27  SAJA NASMI .K 9  Providence Girls H. S. S
9429 11  HIBA CK 10  MJ HSS ELETTIL
2133 17  FARHANA NURIN 8  Vadakkumpad H S
1912 14  SHUROOK 10  ICS SECONDARY SCHOOL KOYILANDY
5240 26  RASHIDA IKLEELA.A 8  G. H. S. S. Kuttikattur
7859 13  SHAMNA ALI 9  ST. ANTONY`S HS KANNOTH
8237 25  SHADIL P 8  KUTTAMBOOR HS
6390 18  MUHAMMED AFLAH M 10  Farook Higher Secondary School,
Farook College (PO)
6152 24  THANHA.P.M 10  A. K. K. R. Girls.H. S. S.
Chelannur
4671 12  SHAHANA THASNIM. E. N 9  Ramakrishna Mission H. S. S
1140 19  NABEEL.P 9  KKM GVHSS ORKKATTERI
7280 20  HIBA K T 9  G H S Cheruvadi
  653 - Padyam Chollal - Urdu
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
8881 22  AMEENA HAMEED VP 10  NOCHAD HSS
1130 18  HAFSA FARHATH A V 10  GHSS AZHIYOOR
7197 21  AMEENA NOUBA 9  Chennamangallur HSS
1557 23  JYOTHIKA S R 9  KPMSM HS ARIKKULAM
5650 17  YADUNATH. V. S 10  Silver Hills H. S. S.
7046 16  AZHER MAHMOOD 9  Markaz HSS Karanthur
9193 15  BISMISANA 10  GOVT. HSS NARIKUNI
4393 19  FATHIMA K P 10  MUM VHSS Vatakara
8273 12  MUHAMMED SINAN A K 8  GHSS POONOOR
9757 24  SREE CHANDANA .H.SANTKOSH 8  Vadakkumpad H S
5309 20  HIBA K 10  E M S Govt High School,Perumanna
6181 11  FINU SAFARY V 8  Sevamandir Post Basic School,
Ramanattukara
2631 13  HINA SHERIN R S 8  G.V.H.S.S PAYYOLI
5061 14  LABEEB A K 10  St. Joseph's Boys' H. S. S. Calicut
  654 - Padyam Chollal - Tamil
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4535 15  AMALA SUNIL 10  St. Joseph`s Anglo Indian Girls H.
S. S
9679 13  DEVAPRIYA U 10  POILKAVE HS
7218 25  ANUPAMA JOSE 10  St. Joseph`s HS Pulloorampara
4109 17  SREELAKSHMI KRISHNA 10  Sree Narayana HSS Vatakara
8880 21  JAHNAVI 9  GHSS NADUVANNUR
1471 11  SNEHA N 10  GGHSS KOYILANDY
8576 23  ATHIRA RAJU 9  PALORA HSS ULLIYERI
2751 16  ARCHANA.E.K 10  G.H.S AVALA KUTTOTH
5793 19  AMJIMA.K.K 10  C. M. C. Girls. H. S. Elathur
3353 12  ANAMIKA 10  GHSS KALLACHI
6720 14  SIDHARTH.K.V 8  Kunnamangalam HSS Kunnamangalam
6467 22  SREESHMA 9  G H S Nallalam
5625 20  HUSNA. M.K 9  G. H. S. S Peringolam
9564 18  NAFIHA NAZREEN P 10  MJ HSS ELETTIL
  655 - Padyam Chollal - Kannada
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1127 13  NANDA KISHORE 9  GHSS AZHIYOOR
6499 14  DEVIKA.J.NAIR 8  G. G. V. H. S. S. Feroke
7388 18  SHAJIYA HANNA K 9  G H S Cheruvadi
5936 22  ANN SARA ANOOP 8  Silver Hills H. S. S.
1952 11  MEGA CHANDRAN 10  GGHSS KOYILANDY
5294 20  ASWATHI A R 10  G. H. S. S. Mavoor
8828 12  MALAVIKA E M 9  GHSS AVITANALLUR
3601 19  IMA P S 8  Memunda HSS
6928 16  AMEENA 10  GHSS Payambra
  656 - Aksharaslokam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
8246 23  ANJUSHA M 9  NANMINDA HSS NANMINDA
8821 17  ADARSH O 10  GHSS NADUVANNUR
4451 19  SREELAKSHMI M 9  JNM Govt.HSS Puduppanam
2582 18  PRIYAMVADA G S 9  G.V.H.S.S PAYYOLI
7315 25  PARVATHI KRAISHNA KT 9  PTM HS Kodiyathur
6902 20  AATMAJA P 8  RECGVHSS Chathamangalam
3577 21  ARYA B 10  Emjay VHS school Villiappally
5714 24  AMRUTHA N 9  P. V. S. H. S. Eranhikkal
4482 22  HRIDHYA K 8  G. V. H. S. S. For Girls Nadakkavu
3357 16  NANDANA M S 10  TIM GHSS NADAPURAM
  657 - Kavyakeli
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4020 42  SARIKA G S 9  St.Antony`s GHS Vatakara
3598 40  NANDANA MOHAN 9  Memunda HSS
1706 41  AMRUTHA SETHUMADHAVAN 9  GVHSS BOYS KOYILANDY
  658 - Mono Act (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
5646 26  DIVAKARAN KOODATHIL 10  Silver Hills H. S. S.
