പ്രോഗ്രാം കമ്മറ്റിയുടെ ഔദ്യോഗിക ബ്ലോഗ്

Contact Us

ജനറൽ കൺവീനർ
ഡോ.ഗിരീഷ് ചോലയിൽ, ഡിഡിഇ കോഴിക്കോട്
Mob:
Email: ddekozhikode@gmail.com

ട്രഷറർ
അജിത് കുമാർ, ഡിഇഒ കോഴിക്കോട്
Mob:
Email: deokkd@gmail.com

കൺവീനർ പ്രോഗ്രാം
പി. കെ അരവിന്ദന്‍
Mob:   94 95 409460
Email:pkaravindankoyilandy@gmail.com

No comments:

Post a Comment