പ്രോഗ്രാം കമ്മറ്റിയുടെ ഔദ്യോഗിക ബ്ലോഗ്

HS Arabic

മത്സരങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയായി

Result:HS Arabic
  701 - Upanyasam - Arabic
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3074 7  HINA FATHIMA. P. K 10  CRESCENT HSS VANIMAL
7718 11  RIMA RAZAK P K 10  NIR HS PARAPPANPOYIL
6678 10  DILSHANA.V.K 10  Kunnamangalam HSS Kunnamangalam
2519 8  FATHIMATHUL HANNATH 10  SANSKRIT HS VATTOLI
8487 1  SHAIHA SHERIN 10  GGHSS BALUSSERY
7374 14  BADHIYA P 10  PTM HS Kodiyathur
5455 16  MUHAMMED SHAFI. P 10  G. H. S. S. Medical College Campus
1913 4  JAMEELA HENNA A M 10  ICS SECONDARY SCHOOL KOYILANDY
8701 3  NAJID NAVAS 10  NOCHAD HSS
3833 15  SALIMA A 10  RAC HSS Katameri
4426 9  AYISHA NOOR N V 9  MUM VHSS Vatakara
4852 6  AYSHA RANA T 9  Himayathul Islam H. S. S
9250 12  RAHFA FATHIMA ET 10  CHAKKALAKKAL HS MADAVOOR
2570 5  FATHIMA SHAHDIYA.P.K 9  B.T.M.H.S THURAYUR
5987 2  BAHIRA NASRIN.PP 10  J. D. T. Islam. H.S. Merikkunnu
6202 13  BINSY PERVEEN K M 10  Sevamandir Post Basic School,
Ramanattukara
  702 - Katharachana
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3070 4  HASNA. O 9  CRESCENT HSS VANIMAL
2920 1  HIBA FATHIMA 9  G.V.H.S.S MEPPAYUR
3833 16  SALIMA A 10  RAC HSS Katameri
9314 6  FATHIMA HANNA PT 8  GHSS KODUVALLY
7727 12  SANANA MP 10  GM HS Raroth
4489 2  NIHALA KT 10  G. V. H. S. S. For Girls Nadakkavu
8419 3  MUHAMMED ASLAM P 10  GHSS KOKKALLUR
5779 5  NAFEEDA 10  C. M. C. Girls. H. S. Elathur
8903 8  NIDA FATHIMA 10  GHSS NADUVANNUR
7374 13  BADHIYA P 10  PTM HS Kodiyathur
1708 15  FATHIMA HUDA P. V 10  THIRUVANGOOR HSS
6707 11  ANSHINA K P 10  Markaz Girls HS Karanthur
2520 14  AYISHA FIDA 10  SANSKRIT HS VATTOLI
6477 9  NAJMA NASRIN.P 10  G. G. V. H. S. S. Feroke
5240 10  RASHIDA IKLEELA.A 8  G. H. S. S. Kuttikattur
1256 7  ABDU MANAF 10  KADATHANAD RAJAS HS PURAMERI
  703 - Caption Rachana
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
7799 14  AYISHA MAHARA 10  NIR HS PARAPPANPOYIL
6722 10  MUHAMMED ARSHAD P 10  GHSS Payambra
2921 11  FATHIMA M K 10  G.V.H.S.S MEPPAYUR
7375 3  AYISHA HASANA 10  PTM HS Kodiyathur
8420 1  MAHAMOOD ALI KK 10  GHSS KOKKALLUR
6202 15  BINSY PERVEEN K M 10  Sevamandir Post Basic School,
Ramanattukara
4489 5  NIHALA KT 10  G. V. H. S. S. For Girls Nadakkavu
3977 8  SAHALA M P 10  Emjay VHS school Villiappally
2413 12  MUHAMMED MUJTHABA 10  GHSS KUTTYADI
8797 13  SIYANA T K 9  ST THOMAS HS KOORACHUNDU
9197 9  AYSHA FEBIN. K.M 10  KMO HSS KODUVALLY
3496 2  RANIYA THASNEEM 8  TIM GHSS NADAPURAM
5306 7  FATHIMA SHAHANA K P 10  G. H. S. S. Mavoor
4251 4  SHALIYA SHIRIN .T.C 10  Islamic Academy EHS Kottakkal
1710 6  FATHIMA JUMAILA.P.K 10  THIRUVANGOOR HSS
5889 16  MUHAMMED SALIH 10  C. M. C. Boys. H. S. Elathur
