പ്രോഗ്രാം കമ്മറ്റിയുടെ ഔദ്യോഗിക ബ്ലോഗ്

HSS
Result:HSS General
  901 - Chithra Rachana - Pencil
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3084 11  RAJUL K V 11  GHSS KOKKALLUR
  902 - Chithra Rachana - Water Colour
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3084 11  RAJUL K V 11  GHSS KOKKALLUR
  903 - Chithra Rachana - Oil Colour
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
5275 11  VISHNUPRASAD T M 12  GMVHSS KOYILANDY
  904 - Cartoon
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
5992 11  NEERAJ P B 12  G.V.H.S.S PAYYOLI
  905 - Collage
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
5992 11  NEERAJ P B 12  G.V.H.S.S PAYYOLI
  906 - Sasthreeya Sangeetham(Boys)
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1558 20  VYSHNAV.G.RAJ 12  G. H. S. S. Medical College Campus
3674 21  SIVAKRISHNAN M 11  NADUVANNUR HSS VAKAYAD
7304 18  NAVANEETH KRISHNA S 11  Silver Hills H. S. S.
1478 17  SOUBHAG CHAND 11  St. Joseph's Boys' H. S. S. Calicut
3087 23  NIRANJAN MURALEEDHARAN 11  GHSS KOKKALLUR
2203 14  ABHINAV N S 11  RECGVHSS Chathamangalam
3266 22  KEDARNATH V 11  PAVANDOOR HSS
4515 11  ABHIRAM P 11  Sevamandir Post
Basic School,
Ramanattukara
4818 12  SREEPAD K SANTHOSH 11  GVHSS MADAPPALLI
5518 13  ATHUL SURESH 12  NATIONAL HSS VATTOLI
7041 19  KARTHIK L S 12  JNM Govt.HSS Puduppanam
5875 16  ABHAY M M 12  G.H.S AVALA KUTTOTH
  907 - Sasthreeya Sangeetham(Girls)
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
6548 16  SREELAKSHMI S 12  Memunda HSS
4817 20  PARVANENDU S 11  GVHSS MADAPPALLI
1459 11  SWATHI HARIDAS 11  B. E. M. G. H. S. S. Calicut
4517 23  AJANYA V S 12  Sevamandir Post
Basic School,
Ramanattukara
7308 24  GOPIKA PRAKASH 12  Silver Hills H. S. S.
1066 22  HRIDYA.K.ANAND 12  Providence Girls H. S. S
1560 21  ABHINANDANA M 11  G. H. S. S. Medical College Campus
6267 27  AKSHAYA A K 11  IRINGANNUR HSS
3106 28  GAYATHRI V 11  GHSS KOKKALLUR
3427 19  ARDRA.NS 12  NOCHAD HSS
2683 26  KEERTHANA J S 11  GVHSS THAMARASSERY
3238 17  DEEPTHA K 11  GGHSS BALUSSERY
2413 12  SWATHI V P 11  Chennamangallur HSS
7105 25  MADHUSREE B S 11  KMHS Kottakkal
7042 13  SIVANI K 11  JNM Govt.HSS Puduppanam
6160 14  SANGHIRTHANA S 11  C.K.G.M.H.S CHINGAPURAM
  908 - Lalithaganam (Boys)
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
6333 24  GOKUL P 11  GHSS KALLACHI
4977 20  SIDHARTH M 12  GVHSS ATHOLI
7307 26  ASHIN KRISHNA MK 12  Silver Hills H. S. S.
