പ്രോഗ്രാം കമ്മറ്റിയുടെ ഔദ്യോഗിക ബ്ലോഗ്

Points to Subdistricts ( HS Arabic )

Kerala School Kalolsavam
Subdistrict Point ( Festival : HS Arabic)
Sl.No. Subdistrict Point
1    Kunnummal 83
2    Thodannur 81
3    Mukkam 79
4    Balussery 79
5    Nadapuram 76
6    Chevayur 75
7    Kozhikode Rural 72
8    Feroke 71
9    Koyilandy 71
10    Thamarassery 68
11    Kunnamangalam 67
12    Koduvally 67
13    Kozhikode City 66
14    Perambra 61
15    Vatakara 59
16    Melady 53
17    Chombala 6