8705 17  NAJM ABDUL ASEES 9  NOCHAD HSS
2704 13  DEVANADH P 8  C.K.G.M.H.S CHINGAPURAM
9986 28  VEDAJ SAI P J 9  GVHSS ATHOLI
1779 21  SAYOOJ K K 8  THIRUVANGOOR HSS
3599 22  SREERAG V KUMAR 9  Memunda HSS
8303 18  PARTHIV JEEVAN 8  GHSS KOKKALLUR
6926 15  ADHIL FARHAN V 8  GHSS Payambra
3382 12  ADITH M 10  GHSS VALAYAM
9434 16  SABIR PP 9  MJ HSS ELETTIL
2419 11  ASWANTH A K 10  GHSS KUTTYADI
4395 24  MUHAMMED JASIR BIN JALEEL
N C
9  MUM VHSS Vatakara
5062 14  ABHINAV S 8  St. Joseph's Boys' H. S. S. Calicut
9879 27  JISHNU P 9  Sree Narayana HSS Vatakara
7949 25  MIHRASH KHAN 10  MGMHS EANGAPUZHA
6240 19  ABHINAV.V 10  G. H. S. S. Beypore
7487 23  AMAL SHAJI 9  St. Sebastian`s HSS Koodaranhi
5429 20  JIBIN.T.P 10  G. H. S. S. Kuttikattur
  659 - Mono Act (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1465 27  ANUSREE P 10  GGHSS KOYILANDY
7161 26  CHRISTEENA T SIMON 9  Infant Jesus EMHS Thiruvampady
5942 15  KRISHNAPRIYA. M. N 10  Silver Hills H. S. S.
9742 31  NAVYA PS 10  GGHSS BALUSSERY
3057 19  BHAVYAMITHRA P 9  IRINGANNUR HSS
3792 20  DEVANANDA V S 8  Memunda HSS
10173 29  ARSHITHA .P.R 10  GHSS NADUVANNUR
1254 14  CHANDANA A S 8  KADATHANAD RAJAS HS PURAMERI
3578 28  NANDANA PADMARAJ 10  Emjay VHS school Villiappally
9346 24  SREELAKSHMI SUNIL 8  St. Mary's Higher Secondary School,
Koodathai
8652 11  CHANDANA MADHU 8  INDUS ENGLISH SCHOOL, THENAKUZHI
2701 13  NIKKISASHA V SURESH 9  G.V.H.S.S MEPPAYUR
6624 18  MAYAMURALI. 10  C. M. High School Mannur
5224 25  SREYA N.P 9  SAVIO H. S. S. Devagiri
2422 23  BHAVANA V P 9  GHSS KUTTYADI
1930 22  MALAVIKA TK 8  POILKAVE HS
6723 17  ABISWATHI.S 10  Kunnamangalam HSS Kunnamangalam
4648 16  ATHEENA D K 10  St. Vincent`s Colony Girls H. S
8714 21  ADITHYA SURESH 8  PERAMBRA HSS
4170 30  ADITHYA SANKAR 10  Govt. HSS Maniyur
4033 12  NIVEDHITHA E P 9  St.Antony`s GHS Vatakara
  660 - Mimicry (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1931 30  ABHINAV K 8  POILKAVE HS
4787 34  HARIGOVIND. K 9  Govt.Ganapat B.H.S Chalapuram
9405 28  POUSHI KRISHNA RAJ 10  GHSS PANNUR
2131 29  AJIN D K 10  PT CHACKO M HS KUNDUTHODE
8577 27  NIKHIL.J.S 9  PALORA HSS ULLIYERI
8705 25  NAJM ABDUL ASEES 9  NOCHAD HSS
7390 33  ABHIRAG K 10  G H S Cheruvadi
1091 32  ASWANTH KUMAR C P 9  GVHSS MADAPPALLI
9968 35  HRITHWIK NATH J 9  GVHSS BALUSSERY
3183 31  ANURAG V 8  MIM HSS PERODE
2566 26  AMEER.V.P 8  B.T.M.H.S THURAYUR
  661 - Mimicry (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1468 24  ATHIRA C V 10  GGHSS KOYILANDY
3578 19  NANDANA PADMARAJ 10  Emjay VHS school Villiappally
3335 20  HANA A R 9  TIM GHSS NADAPURAM
4540 22  DEEKSHITHA KOLIYOT 9  St. Joseph`s Anglo Indian Girls H.