5477 11  SHALAT S VINOD 12  KPES HIGH SCHOOL KAYAKKODY
1558 19  VYSHNAV.G.RAJ 12  G. H. S. S. Medical College Campus
1343 21  SIRFAN.M 11  Govt Model H. S. S. Kozhikode
3141 25  SAGAR ALWIN K.P 12  KUTTAMBOOR HS
2203 13  ABHINAV N S 11  RECGVHSS Chathamangalam
5915 22  VYSHNAV P PRADEEP 12  G.V.H.S.S MEPPAYUR
7050 16  NIVED B HARI 12  JNM Govt.HSS Puduppanam
4849 17  AMARNATH A 12  GVHSS MADAPPALLI
6550 15  GAUTHAM KRISHNA 11  Memunda HSS
2414 14  MUHAMMAD ANSIF PT 11  Chennamangallur HSS
4152 12  KARTHIK S BABY 12  MJ HSS ELETTIL
3753 23  NELBIN SHAJI 11  ST MARY`S HS KALLANODE
4571 18  MUHAMMED FOUZ A 11  Farook Higher
Secondary School,
Farook College (PO)
  909 - Lalithaganam (Girls)
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4817 247  PARVANENDU S 11  GVHSS MADAPPALLI
5457 26  HARSHA GANESH 12  NATIONAL HSS VATTOLI
2391 33  SNEHA TOMY 12  Sacred Heart HSS Thiruvambady
7042 16  SIVANI K 11  JNM Govt.HSS Puduppanam
4519 23  KRISHNAPRIYA K P 11  Sevamandir Post
Basic School,
Ramanattukara
7757 30  JYOTHIKA S R 11  KPMSM HS ARIKKULAM
5101 27  MEGHA T K 11  GGHSS KOYILANDY
6548 19  SREELAKSHMI S 12  Memunda HSS
1952 28  AGREENA G KRISHNA 11  Kunnamangalam HSS Kunnamangalam
1067 22  PUNNYA .P 12  Providence Girls H. S. S
3223 29  NEETHA LAKSHMI 11  GHSS SIVAPURAM
3985 21  SHERIN MATHEW 12  St. Mary's Higher Secondary School,
Koodathai
6480 15  ANJALI JIJI 12  CRESCENT HSS VANIMAL
1561 20  DYUTHI DEV M K 11  G. H. S. S. Medical College Campus
5916 18  NEELAMBARI J S 12  G.V.H.S.S MEPPAYUR
6348 32  SIVANI ANAND 11  GHSS KALLACHI
7434 31  SAANDRA BAASURI 12  Chinmaya E. M. H. S. S.
3406 25  SNEHA SUNNY 12  ST THOMAS HS KOORACHUNDU
2684 17  NRUVYA K M 12  GVHSS THAMARASSERY
  910 - Mappilappattu (Boys)
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
6377 13  NASEEF SAFWAN K P 11  CRESCENT HSS VANIMAL
2237 24  MUHAMMED NAFID K V 11  Markaz HSS Karanthur
4148 25  ANAS KH 12  MJ HSS ELETTIL
1828 23  MUHAMMED JINAN K 12  RAHMANIYA SCHOOL FOR HANDICAPPED,
CALICUT-8
5477 20  SHALAT S VINOD 12  KPES HIGH SCHOOL KAYAKKODY
6921 18  JUBAIR E M 12  BEM HS Vatakara
3165 16  SALMAN FARIS 12  Swami Guruvarananda Memorial Govt.
HSS Kolathur
6826 22  MUHAMMED FAWAS.PP 11  S. N. H.S.S. Thiruvallur
1179 17  SANJAY A 12  St. Joseph's Boys' H. S. S. Calicut
4318 11  MOHAMMED SHAMEEL K 11  U. H. H. S. S. Chaliyam
7439 12  ANANDHU K C 12  Chinmaya E. M. H. S. S.
5869 14  SALAHUDEEN AYOOB.P 11   IPC HIGHER SECONDARY SCHOOL
3418 27  SHIBIL HAROON 11  NOCHAD HSS
5272 21  MUHAMMED SHAHEER M T 12  GMVHSS KOYILANDY
2262 19  RIDHWAN SALEEM MV 12  MKH MMO HSS Manassery
4945 26  MUHAMMAD FAIZ 12  KKM GVHSS ORKKATTERI
2727 15  ADIL M 12  HOLY FAMILY HSS KATTIPPARA
  911 - Mappilappattu (Girls)
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1827 20  MINA MEHAR P 12  RAHMANIYA SCHOOL FOR HANDICAPPED,
CALICUT-8
7306 13  VISMAYA V 12  Silver Hills H. S. S.