  704 - Tharjama ( Arabic)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1708 1  FATHIMA HUDA P. V 10  THIRUVANGOOR HSS
7251 2  SARA.M.P 10  Fathimabi Memorial HS Koombara
3007 10  MUHAMMED SALIM 8  C.K.G.M.H.S CHINGAPURAM
2519 15  FATHIMATHUL HANNATH 10  SANSKRIT HS VATTOLI
3239 8  MAFRAHATH 10  IRINGANNUR HSS
9005 3  RAHMATH AKM 10  PERAMBRA HSS
5187 4  RAFEEDA BINTH
ABOOBACKER.K.E
10  CALICUT ISLAMIC RESIDENTIAL H. S. S
8418 6  RIYA HANNA C 10  NANMINDA HSS NANMINDA
3977 14  SAHALA M P 10  Emjay VHS school Villiappally
9198 9  SULFATH. N.P 10  GOVT. HSS NARIKUNI
5987 13  BAHIRA NASRIN.PP 10  J. D. T. Islam. H.S. Merikkunnu
7800 5  MUHAMMED RASI 9  NIR HS PARAPPANPOYIL
4428 12  RIYAS RAHMAN 10  MUM VHSS Vatakara
6709 7  AYISHA DILSHA 10  Markaz Girls HS Karanthur
6630 11  SOFIA SALEEM N K 10  C. M. High School Mannur
  705 - Poster Nirmanam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3068 4  MUBSHIRA BASHEER 9  CRESCENT HSS VANIMAL
1900 16  HUDA SIDHIQUE PULIKOOL 10  ILAHIYA HSS KAPPAD
4252 13  SHAFNA .S.M 10  Islamic Academy EHS Kottakkal
5010 11  HIBA RAHMAN.K.P 10  Calicut Girls H.S.S.
9253 3  ABDUL FATAH MUHAMMED 9  CHAKKALAKKAL HS MADAVOOR
2414 7  RASHID SINAN 10  GHSS KUTTYADI
7261 2  MUHAMMED SAFWAN 9  Chennamangallur HSS
8494 5  NIDA.A 10  GGHSS BALUSSERY
5986 1  RAFIYA.K 9  J. D. T. Islam. H.S. Merikkunnu
8039 6  HALEEMA NEPHRIN 10  GVHSS THAMARASSERY
3978 14  SHAHMA SHAHANAS M K 9  Emjay VHS school Villiappally
7049 8  MUZAMMIL. C.S 10  Markaz HSS Karanthur
2626 9  SHAHIN U V 10  S.V.A.H.S NADUVATHUR
5626 10  AIMAN.P.P 10  G. H. S. S Peringolam
6203 12  FATHIMA RUMANA T K 9  Sevamandir Post Basic School,
Ramanattukara
9004 15  SAHALA R 10  PERAMBRA HSS
  706 - Padyam Chollal (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
8701 15  NAJID NAVAS 10  NOCHAD HSS
2696 14  MUHAMMED NAEEM 10  C.K.G.M.H.S CHINGAPURAM
3078 17  RIJAS. T. P 9  CRESCENT HSS VANIMAL
9312 19  IHSAN EP 10  Vadihuda HS Omassery
6680 26  ADIL.P 10  Kunnamangalam HSS Kunnamangalam
3728 21  ABDULLA AKMAL 9  RAC HSS Katameri
6201 11  AJMAL FINAS K 8  Sevamandir Post Basic School,
Ramanattukara
8220 18  MUNAWWIR 10  KUTTAMBOOR HS
7982 13  MUHAMMED ALTHAF K.R. 8  MGMHS EANGAPUZHA
7261 27  MUHAMMED SAFWAN 9  Chennamangallur HSS
5867 23  NUSAIFIR CP 9  J. D. T. Islam. H.S. Merikkunnu
1914 16  MUHAMMED FARIS P A 9  ICS SECONDARY SCHOOL KOYILANDY
2518 25  MUHAMMAD RASEEF ALI T M 10  SANSKRIT HS VATTOLI
1171 22  IHINAS.M 10  KKM GVHSS ORKKATTERI
4394 12  SAVAD IZZATH 8  MUM VHSS Vatakara
4857 20  SHANID FASAL.P 8  G. V. H. S. S Kinassery
  707 - Padyam Chollal(Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3851 21  NIDHA JS 10  Memunda HSS
9243 20  FAHMIDHA IQBAL 8  GHSS KODUVALLY
1843 24  HADIYA.K 9  ILAHIYA HSS KAPPAD
5012 23  MINA MEHAR.P 10  Calicut Girls H.S.S.