S. S
5486 23  PRINCY. P. T 9  Pantheerankave H. S.
6121 21  SONA.C 9  A. K. K. R. Girls.H. S. S.
Chelannur
  662 - Kathaprasangam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3603 26  KRISHNENDU G 9  Memunda HSS
5649 19  THEERTHA A.R 8  Silver Hills H. S. S.
1239 13  GOKUL P 9  KADATHANAD RAJAS HS PURAMERI
1470 23  DEVANANDA M P 9  GGHSS KOYILANDY
4034 25  SANA SHERIN 9  St.Antony`s GHS Vatakara
7486 20  SANDRA SONY 10  St. Sebastian`s HSS Koodaranhi
1254 14  CHANDANA A S 8  KADATHANAD RAJAS HS PURAMERI
4680 16  ANAMIKA M 8  St. Michael's H. S.S Westhill
8463 15  HRIDYA.A M 9  GGHSS BALUSSERY
2716 21  MUHAMMED SANI 8  G.V.H.S.S MEPPAYUR
9197 12  AYSHA FEBIN. K.M 10  KMO HSS KODUVALLY
6478 24  MAZHA.M 8  G. G. V. H. S. S. Feroke
7784 18  BINIMOL BIJU 8  ST.GEORGE HS VELAMCODE
9876 22  DEVIKA K 9  C.K.G.M.H.S CHINGAPURAM
8716 11  ANUSREE BABU 8  PERAMBRA HSS
5223 17  ANWAYA .M .M 8  SAVIO H. S. S. Devagiri
  663 - Parichamuttu (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4073 19  AKASH C K 10  Sree Narayana HSS Vatakara
5699 18  SREEHARI A P 9  Silver Hills H. S. S.
3799 12  MUHAMMED SHADILNAS N K 10  Memunda HSS
9280 17  MUHAMMED AKSAM P 10  CHAKKALAKKAL HS MADAVOOR
5054 13  SANJAY A 10  St. Joseph's Boys' H. S. S. Calicut
2002 16  VISHNU K 10  RNMHS NARIPATTA
7142 14  SHARAN BABU 9  Holy Family HS Venappara
8673 15  AKHIL ROY 9  ST MARY`S HS KALLANODE
  664 - Poorakkali (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
5102 38  ARJUN C P 10  St. Joseph's Boys' H. S. S. Calicut
3777 36  AKSHAY M T 10  Memunda HSS
6240 37  ABHINAV.V 10  G. H. S. S. Beypore
  665 - Kolkali (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1587 22  MUHAMMED FADIL C.K 10  THIRUVANGOOR HSS
4327 23  MUHAMMAD RINSHAL C P 10  Kunhali Marakkar HSS Kottakkal
5683 19  ROJUS KRIPALU 10  Presentation H. S. S.
9611 11  AJWAD BIN YOOSUF 9  MJ HSS ELETTIL
5036 17  MUHAMMED JURAIJ. V 10  G. V. H. S. S. Payyanakkal
10209 24  JIHAD M V 10  GMVHSS KOYILANDY
3673 18  MUHAMMED SHAHIN.K.K 10  Emjay VHS school Villiappally
8578 16  RAJFAL.A 10  PALORA HSS ULLIYERI
5530 20  SALMAN FARIS.K.P 9  G. H. S. S. Kuttikattur
10034 21  MUHAMMED ALI C V 10  M. M. V. H. S.S Kozhikode
2426 14  SHANU RAASHAD O 9  GHSS KUTTYADI
2937 12  ABDUL FAIROOS K 10  C.K.G.M.H.S CHINGAPURAM
6259 13  MUHAMMED MIDLEJ MM 10  Sevamandir Post Basic School,
Ramanattukara
8766 15  ARUN SREENIVAS 9  PERAMBRA HSS
  666 - Arabanamuttu (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2927 23  ADAM ROSHAN E K 10  C.K.G.M.H.S CHINGAPURAM
7314 17  AHMED NADIR M 10  PTM HS Kodiyathur
5056 40  RAKESH KUMAR K 9  St. Joseph's Boys' H. S. S. Calicut
1711 14  MUHAMMED JANBAS 10  THIRUVANGOOR HSS
3704 12  HAFIS K 9  Emjay VHS school Villiappally
4452 19  SHAFAS VP 10  Sree Narayana HSS Vatakara
5723 16  MUHAMMED NIHAL E P 9  P. V. S. H. S. Eranhikkal