4005 27  HIBA. C K 12  GHSS PANNUR
1484 14  NEHA K 12  G. H. S.S Karaparamba
7129 15  HAMNA MUHAMMED 12  KMHS Kottakkal
3239 17  MALAVIKA VINOD 11  GGHSS BALUSSERY
6549 29  HIMANI.S.S 12  Memunda HSS
5615 26  FASNA FATHIMA OT 11  VELOM HS CHERAPURAM
5279 18  AMESHA K 11  GMVHSS KOYILANDY
3539 21  NAVYA LAKSHMI S 11  PERAMBRA HSS
4319 28  FATHWIMA SHIRIN M P 12  U. H. H. S. S. Chaliyam
2685 19  FINU FATHIMA K.C 12  GVHSS THAMARASSERY
2391 23  SNEHA TOMY 12  Sacred Heart HSS Thiruvambady
6510 25  FATHIMATHUL NAJIYA CK 11  TIM GHSS NADAPURAM
4796 11  HAFSA FARHATH.A.V 12  GHSS AZHIYOOR
5892 12  ANJALI 11  B.T.M.H.S THURAYUR
2556 22  SAJVA MINNU VP 12  PTM HS Kodiyathur
1944 24  FATHIMA FEBIN 11  Auxilium Nava Jyothi Hr.Sec.School
  912 - Kathakali Sangeetham (Boys)
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
6550 24  GAUTHAM KRISHNA 11  Memunda HSS
3087 25  NIRANJAN MURALEEDHARAN 11  GHSS KOKKALLUR
3674 27  SIVAKRISHNAN M 11  NADUVANNUR HSS VAKAYAD
1478 28  SOUBHAG CHAND 11  St. Joseph's Boys' H. S. S. Calicut
7438 26  UNNIKRISHNAN N P 12  Chinmaya E. M. H. S. S.
  913 - Kathakali Sangeetham (Girls)
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4429 14  BHADRA K M P 11  G. G. V. H. S. S. Feroke
5994 18  SARASWATHI K 11  G.V.H.S.S PAYYOLI
7434 12  SAANDRA BAASURI 12  Chinmaya E. M. H. S. S.
1066 19  HRIDYA.K.ANAND 12  Providence Girls H. S. S
5457 16  HARSHA GANESH 12  NATIONAL HSS VATTOLI
6267 15  AKSHAYA A K 11  IRINGANNUR HSS
5280 17  GEETHIKA S 11  GMVHSS KOYILANDY
3539 20  NAVYA LAKSHMI S 11  PERAMBRA HSS
7141 11  MALAVIKA T 11  Govt HSS Vatakara Puthur
  914 - Clarinet / Bugle
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1461 21  SWATHI KRISHNA S 12  St. Joseph`s Anglo Indian Girls H.
S. S
  915 - Nadaswaram
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1952 20  AGREENA G KRISHNA 11  Kunnamangalam HSS Kunnamangalam
  916 - Violin - Western
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1352 17  GOPIKA.R 12  Providence Girls H. S. S
3244 12  KARTHIKA SUNIL 11  GGHSS BALUSSERY
1829 16  NEHA FATHIMA K 11  RAHMANIYA SCHOOL FOR HANDICAPPED,
CALICUT-8
2418 13  AMAL MARVAN M 11  Chennamangallur HSS
5996 11  SIVANI RATNAN V K 12  G.V.H.S.S PAYYOLI
7149 15  AVANI S L 11  Govt HSS Vatakara Puthur
  917 - Violin - Oriental
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
5181 28  KARTHIK S 11  GVHSS BOYS KOYILANDY
7519 27  SNEHA K 11  P. V. S. H. S. Eranhikkal
2265 22  LIYANA SALMEEM 11  MKH MMO HSS Manassery
7148 26  NANDANA ARAVIND 11  Govt HSS Vatakara Puthur
5997 21  NANDANA G S 12  G.V.H.S.S PAYYOLI
1703 23  INDUJA S K 11  SAVIO H. S. S. Devagiri
  918 - Guitar - Western
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2392 22  ABHINAV SEBASTIAN 12  Sacred Heart HSS Thiruvambady
1830 23  REJOY GEORGE 12  RAHMANIYA SCHOOL FOR HANDICAPPED,
CALICUT-8
1012 24  NIHAL GOVIND P 11  G. H. S.S Karaparamba
3443 32  DRONA MANOJ 12  GHSS NADUVANNUR
7157 21  ARUN SURYA E S 12  Govt Sanskrit HSS Vatakara
7315 25  KESAV MURALI K K 12  Silver Hills H. S. S.