2015 17  HANEENA NASRIN 9  NATIONAL HSS VATTOLI
5239 27  IRFANA SAYYIDA.K.P 9  G. H. S. S. Kuttikattur
8746 14  MARSHANA C P 9  GHSS KAYANNA
3331 15  FATHIMATHU SHANA ISMAIL 8  TIM GHSS NADAPURAM
4429 25  LUJAIN ABDUL MAJEED 8  MUM VHSS Vatakara
7376 12  SHIBA KP 10  PTM HS Kodiyathur
6401 16  FATHWIMA SHIRIN .M.P 10  U. H. H. S. S. Chaliyam
5865 11  SAYYIDATHU THUFAILATH 10  J. D. T. Islam. H.S. Merikkunnu
6681 13  FIDA FATHIMA.A 9  Kunnamangalam HSS Kunnamangalam
8342 18  FATHIMA SILU P K 10  GHSS POONOOR
7728 22  FATHIMATHUL NASEEBA 10  GM HS Raroth
2571 19  NAFIYA FARSANA.A.M 10  B.T.M.H.S THURAYUR
  708 - Arabi Ganam (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
5191 13  MUHAMMED NFID.K.V 9  CALICUT ISLAMIC RESIDENTIAL H. S. S
3918 27  MUHAMMED RAOOF.A.T 9  Rahmaniya H S Ayancheri
9179 16  MUHAMMED SINAN KP 10  GHSS KARUVANPOYIL
1996 15  MUHAMMED SHAMMAS 10  NATIONAL HSS VATTOLI
7400 14  MUHAMMED THOLHATH P 8  PTM HS Kodiyathur
1711 21  MUHAMMED JANBAS 10  THIRUVANGOOR HSS
4853 12  MUBASHIR.K.M 8  G. V. H. S. S Kinassery
7982 20  MUHAMMED ALTHAF K.R. 8  MGMHS EANGAPUZHA
3333 24  NISAMUDEEN T P 9  GHSS KALLACHI
6390 18  MUHAMMED AFLAH M 10  Farook Higher Secondary School,
Farook College (PO)
8237 23  SHADIL P 8  KUTTAMBOOR HS
4394 22  SAVAD IZZATH 8  MUM VHSS Vatakara
6918 26  MUHAMMED MURSHID T K 10  RECGVHSS Chathamangalam
5867 25  NUSAIFIR CP 9  J. D. T. Islam. H.S. Merikkunnu
2750 17  BASITH.T.N 10  G.H.S AVALA KUTTOTH
8665 11  RIJAS M 8  NADUVANNUR HSS VAKAYAD
  709 - Arabi Ganam (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2133 14  FARHANA NURIN 8  Vadakkumpad H S
7377 15  MARIYAM HIDAYA 9  PTM HS Kodiyathur
6450 16  FAHMIDA SHANA P 10  G. V. H. S. S. Cheruvannur
3067 26  ARSHIDA. C. P 10  CRESCENT HSS VANIMAL
5865 23  SAYYIDATHU THUFAILATH 10  J. D. T. Islam. H.S. Merikkunnu
7725 21  FINU FATHIMA K C 10  NIR HS PARAPPANPOYIL
5192 18  RIZWANA ABDUL RASHEED.E 8  CALICUT ISLAMIC RESIDENTIAL H. S. S
1529 13  AYISHA LIBA 10  GMVHSS KOYILANDY
6682 25  LINA FATHIMA. 9  Kunnamangalam HSS Kunnamangalam
3851 19  NIDHA JS 10  Memunda HSS
4628 11  AYISHA SHIFA.K 8  G. H. S. Azhchavattom
8242 17  FATHIMA RINSA BANU .SR 10  KUTTAMBOOR HS
9610 20  IRFANA M 10  MJ HSS ELETTIL
4253 24  FATHIMATH SABEENA 9  Islamic Academy EHS Kottakkal
2793 12  ASLAHA FATHIMA.K 10  G.H.S AVALA KUTTOTH
  710 - Kathaprasangam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
5189 22  AYISHA GINA.T.V 10  CALICUT ISLAMIC RESIDENTIAL H. S. S
6604 31  NAIMA.E.K 10  G. G. V. H. S. S. Feroke
5013 28  MEHAR NIGAR.C.K 10  Calicut Girls H.S.S.