9602 25  MUHAMMED SHIBIL OP 9  MJ HSS ELETTIL
2093 18  MUHAMMAD ISMAIL 8  NATIONAL HSS VATTOLI
8971 22  MUNAVIR .EC 9  NOCHAD HSS
3075 11  AFSEER 9  CRESCENT HSS VANIMAL
6614 24  MUHAMMED IHSAN P 10  C. M. High School Mannur
5492 15  ADIL AMEEN.P 10  G. H. S. S. Kuttikattur
  667 - Dafmuttu (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1711 21  MUHAMMED JANBAS 10  THIRUVANGOOR HSS
7035 33  UNAIS CP 10  Markaz HSS Karanthur
3807 35  MUHAMMED AKBAR M M K 9  Memunda HSS
5723 42  MUHAMMED NIHAL E P 9  P. V. S. H. S. Eranhikkal
9594 22  MUHAMMED NUFAIL 10  MJ HSS ELETTIL
3110 40  MUHAMMED K M 8  SIHS UMMATHUR
5219 41  MUHAMMED JINAN K 10  SAVIO H. S. S. Devagiri
10199 19  AHSAN ALLAJ .P.K 9  Farook Higher Secondary School,
Farook College (PO)
4696 32  MUHAMMED FAHD P 8  M. M. V. H. S.S Kozhikode
2496 39  MUHAMMAD RAFI A K 10  SANSKRIT HS VATTOLI
6254 20  ANWAR BADHUSHA.M 9  G. H. S. S. Beypore
2827 38  MUHAMMED RAZI K M 10  G.V.H.S.S PAYYOLI
  668 - Margamkali (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
5018 16  ANASWARA N M 8  B. E. M. G. H. S. S. Calicut
5685 12  GOPIKA PRAKASH 10  Presentation H. S. S.
1985 18  AHANA ASHOK 10  NATIONAL HSS VATTOLI
6569 17  ASWATHI.P.M 8  Venerini E. M. H. S. S.
4019 14  MALAVIKA T 9  St.Antony`s GHS Vatakara
3177 13  SREELAKSHMI. P.K 8  SIHS UMMATHUR
5229 11  ANN MARIA P T 9  SAVIO H. S. S. Devagiri
8587 15  ARCHANA P 8  GHSS KOKKALLUR
  669 - Thiruvathirakali (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
8731 38  SONA S NAIR 9  PERAMBRA HSS
4521 36  AVANI K T 9  St. Joseph`s Anglo Indian Girls H.
S. S
6108 25  SHIVANI.R 10  Silver Hills H. S. S.
4041 33  AMAYA E M 10  St.Antony`s GHS Vatakara
9643 29  ROSE MARIA 10  NOCHAD HSS
1705 39  SREELAKSHMI M 9  THIRUVANGOOR HSS
8162 34  SIVANI.P.S 8  SVEMHS NANMINDA
6713 37  AGREENA.G.KRISHNA 9  Kunnamangalam HSS Kunnamangalam
10080 41  ANJANA N P 10  Chinmaya E. M. H. S. S.
2575 24  ARCHANA S R 10  G.V.H.S.S PAYYOLI
9565 30  BAISIMA IK 10  MJ HSS ELETTIL
5344 28  ABHINYA P 8  SAVIO H. S. S. Devagiri
3370 32  SREETHU LAKSHMI R 10  GHSS VALAYAM
3886 35  PARVANA MK 9  Memunda HSS
1138 27  SIVANI.P.K 9  KKM GVHSS ORKKATTERI
1985 40  AHANA ASHOK 10  NATIONAL HSS VATTOLI
  670 - Oppana (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
5706 37  AYISHA ANAINA P.M 10  Silver Hills H. S. S.
9605 19  NAJIHA JOOBI TP 10  MJ HSS ELETTIL
1843 32  HADIYA.K 9  ILAHIYA HSS KAPPAD
4678 14  ANAMIKA S 10  St. Michael's H. S.S Westhill
9855 40  NIRANJANAA P K 10  Presentation H. S. S.
10097 39  SHAHALA FATHIMA P C 10  CHAKKALAKKAL HS MADAVOOR
8271 30  NAFA PARVIN K P 8  GHSS POONOOR
9990 26  LEZIN FATHIMA K 10  G. G. Model G. H. S. S. Chalappuram
2619 21  HAWA FATHIMA P V 10  G.V.H.S.S PAYYOLI
5217 13  HARITHA HARSHAKUMAR.M 9  SAVIO H. S. S. Devagiri
6400 36  SWATHI KRISHNAN G.P 9  U. H. H. S. S. Chaliyam
5012 12  MINA MEHAR.P 10  Calicut Girls H.S.S.