5180 31  SANJAY K 11  GVHSS BOYS KOYILANDY
5857 26  ATHULDEV R S 12  S.V.A.H.S NADUVATHUR
2986 28  VIMAL JOSEPH 11  St.George's H.S.S Velamcode
2235 30  ABHIROOP 11  Markaz HSS Karanthur
  919 - Odakkuzhal
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3169 18  MUHAMMED NIHAL AZAD M 12  PALORA HSS ULLIYERI
1026 16  NAVIN KRISHNAN . P .K 12  Zamorin's H. S. S. Kozhikode
5241 17  UNNIKRISHNAN B 11  GVHSS BOYS KOYILANDY
  920 - Veena / Vichithraveena
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
5996 21  SIVANI RATNAN V K 12  G.V.H.S.S PAYYOLI
6553 24  ANUSHA C.M 11  Memunda HSS
3090 25  SNEHA J S 12  GHSS KOKKALLUR
1170 22  YUKTHA GOVIND S 11  St. Joseph`s Anglo Indian Girls H.
S. S
7416 23  VANDHANA SHREE R 11  Presentation H. S. S.
  921 - Triple / Jazz - Western
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
7314 12  SREEHARI 11  Silver Hills H. S. S.
1181 14  KEVIN JOHN JOSEPH 12  St. Joseph's Boys' H. S. S. Calicut
2288 13  NEVIN SIBI 11  GHSS Neeleswaram
3170 11  FINU FAYIZ A R 12  PALORA HSS ULLIYERI
  922 - Chenda / Thayambaka
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1100 18  ADARSH .K.V 11  G. H. S. S. Easthill
5288 22  UNNIMAYA M V 12  GMVHSS KOYILANDY
3265 13  NIRANJAN M S 11  PAVANDOOR HSS
6554 19  SREERAG V KUMAR 11  Memunda HSS
5919 12  NAYAN PREETH 12  G.V.H.S.S MEPPAYUR
6264 20  AKSHAY SURESH S 12  IRINGANNUR HSS
3546 14  VISHNU VISWANATH 12  PERAMBRA HSS
3902 17  ABHINAND K A 12  GOVT. HSS NARIKUNI
  923 - Mrundangam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3087 16  NIRANJAN MURALEEDHARAN 11  GHSS KOKKALLUR
1180 17  NANDU KRISHNAN K V 12  St. Joseph's Boys' H. S. S. Calicut
  924 - Madhalam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1283 20  KARTHIK K 12  St. Joseph's Boys' H. S. S. Calicut
  925 - Thabala
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1433 32  APARNA R V M 12  G. V. H. S. S. For Girls Nadakkavu
7314 27  SREEHARI 11  Silver Hills H. S. S.
1831 25  ABIRAM KV 11  RAHMANIYA SCHOOL FOR HANDICAPPED,
CALICUT-8
7865 31  JOSNA P 12  G. G. V. H. S. S. Feroke
4052 30  ANANDHU K 11  CHAKKALAKKAL HSS MADAVOOR
7266 33  SARANTH 11  KMHS Kottakkal
4493 24  ADARSH A 12  C. M. High School Mannur
5915 28  VYSHNAV P PRADEEP 12  G.V.H.S.S MEPPAYUR
5192 29  DEEPU.PS 11  THIRUVANGOOR HSS
3675 23  GAUTHAM VINAY 11  NADUVANNUR HSS VAKAYAD
2667 26  AKSHAY ARAVIND 12  GVHSS THAMARASSERY
  926 - Ottanthullal
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
7309 17  DIVAKARAN KOODATHIL 12  Silver Hills H. S. S.