4430 33  FATHIMA SHIFLA C 10  MUM VHSS Vatakara
6677 30  NIHALA JASMINE 9  Markaz Girls HS Karanthur
1713 29  FATHIMA SHAHANA 9  THIRUVANGOOR HSS
9610 26  IRFANA M 10  MJ HSS ELETTIL
3851 27  NIDHA JS 10  Memunda HSS
3333 25  NISAMUDEEN T P 9  GHSS KALLACHI
2517 23  SHIFANA SHERIN 9  SANSKRIT HS VATTOLI
7724 20  ALFIYA 10  NIR HS PARAPPANPOYIL
5988 34  FATHIMA JABBAR 10  J. D. T. Islam. H.S. Merikkunnu
7281 21  SUHAIRA RAFEEQUE P 9  G H S Cheruvadi
8487 24  SHAIHA SHERIN 10  GGHSS BALUSSERY
2922 32  SHAMEENA P P 9  G.V.H.S.S MEPPAYUR
  711 - Mono Act
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
5456 17  SHAHIYA RASIN.A 9  G. H. S. S. Medical College Campus
8705 27  NAJM ABDUL ASEES 9  NOCHAD HSS
7196 18  HENNA NASRIN CK 9  Chennamangallur HSS
3122 26  MUNEER.M 8  CRESCENT HSS VANIMAL
2421 13  RANNA FATHIMA 9  GHSS KUTTYADI
9197 14  AYSHA FEBIN. K.M 10  KMO HSS KODUVALLY
6418 25  FARHA VK 10  Farook Higher Secondary School,
Farook College (PO)
1901 24  FATHIMA NIHA 9  ILAHIYA HSS KAPPAD
3920 12  SABEEHA NASRIN. K 10  Rahmaniya H S Ayancheri
7724 22  ALFIYA 10  NIR HS PARAPPANPOYIL
8249 20  JANNA SHARIN P K 8  NANMINDA HSS NANMINDA
4616 19  AYISHA RAFNA. N. P 8  Ramakrishna Mission H. S. S
9007 11  FIDHA FATHIMA A 9  PERAMBRA HSS
6151 16  SHAFASHERIN. P.P 8  A. K. K. R. Girls.H. S. S.
Chelannur
4430 23  FATHIMA SHIFLA C 10  MUM VHSS Vatakara
6721 15  SAFIYA BADRI T 10  GHSS Payambra
  712 - Prasangam (Arabic)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1901 16  FATHIMA NIHA 9  ILAHIYA HSS KAPPAD
6419 23  ZAMEEL MM 10  Farook Higher Secondary School,
Farook College (PO)
3329 13  ASHIFA N P 10  TIM GHSS NADAPURAM
9244 20  SHAHANAS. P 10  GOVT. HSS NARIKUNI
2521 24  JUNAID T V 9  SANSKRIT HS VATTOLI
7798 18  FATHIMATHUL HUSNA O K 10  NIR HS PARAPPANPOYIL
5784 17  NAJIHA.P.P 10  C. M. C. Girls. H. S. Elathur
3976 19  DILRAS NASRIN C 10  Emjay VHS school Villiappally
5185 26  MUHAMMED ARIF 9  CALICUT ISLAMIC RESIDENTIAL H. S. S
8343 22  MARVAN MUHAMMED P 10  GHSS POONOOR
4324 11  MUHAMMAD SAFWAN 9  Kunhali Marakkar HSS Kottakkal
8700 14  SHADHA FATHIMA 8  NOCHAD HSS
7048 25  NIAMATHULLA 10  Markaz HSS Karanthur
7281 21  SUHAIRA RAFEEQUE P 9  G H S Cheruvadi
3011 12  MUHAMMED SINAN 10  C.K.G.M.H.S CHINGAPURAM
4854 15  FATHIMA NOORA .P.Z 9  Himayathul Islam H. S. S
  713 - Quran Parayanam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
7051 23  MUHAMMED FAZLULLAH. K.P 10  Markaz HSS Karanthur
2129 12  IJAS 8  Vadakkumpad H S
5339 20  MUHAMMED SAHARAN E 8  E M S Govt High School,Perumanna
2696 15  MUHAMMED NAEEM 10  C.K.G.M.H.S CHINGAPURAM
3980 16  MUHAMMED ASLAH 10  Emjay VHS school Villiappally
9637 19  AHAMMED RAFI PK 10  CM CENTRE HS MADAVOOR
6393 17  MUHAMMED JABIR 8  G H S Nallalam
5865 24  SAYYIDATHU THUFAILATH 10  J. D. T. Islam. H.S. Merikkunnu
3453 11  MUHSIN K.C 10  MIM HSS PERODE
8701 25  NAJID NAVAS 10  NOCHAD HSS
4253 21  FATHIMATH SABEENA 9  Islamic Academy EHS Kottakkal
7258 13  BASIM NIHAL 9  Chennamangallur HSS
1716 22  MUHAMMED MINHAJ 9  THIRUVANGOOR HSS
5011 14  DHANIYA JANNATH K M 10  Calicut Girls H.S.S.