1723 16  ANJANA PP 9  THIRUVANGOOR HSS
2417 22  NAYEEMA.K.K 9  GHSS KUTTYADI
6714 18  AYISHA SHAHANA.A.T 9  Kunnamangalam HSS Kunnamangalam
4089 24  ANUSREE G S 10  Sree Narayana HSS Vatakara
8981 31  AMEN L B 9  NOCHAD HSS
2477 17  HIMANI S S 10  SANSKRIT HS VATTOLI
6325 20  KEERTHI V 10  Farook Higher Secondary School,
Farook College (PO)
7323 38  FARSANA T 10  PTM HS Kodiyathur
8721 11  FATHIMA FARHANA PC 10  PERAMBRA HSS
3137 25  SAFA PARVEEN KHALID 10  SIHS UMMATHUR
1132 28  RISHANA V P 9  GHSS AZHIYOOR
  671 - Vattappattu (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
9812 19  ANIRUDH U 10  St. Joseph's Boys' H. S. S. Calicut
6014 16  MUHAMMED-SHA-A-LAN. C 10  Silver Hills H. S. S.
2292 24  ABDULLA 10  KPES HIGH SCHOOL KAYAKKODY
1859 28  MUHAMMED FEBIN.A.K 10  ILAHIYA HSS KAPPAD
9629 14  ANAS KH 10  MJ HSS ELETTIL
4763 18  MUHAMMED AJMAL.T 10  Himayathul Islam H. S. S
8883 23  VYSHNAV. S.S 8  NOCHAD HSS
3109 20  MUHAMMAD SAFVAN T 9  SIHS UMMATHUR
4394 29  SAVAD IZZATH 8  MUM VHSS Vatakara
7314 15  AHMED NADIR M 10  PTM HS Kodiyathur
6593 13  SAID MISHAL.P 10  G. G. V. H. S. S. Feroke
3017 27  MUJTABA 10  C.K.G.M.H.S CHINGAPURAM
5404 22  MUHAMMED THAHA T M 10  Crescent Public School Mavoor
10221 26  SHAHEEF ABDULLA .P 10  G. V. H. S. S. Cheruvannur
1219 17  ASNAD .H.K 10  GHSS AZHIYOOR
3674 30  MUHAMMED RIFAD.M 8  Emjay VHS school Villiappally
8257 12  MUHAMMED NISHAM MC 10  GHSS POONOOR
6851 25  MUHAMMED AFWAN.K 10  GHSS Parambil
  672 - Sangha Nrutham (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
5687 22  EKTHA P.S 9  Presentation H. S. S.
4524 19  SHYAMBHAVI SURESH 9  St. Joseph`s Anglo Indian Girls H.
S. S
9753 23  ALEESHA V KAMAL 9  Providence Girls H. S. S
8164 16  SREYA.B 9  SVEMHS NANMINDA
2446 21  ANLIYA MANOJ 10  GHSS KUTTYADI
4049 15  MANJIMA 10  St.Antony`s GHS Vatakara
1472 11  SREYA KRISHNA U S 8  GGHSS KOYILANDY
2845 17  ANASWARA SAJITH KUMAR N S 9  G.V.H.S.S MEPPAYUR
4181 24  NANDHITHA.I.P 9  Govt. HSS Maniyur
1078 12  ARYA K 9  GGHSS MADAPPALLI
9449 20  ASWATHI J S 10  CHAKKALAKKAL HS MADAVOOR
6917 18  THEJA MANJUSH 8  GHSS Payambra
6576 14  AMITHA.K 9  Venerini E. M. H. S. S.
5413 13  ARATHI.D 9  G. H. S. S. Kuttikattur
  673 - Kathakali - Group
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
9964 15  ANAGHA M S 10  THIRUVANGOOR HSS
6122 13  SARIKA.N.M 9  A. K. K. R. Girls.H. S. S.
Chelannur
4524 14  SHYAMBHAVI SURESH 9  St. Joseph`s Anglo Indian Girls H.
S. S
1681 12  VIDHYA SAGAR 9  GVHSS BOYS KOYILANDY
  674 - Ganamela
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4519 17  GOPIKA R 10  Providence Girls H. S. S
5746 18  VYSHNAV G RAJ 10  Presentation H. S. S.
3865 19  SNEHAPRIYA 10  Memunda HSS
5644 23  REJOY GEORGE 10  Silver Hills H. S. S.
8519 15  THEERTHA NAIR B S 9  GGHSS BALUSSERY
4021 21  ANUSHA C M 9  St.Antony`s GHS Vatakara
1239 11  GOKUL P 9  KADATHANAD RAJAS HS PURAMERI
2576 16  ANJALI MOHAN 9  G.V.H.S.S PAYYOLI
3050 13  ASWATHI V K 10  IRINGANNUR HSS
2477 14  HIMANI S S 10  SANSKRIT HS VATTOLI
6713 12  AGREENA.G.KRISHNA 9  Kunnamangalam HSS Kunnamangalam
6562 20  ANTO JOSEPH.A 8  Venerini E. M. H. S. S.
