പ്രോഗ്രാം കമ്മറ്റിയുടെ ഔദ്യോഗിക ബ്ലോഗ്

Points to Subdistricts ( UP Sanskrit )

Kerala School Kalolsavam
Subdistrict Point ( Festival : HS Sanskrit)
Sl.No. Subdistrict Point
1    Kozhikode City 86
2    Balussery 86
3    Koyilandy 84
4    Perambra 81
5    Chevayur 75
6    Koduvally 72
7    Feroke 72
8    Kunnamangalam 71
9    Thodannur 70
10    Mukkam 70
11    Kunnummal 61
12    Vatakara 60
13    Kozhikode Rural 57
14    Melady 53
15    Chombala 52
16    Nadapuram 43
17    Thamarassery 24