8344 18  AMEER MUJAHID A Y 9  GHSS POONOOR
  714 - Prasnothari
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
7260 16  BASIL.P.A 10  Chennamangallur HSS
8221 2  NASHWA AMEER 9  KUTTAMBOOR HS
3836 3  ISMATH K 8  RAC HSS Katameri
5832 1  FATHIMA SWALIHATH 9  C. M. M. H. S. Thalakkulathur
2519 13  FATHIMATHUL HANNATH 10  SANSKRIT HS VATTOLI
5240 15  RASHIDA IKLEELA.A 8  G. H. S. S. Kuttikattur
4855 6  AYSHA DIYA .P.V 9  Himayathul Islam H. S. S
9006 4  RANA FATHIMA 9  PERAMBRA HSS
6420 11  DAHEEN MP 10  Farook Higher Secondary School,
Farook College (PO)
6680 9  ADIL.P 10  Kunnamangalam HSS Kunnamangalam
4431 14  MUHAMMED ADIL M 9  MUM VHSS Vatakara
1910 7  ASHIGHA 9  ICS SECONDARY SCHOOL KOYILANDY
7735 5  AYISHA SAFVATH K 9  GM HS Raroth
  715 - Musharah
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3462 14  MUHAMMED KP 10  MIM HSS PERODE
7262 13  RAYYAN K 9  Chennamangallur HSS
8506 25  MUHAMMED AMEENULLA MP 9  PAVANDOOR HSS
4426 12  AYISHA NOOR N V 9  MUM VHSS Vatakara
8662 11  FINU FATHIMA CK 10  NADUVANNUR HSS VAKAYAD
6683 24  FIDA NASRIN.K.T 9  Kunnamangalam HSS Kunnamangalam
2293 21  FAHEEMA MUNEER 10  KPES HIGH SCHOOL KAYAKKODY
1714 23  SHIFA FATHIMA 8  THIRUVANGOOR HSS
6606 20  RISLA NASREEN.P 10  G. G. V. H. S. S. Feroke
5331 16  MUHAMMED SHAFI T 8  E M S Govt High School,Perumanna
9259 22  NIDAHANAN K 10  CHAKKALAKKAL HS MADAVOOR
5784 18  NAJIHA.P.P 10  C. M. C. Girls. H. S. Elathur
3528 19  MUHAMMAD SAFVAN MP 10  S. N. H.S.S. Thiruvallur
4613 17  MUHAMMED NIHAL. K. P 8  Ramakrishna Mission H. S. S
7801 15  KHADEEJA SHIRIN K V 9  NIR HS PARAPPANPOYIL
  716 - Nikhandu Nirmanam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2293 14  FAHEEMA MUNEER 10  KPES HIGH SCHOOL KAYAKKODY
8336 3  FATHIMA FIDA T K 10  GHSS POONOOR
6630 4  SOFIA SALEEM N K 10  C. M. High School Mannur
9006 2  RANA FATHIMA 9  PERAMBRA HSS
3833 6  SALIMA A 10  RAC HSS Katameri
5190 13  HAFSAH.C.P 10  CALICUT ISLAMIC RESIDENTIAL H. S. S
5015 15  HIBA.P.I 9  Calicut Girls H.S.S.
