പ്രോഗ്രാം കമ്മറ്റിയുടെ ഔദ്യോഗിക ബ്ലോഗ്

Programme
PROGRAMME NOTICE SIDE1 SIDE2

SITE MAP OF STAGES


STAGES
Stage 1

മൈലാഞ്ചി           -               കുഞ്ഞായിഷ മെമ്മോറിയല്‍ ഹാള്‍ ജെ ഡി ടി

Stage 2ഹിന്ദോളം            -                                മ്യൂസിയം കണ്‍വെന്‍ഷന്‍ ഹാളിന് മുന്‍വശം

Stage 3മോഹനം             -                  പോളി ഗ്രൗണ്ട് (കിഴക്ക്)
Stage 4സാവേരി               -                  പോളി ഗ്രൗണ്ട് (പടിഞ്ഞാറ്)
Stage 5ഹൊസാന            -          എന്‍ ജി ഒ ക്വാര്‍ട്ടേഴ്സ്  എച്ച്. എസ്. എസ്   
Stage 6ഭൈരവി               -                   സെന്റ് ജോസഫ്സ് സ്ക്കൂള്‍
Stage 7കേദാരം               -                   സില്‍വര്‍ ഹില്‍സ് സ്ക്കൂള്‍
Stage 8ഭൂപാളം                -                    സെന്റ് ഫിലോമിനാസ് സ്ക്കൂള്‍
Stage 9കാംബോജി          -                     കൂറ്റ‍ഞ്ചേരി ശിവക്ഷേത്ര സ്റ്റേജ്
Stage 10ധനശ്രീ                -                     ന്യൂഹോപ്പ് ജെ ഡി ടി
Stage 11ആഭേരി               -                     എന്‍ ജി ഒ ക്വാര്‍ട്ടേഴ്സ്  ഹൈസ്ക്കൂള്‍  
Stage 12ലതാംഗി              -                     യമാനി ഓഡിറ്റോറിയം
Stage 13നീലാംബരി          -                                    ജെ ഡി ടി പ്ലസ് ടു ഹാള്‍
Stage 14സാരംഗി             -                                    ജെ ഡി ടി വി എച്ച് എസ് ഇ ഹാള്‍
Stage 15പഞ്ചാരി             -                                     സില്‍വര്‍ ഹില്‍സ് സ്ക്കൂള്‍   ഗ്രൗണ്ട്
Stage 16ROOM 1                          -                               എന്‍ ജി ഒ ക്വാര്‍ട്ടേഴ്സ്  എച്ച്. എസ്. 
   
Stage 17  ROOM 2                         -                              എന്‍ ജി ഒ ക്വാര്‍ട്ടേഴ്സ്  എച്ച്. എസ്. എസ്  
Stage 18 ROOM 3                          -                               എന്‍ ജി ഒ ക്വാര്‍ട്ടേഴ്സ്  എച്ച്. എസ്. എസ്  
Stage 19 ROOM 4                          -                             എന്‍ ജി ഒ ക്വാര്‍ട്ടേഴ്സ്  എച്ച്. എസ്. എസ്  
Stage 20 ROOM 5                       -                               എന്‍ ജി ഒ ക്വാര്‍ട്ടേഴ്സ്  എച്ച്. എസ്.   
Stage 21  ROOM 6                          -                           എന്‍ ജി ഒ ക്വാര്‍ട്ടേഴ്സ്  എച്ച്. എസ്. എസ്  
Stage 22ROOM 7                          -                             എന്‍ ജി ഒ ക്വാര്‍ട്ടേഴ്സ്  എച്ച്. എസ്. 
Stage 23  ROOM 8                          -                           എന്‍ ജി ഒ ക്വാര്‍ട്ടേഴ്സ്  എച്ച്. എസ്. എസ്  
Stage 24 ROOM 9                         -                             എന്‍ ജി ഒ ക്വാര്‍ട്ടേഴ്സ്  എച്ച്. എസ്. 
Stage 25 ROOM 10                          -                         എന്‍ ജി ഒ ക്വാര്‍ട്ടേഴ്സ്  എച്ച്. എസ്. എസ്  
Stage 26ROOM 11                         -                           എന്‍ ജി ഒ ക്വാര്‍ട്ടേഴ്സ്  എച്ച്. എസ്. എസ്  
Stage 27  ROOM 12                          -                     എന്‍ ജി ഒ ക്വാര്‍ട്ടേഴ്സ്  എച്ച്. എസ്. എസ്  
Stage 28ROOM 13                          -                        എന്‍ ജി ഒ ക്വാര്‍ട്ടേഴ്സ്  എച്ച്. എസ്.  എസ്  
Stage 29ROOM 14                          -                      എന്‍ ജി ഒ ക്വാര്‍ട്ടേഴ്സ്  എച്ച്. എസ്.  എസ്  
Stage 30ROOM 1 5                         -                       എന്‍ ജി ഒ ക്വാര്‍ട്ടേഴ്സ്  എച്ച്. എസ്. എസ്  
Stage 31 ROOM 1 6                         -                     എന്‍ ജി ഒ ക്വാര്‍ട്ടേഴ്സ്  എച്ച്. എസ്. എസ്  
Stage 32 ROOM 1 7                         -                     എന്‍ ജി ഒ ക്വാര്‍ട്ടേഴ്സ്  എച്ച്. എസ്. എസ്  
Stage 33 ROOM 18                        -                      എന്‍ ജി ഒ ക്വാര്‍ട്ടേഴ്സ്  എച്ച്. എസ്. എസ്  
Stage 34 ROOM 19                          -                     എന്‍ ജി ഒ ക്വാര്‍ട്ടേഴ്സ്  എച്ച്. എസ്. എസ്  
Stage 35ROOM 20                          -                       എന്‍ ജി ഒ ക്വാര്‍ട്ടേഴ്സ്  എച്ച്. എസ്. എസ്  
Stage 36ROOM 21                          -                     എന്‍ ജി ഒ ക്വാര്‍ട്ടേഴ്സ്  എച്ച്. എസ്. എസ്                                         

11 comments:

 1. programe schedule please.....

  ReplyDelete
 2. PLEASE ADD THE BLOG ADDRESS FOR MELADY SUB DISTRICT

  http://educationmelady.blogspot.in/

  ReplyDelete
 3. programme schedule cannot be downloaded....please do something

  ReplyDelete
 4. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 5. Cant dowload Pragramme shedule...... Why???

  ReplyDelete
 6. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 7. Schedule released already. But cant download

  ReplyDelete
 8. please add results of kozhikode city sub district 2016-17

  ReplyDelete
 9. please add koyilandy sub district blog

  ReplyDelete
 10. റിസള്‍ട്ട് അപ്ഡേഷന്‍ വേണം . സ്കൂള്‍ തല പോയിന്റ് കാണുന്നില്ല.കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ സമഗ്രത കൈവന്നിട്ടില്ല

  ReplyDelete