  675 - Chendamelam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
5068 21  ADARSH K 10  St. Joseph's Boys' H. S. S. Calicut
1682 11  GOKUL KRISHNA 10  GVHSS BOYS KOYILANDY
9969 24  AKSHAY T 10  THIRUVANGOOR HSS
5604 16  ANANDU.O 10  G. H. S. S. Medical College Campus
2728 18  ABHINANDH T 10  G.V.H.S.S PAYYOLI
4211 22  SONU K 10  BEM HS Vatakara
8747 12  ASWIN PK 10  PERAMBRA HSS
5870 20  AKSHAY A P 10  C. M. C. Boys. H. S. Elathur
9195 14  ASWIN. K 9  GOVT. HSS NARIKUNI
6910 23  ANIRUDH MADHAV 10  GHSS Payambra
7350 17  JITHIN RAJ T 9  PTM HS Kodiyathur
3956 19  ADARSH MV 10  Memunda HSS
6598 13  ANUJITH.C.P 9  G. G. V. H. S. S. Feroke
8478 15  JYOTHISH VISHNU K 10  GHSS SIVAPURAM
  676 - Panchavadyam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
5068 26  ADARSH K 10  St. Joseph's Boys' H. S. S. Calicut
9735 27  AYONA JOHNSON S 10  St. Joseph`s Anglo Indian Girls H.
S. S
1769 25  KRISHNA SA 8  THIRUVANGOOR HSS
  677 - Nadakam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
5942 21  KRISHNAPRIYA. M. N 10  Silver Hills H. S. S.
3789 15  ALAIDA 9  Memunda HSS
9936 22  KHADEEJA HIBA K P 10  G. V. H. S. S. For Girls Nadakkavu
6773 14  ANAGHA.N 8  Kunnamangalam HSS Kunnamangalam
4649 13  ABISHA P 10  St. Vincent`s Colony Girls H. S
1530 20  SARAYOO C L 9  GGHSS KOYILANDY
2419 26  ASWANTH A K 10  GHSS KUTTYADI
6478 12  MAZHA.M 8  G. G. V. H. S. S. Feroke
4181 24  NANDHITHA.I.P 9  Govt. HSS Maniyur
8945 25  ANNA FATHIMA 9  GHSS NADUVANNUR
9202 19  AMRUTHAVISHNU 10  GOVT. HSS NARIKUNI
7199 16  ANAKHA P 9  Chennamangallur HSS
5549 23  AJULU GANESH 9  G. H. S. S. Kuttikattur
3236 18  VISHNU. P.R 8  SIHS UMMATHUR
1174 11  NEELAMBARY 9  GGHSS MADAPPALLI
8458 17  AISWARYA C 10  NANMINDA HSS NANMINDA
  678 - Vrunda Vadyam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
5658 15  SREEHARI SIVADAS 9  Silver Hills H. S. S.
5058 19  ARJUN K ULLAS 10  St. Joseph's Boys' H. S. S. Calicut
1486 16  MEENU K NAIR 9  GGHSS KOYILANDY
8810 18  SIVANI SR 8  GHSS NADUVANNUR
6475 14  ANIRUDH.M 10  G. G. V. H. S. S. Feroke
4300 12  PRANAV R P 9  Govt. HSS Maniyur
8452 17  ABHISHEK L.A 9  GHSS KOKKALLUR
  679 - Bandmelam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
10003 17  SANDRA MANOJ 10  St. Joseph`s Anglo Indian Girls H.
S. S
4579 16  MALAVIKA. M 10  Providence Girls H. S. S
10289 18  TESSA JASMINE HERMON 8  B. E. M. G. H. S. S. Calicut
4099 15  ASWATHI K 10  Sree Narayana HSS Vatakara
7331 12  NAHLA K 8  PTM HS Kodiyathur
2160 14  AISWARYA ROY 9  ST. MARY`S HS MARUTHONKARA
1502 13  ARCHANA BIJU K K 9  GGHSS KOYILANDY
  680 - Desabhakthiganam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
5692 34  SWATHI S 10  Presentation H. S. S.
3862 20  DEVANGANA T 8  Memunda HSS
4515 29  HRIDYA K ANAND 10  Providence Girls H. S. S
5934 32  ANGITHA VINCENT 9  Silver Hills H. S. S.