3157 18  YADHU MADHAV P 11  GVHSS BALUSSERY
5206 19  AMARNADH K 11  GMVHSS KOYILANDY
  928 - Kathakali
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
7309 26  DIVAKARAN KOODATHIL 12  Silver Hills H. S. S.
3157 27  YADHU MADHAV P 11  GVHSS BALUSSERY
1833 25  ASWANTH K 11  RAHMANIYA SCHOOL FOR HANDICAPPED,
CALICUT-8
  930 - Nadodi Nrutham
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2966 11  ABHISHEK BHASKARAN 11  GOVT. HSS PUDUPPADI
1466 17  AKASH ANAND N 11  Zamorin's H. S. S. Kozhikode
3077 15  ARUN KRISHNA C 11  NANMINDA HSS NANMINDA
5854 13  PRANAV K 11  S.V.A.H.S NADUVATHUR
2686 16  UDAY RAMESAN P 11  GVHSS THAMARASSERY
7495 12  MUHAMMED ALI.P 11  J. D. T. Islam. H.S. Merikkunnu
4893 14  ABHINAV M M 12  GHSS CHORODE
  932 - Bharathanatyam (Boys)
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
8055 15  VISHNU LOHIT 11  RAHMANIYA SCHOOL FOR HANDICAPPED,
CALICUT-8
2966 11  ABHISHEK BHASKARAN 11  GOVT. HSS PUDUPPADI
1699 12  HARIL AYODHYA 12  G. H. S. S. Mavoor
3077 13  ARUN KRISHNA C 11  NANMINDA HSS NANMINDA
5998 14  VIDYASAGAR A K 11  G.V.H.S.S PAYYOLI
  933 - Bharathanatyam (Girls)
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1834 21  EKTHA.P.S 11  RAHMANIYA SCHOOL FOR HANDICAPPED,
CALICUT-8
1171 26  LAKSHMI R 12  St. Joseph`s Anglo Indian Girls H.
S. S
7533 12  ARCHANA K C 11  Govt. Girls H. S. Parayancheri
4580 15  HRIDYA T 11  Farook Higher
Secondary School,
Farook College (PO)
2099 20  APARNA RAJESH 11  RECGVHSS Chathamangalam
4842 24  AKSHAYA M P 11  GVHSS MADAPPALLI
6555 23  KRISHNENDU G 11  Memunda HSS
2668 19  ARDHRA SREEDHAR C S 12  GVHSS THAMARASSERY
3444 27  ANANDHITHA J S 11  GHSS NADUVANNUR
5701 17  RAVATHI K C 11  GHSS KUTTYADI
3360 13  SREELAKSHMI DINESH D R 12  NANMINDA HSS NANMINDA
5194 25  SNEHA.JS 11  THIRUVANGOOR HSS
5954 18  VISHNUPRIYA LAL 11  C.K.G.M.H.S CHINGAPURAM
5209 22  NANDHANA RAMACHANDRAN.KP 12  THIRUVANGOOR HSS
2514 11  ANUPAMA SURESH 11  St. Joseph`s HS Pulloorampara
7156 14  AMAYA K M 12  Govt Sanskrit HSS Vatakara
3864 16  NANDAMITHRA N 11  GOVT. HSS NARIKUNI
  934 - Kuchuppudi (Boys)
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2966 15  ABHISHEK BHASKARAN 11  GOVT. HSS PUDUPPADI
3206 14  ABHINAV GIREESH 12  Swami Guruvarananda Memorial Govt.
HSS Kolathur
1699 11  HARIL AYODHYA 12  G. H. S. S. Mavoor
1466 12  AKASH ANAND N 11  Zamorin's H. S. S. Kozhikode
5998 13  VIDYASAGAR A K 11  G.V.H.S.S PAYYOLI
  935 - Kuchuppudi (Girls)
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1834 23  EKTHA.P.S 11  RAHMANIYA SCHOOL FOR HANDICAPPED,
CALICUT-8
7311 29  MANNYA MANOJ 12  Silver Hills H. S. S.
