പ്രോഗ്രാം കമ്മറ്റിയുടെ ഔദ്യോഗിക ബ്ലോഗ്

Points to Subdistricts ( UP Sanskrit )

Kerala School Kalolsavam
Subdistrict Point ( Festival : UP Sanskrit)
Sl.No. Subdistrict Point
1    Vatakara 66
2    Balussery 66
3    Chombala 66
4    Kunnamangalam 64
5    Chevayur 60
6    Melady 60
7    Koyilandy 59
8    Perambra 58
9    Mukkam 57
10    Thodannur 56
11    Koduvally 55
12    Kozhikode City 52
13    Feroke 49
14    Nadapuram 46
15    Kozhikode Rural 45
16    Kunnummal 43
17    Thamarassery 23