5217 23  HARITHA HARSHAKUMAR.M 9  SAVIO H. S. S. Devagiri
4018 25  DEVIKA BAIJUNATH 9  St.Antony`s GHS Vatakara
8734 35  ADITHYA SURENDRAN 8  PERAMBRA HSS
1433 33  ANEENA GIRIN E M 9  GVHSS ATHOLI
8162 27  SIVANI.P.S 8  SVEMHS NANMINDA
2575 31  ARCHANA S R 10  G.V.H.S.S PAYYOLI
6474 30  AJANYA.V.S 10  G. G. V. H. S. S. Feroke
1962 26  CHADHANA.P.P 8  RNMHS NARIPATTA
3094 21  ANJALI GIGI 10  ST.GEORGE'S HS VILANGAD
1193 19  VYSHNAVI 10  GGHSS MADAPPALLI
7302 28  SWATHI VP 9  PTM HS Kodiyathur
6985 24  BHAGATH M T 8  GHSS Nayarkuzhi
9201 22  ADITHYA. M 9  GOVT. HSS NARIKUNI
  681 - Yakshaganam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
5945 39  VYSHNAVI.S.PRAKASH 10  Silver Hills H. S. S.
5504 40  ANCHAL KRISHNA.A.C 8  G. H. S. S. Kuttikattur
9570 36  ANJALI KP 10  MJ HSS ELETTIL
  682 - Kerala Nadanam (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
5647 21  SANDRA RAJ 10  Silver Hills H. S. S.
1467 26  SWATHI A SATHIAN 10  GGHSS KOYILANDY
4528 20  DIYA PRADEEP 9  St. Joseph`s Anglo Indian Girls H.
S. S
6731 23  ARYA JUBI 9  Kunnamangalam HSS Kunnamangalam
8236 24  SREELAKSHMI DINESH D R 10  NANMINDA HSS NANMINDA
6252 25  SANDRA.K.P 10  G. H. S. S. Beypore
3012 28  CHANDANA D S 10  G.V.H.S.S PAYYOLI
7222 27  ANUPAMA SURESH 9  St. Joseph`s HS Pulloorampara
2525 30  SREELAKSHMI M 10  SANSKRIT HS VATTOLI
8740 22  PALLAVI S 10  GHSS KAYANNA
2422 29  BHAVANA V P 9  GHSS KUTTYADI
  683 - Gazal Alapanam ( Urdu )
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
8881 25  AMEENA HAMEED VP 10  NOCHAD HSS
6006 12  VISMAYA V 10  Chinmaya E. M. H. S. S.
7157 11  SNEHA TOMY 10  Infant Jesus EMHS Thiruvampady
3052 20  AMAYA V K 10  IRINGANNUR HSS
4676 13  SWATHI HARIDAS 9  St. Michael's H. S.S Westhill
1130 24  HAFSA FARHATH A V 10  GHSS AZHIYOOR
9338 47  KEERTHANA JS 9  MJ HSS ELETTIL
2674 16  DILARA C K 8  G.V.H.S.S MEPPAYUR
1460 14  MEGHA T K 9  GGHSS KOYILANDY
6499 23  DEVIKA.J.NAIR 8  G. G. V. H. S. S. Feroke
8289 21  SRAVAN SATHYAN 10  GHSS KOKKALLUR
2477 18  HIMANI S S 10  SANSKRIT HS VATTOLI
3596 26  ANUSREE C M 9  Memunda HSS
4019 15  MALAVIKA T 9  St.Antony`s GHS Vatakara
5682 22  HADIYA ZACHARIA C K 9  Silver Hills H. S. S.
5274 19  SIVAPRIYA.P.M 10  G. H. S. S. Kuttikattur
  684 - Nangiar Koothu
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
5690 19  ATHIRA V.R 10  Presentation H. S. S.
1467 20  SWATHI A SATHIAN 10  GGHSS KOYILANDY
4526 18  POOJA KRISHNA 9  St. Joseph`s Anglo Indian Girls H.
S. S
5411 17  ALAKANANDA.V.K 9  G. H. S. S. Kuttikattur
  685 - Prasangam Urdu
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
10330 12  MEHMOOD AHMED 9  Markaz HSS Karanthur
7243 14  MUHAMMED ALTHAMASH 10  MKH MMO HSS Manassery
2128 13  SANDRA CHANDRAN .K.M 10  RNMHS NARIPATTA
3730 15  JUNAID 9  RAC HSS Katameri
5516 11  AMEER ASHAN 8  Pantheerankave H. S.
  686 - Chavittu Nadakam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
5647 41  SANDRA RAJ 10  Silver Hills H. S. S.
4565 42  AFRIN M V 8  St. Joseph`s Anglo Indian Girls H.
S. S
  687 - Vanchipattu
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
6125 18  ANAGHA.C 10  A. K. K. R. Girls.H. S. S.