7436 8  SHIFA NASAR V 10  PTM HS Kodiyathur
9260 10  RAHANA RASLI O 10  CHAKKALAKKAL HS MADAVOOR
3239 5  MAFRAHATH 10  IRINGANNUR HSS
5778 1  MUBASSIRA 9  C. M. C. Girls. H. S. Elathur
1903 9  FATHIMA NASWEEHA 8  ILAHIYA HSS KAPPAD
4250 12  FATHIMA HANA .A.K 9  Islamic Academy EHS Kottakkal
2960 11  FATHIMA FARHANA 9  C.K.G.M.H.S CHINGAPURAM
6708 7  SHAHANA SHERIN M P 10  Markaz Girls HS Karanthur
  717 - Sambhashanam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3851 16  NIDHA JS 10  Memunda HSS
7259 14  ANAS FAIZAL PK 10  Chennamangallur HSS
7727 24  SANANA MP 10  GM HS Raroth
1910 12  ASHIGHA 9  ICS SECONDARY SCHOOL KOYILANDY
2015 20  HANEENA NASRIN 9  NATIONAL HSS VATTOLI
5989 19  FIDA SUMAYYA.P 10  J. D. T. Islam. H.S. Merikkunnu
6605 23  HANNA FATHIMA.P 9  G. G. V. H. S. S. Feroke
8707 18  LULU JAHAN A 10  NOCHAD HSS
8487 11  SHAIHA SHERIN 10  GGHSS BALUSSERY
3329 22  ASHIFA N P 10  TIM GHSS NADAPURAM
5009 15  RAHIBA M T 10  Calicut Girls H.S.S.
6707 21  ANSHINA K P 10  Markaz Girls HS Karanthur
9180 13  RABIA SANIYYA NV 9  GHSS KARUVANPOYIL
5241 17  SHAHEERA FARVIN.P 10  G. H. S. S. Kuttikattur
  718 - Sangha Ganam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
6681 15  FIDA FATHIMA.A 9  Kunnamangalam HSS Kunnamangalam
1843 26  HADIYA.K 9  ILAHIYA HSS KAPPAD
5865 12  SAYYIDATHU THUFAILATH 10  J. D. T. Islam. H.S. Merikkunnu
3500 19  SAHALA SHERIN AT K 10  TIM GHSS NADAPURAM
3006 21  SHAHANA C 10  C.K.G.M.H.S CHINGAPURAM
2423 23  FATHIMA LULUATH 9  GHSS KUTTYADI
7729 22  KHADEEJAHANANA K 9  GM HS Raroth
4394 24  SAVAD IZZATH 8  MUM VHSS Vatakara
3729 18  JUMANA HAZIN K 9  RAC HSS Katameri
5335 20  SAINABUL HANNA T 8  E M S Govt High School,Perumanna
9430 11  MUHAMMED ADHIL KK 8  MJ HSS ELETTIL
8220 25  MUNAWWIR 10  KUTTAMBOOR HS
7377 17  MARIYAM HIDAYA 9  PTM HS Kodiyathur
6417 14  REJA RANIN VC 9  Farook Higher Secondary School,
Farook College (PO)
4542 13  SHAMNA FARVIN M P 10  Ramakrishna Mission H. S. S
8701 16  NAJID NAVAS 10  NOCHAD HSS
  719 - Chithreekaranam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3981 24  MUHAMMED SAFWAN 10  Emjay VHS school Villiappally
3497 29  HAMNA M T 9  TIM GHSS NADAPURAM
1843 25  HADIYA.K 9  ILAHIYA HSS KAPPAD
10158 30  ASHIF HARIS .P.P 10  Chennamangallur HSS
2423 22  FATHIMA LULUATH 9  GHSS KUTTYADI
6418 26  FARHA VK 10  Farook Higher Secondary School,
Farook College (PO)
7317 27  AZMI AHALA K 9  PTM HS Kodiyathur
9252 23  NIHMA HANOON KP 9  CHAKKALAKKAL HS MADAVOOR
6679 21  ASHIQUE.P 10  Kunnamangalam HSS Kunnamangalam
4627 28  AASHIQUE. N. P 9  Ramakrishna Mission H. S. S

No comments:

Post a Comment