Chelannur
6638 12  ABHISREE.P 9  C. M. High School Mannur
5084 13  PARVANA T 10  G. G. Model G. H. S. S. Chalappuram
8488 22  ARYA K 8  PAVANDOOR HSS
1760 16  JERRIT SPARY T 10  THIRUVANGOOR HSS
4071 24  ANUGRAH K P 8  Sree Narayana HSS Vatakara
8825 17  NANDANA K 8  GHSS AVITANALLUR
9552 15  KRISHNAPRIYA. K.V 9  GOVT. HSS NARIKUNI
9785 25  SARATH K 10  St. Joseph's Boys' H. S. S. Calicut
2585 23  VISHNUMAYA J S 10  S.V.A.H.S NADUVATHUR
7469 14  SOBIYA. V.A 9  VMHMHS Anayamkunnu
6997 19  ABHIRAJ 10  GHSS Payambra
3111 26  SHAFAD. K. C 10  CRESCENT HSS VANIMAL
2270 21  NIDHUN 10  G H S KAVILAMPARA
1228 11  NEHAVISWANATH 8  GHSS CHORODE
8016 20  KARTHIK RAMESH 10  GVHSS THAMARASSERY
  688 - Nadanpattu
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
9946 27  ABINA K M 10  G. V. H. S. S. For Girls Nadakkavu
1459 16  ANUSREE RAJAN 10  GGHSS KOYILANDY
6318 23  ARYA K P 9  G. V. H. S. S. Cheruvannur
10174 26  ANAMIKA RAJ 8  GHSS NADUVANNUR
4516 28  MALAVIKA C M 8  Providence Girls H. S. S
8720 25  NANDANA R NAIR 10  PERAMBRA HSS
5683 24  ROJUS KRIPALU 10  Presentation H. S. S.
6744 13  SHARIKA. E 10  Kunnamangalam HSS Kunnamangalam
3601 18  IMA P S 8  Memunda HSS
6127 15  ARCHANA.O 10  A. K. K. R. Girls.H. S. S.
Chelannur
7309 21  SUHA KK 10  PTM HS Kodiyathur
8277 22  ANASWARA S L 9  GHSS POONOOR
5479 17  VIVEK. M. M 9  Pantheerankave H. S.
1691 30  ANANYA JS 10  THIRUVANGOOR HSS
2269 19  ARATHI ANTONY 8  G H S KAVILAMPARA
2745 29  SOORYA V 8  G.V.H.S.S PAYYOLI
4059 12  ARCHANA A 10  St.Antony`s GHS Vatakara
9461 11  AYISHA SAFVANA KK 10  CHAKKALAKKAL HS MADAVOOR
3094 14  ANJALI GIGI 10  ST.GEORGE'S HS VILANGAD
1193 20  VYSHNAVI 10  GGHSS MADAPPALLI
  689 - Groupsong Urdu
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
5833 26  UDAY KRISHNA P 10  Silver Hills H. S. S.
8881 25  AMEENA HAMEED VP 10  NOCHAD HSS
4562 18  CATHERINE NOA BIJU 10  St. Joseph`s Anglo Indian Girls H.
S. S
8273 23  MUHAMMED SINAN A K 8  GHSS POONOOR
3071 20  ANSABA NASREEN. K. C 9  CRESCENT HSS VANIMAL
7141 15  ANAGHA SIBY 10  Holy Family HS Venappara
9456 14  FATHIMA HANEENA PT 10  CHAKKALAKKAL HS MADAVOOR
6400 12  SWATHI KRISHNAN G.P 9  U. H. H. S. S. Chaliyam
2549 19  SHANA 9  B.T.M.H.S THURAYUR
6738 16  ARYA. A 10  Kunnamangalam HSS Kunnamangalam
1460 21  MEGHA T K 9  GGHSS KOYILANDY
3905 17  NIHALA SHERIN 10  Memunda HSS
9947 24  NAKSHATRA SUBHASH 10  G. V. H. S. S. For Girls Nadakkavu
5219 22  MUHAMMED JINAN K 10  SAVIO H. S. S. Devagiri
4393 13  FATHIMA K P 10  MUM VHSS Vatakara
1996 11  MUHAMMED SHAMMAS 10  NATIONAL HSS VATTOLI

12 comments:

 1. Bharathanatyam ( H.S, Boys ) 5th place grade not mentioned. Please update

  ReplyDelete
 2. Bharathanatyam ( H.S, Boys ) 5th place grade not mentioned. Please update

  ReplyDelete
 3. No updates after Chavittu Nadakam result

  ReplyDelete
 4. Can you please update the result of "വഞ്ചിപാട്ട് "

  ReplyDelete
 5. Can you please update Kolkali results

  ReplyDelete
 6. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 7. Band melamine result is not published

  ReplyDelete
 8. Vattapattu result not mentioned plse mention

  ReplyDelete