3100 19  DEVANANDA P 11  GHSS KOKKALLUR
6556 15  PRIYAMVADHA K P 11  Memunda HSS
8138 16  NANDANA A 11  B. E. M. G. H. S. S. Calicut
1408 21  VISMAYA P K 12  G. G. Model G. H. S. S. Chalappuram
2099 22  APARNA RAJESH 11  RECGVHSS Chathamangalam
7043 20  SANTHWANA V R 11  JNM Govt.HSS Puduppanam
3444 17  ANANDHITHA J S 11  GHSS NADUVANNUR
5873 13  ASHIDA N K 12  S.V.A.H.S NADUVATHUR
5391 24  KRISHNAPRIYA 11  GMVHSS KOYILANDY
8101 25  SANKEERTHANA SUDHEER 11  St. Joseph`s Anglo Indian Girls H.
S. S
2514 12  ANUPAMA SURESH 11  St. Joseph`s HS Pulloorampara
4580 26  HRIDYA T 11  Farook Higher
Secondary School,
Farook College (PO)
8100 18  KRISHNA NANDA K M 12  NADUVANNUR HSS VAKAYAD
4701 28  KRISHNANJALI 12  GGHSS MADAPPALLI
6305 14  ANJANA SATHYAN 12  IRINGANNUR HSS
5688 11  ADHEENA BABU 11  GHSS KUTTYADI
4046 27  AHALYA U V 11  GHSS KARUVANPOYIL
  936 - Chakyarkoothu (Boys)
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
5284 35  SIDHARTH K S 12  GMVHSS KOYILANDY
  937 - Keralanadanam (Boys)
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1194 15  VISHNU C P 11  St. Joseph's Boys' H. S. S. Calicut
3553 13  VISHNU A K 11  KOOTHALI VHSS
1699 12  HARIL AYODHYA 12  G. H. S. S. Mavoor
2686 14  UDAY RAMESAN P 11  GVHSS THAMARASSERY
5998 11  VIDYASAGAR A K 11  G.V.H.S.S PAYYOLI
  938 - Mohiniyattam (Girls)
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
7310 18  SANDRA RAJ 12  Silver Hills H. S. S.
1173 28  DEVIKA R KRISHNAN 11  St. Joseph`s Anglo Indian Girls H.
S. S
1101 17  REVATHI SURENDRAN 11  G. H. S. S. Easthill
5285 24  SWATHI A SATHIAN 12  GMVHSS KOYILANDY
4580 13  HRIDYA T 11  Farook Higher
Secondary School,
Farook College (PO)
2668 23  ARDHRA SREEDHAR C S 12  GVHSS THAMARASSERY
1954 21  MALAVIKA K KRISHNAN 11  Kunnamangalam HSS Kunnamangalam
3981 12  AYNA C RAJESH 12  St. Mary's Higher Secondary School,
Koodathai
3550 27  ALEESHA ASHOK 12  PERAMBRA HSS
1705 22  ANAGHA K 12  SAVIO H. S. S. Devagiri
5874 11  SNEHA 12  S.V.A.H.S NADUVATHUR
6557 25  DEVIKA VIJITH 11  Memunda HSS
5194 15  SNEHA.JS 11  THIRUVANGOOR HSS
4702 20  RIYA S. 11  GGHSS MADAPPALLI
3379 14  ANAMIKA P S 11  GHSS KOKKALLUR
6304 19  ANJALI A 11  IRINGANNUR HSS
5475 16  KAVYA SURESH 12  A.J.J.M. HS CHATHANKOTTU NADA
2517 26  ATHULYA KS 11  St. Joseph`s HS Pulloorampara
  939 - Prasangam - Malayalam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1706 22  NIRANJANA M 12  SAVIO H. S. S. Devagiri
5286 16  VIVEK G S 12  GMVHSS KOYILANDY
6558 19  GAADHA NATH 11  Memunda HSS
3797 13  KAVYA MADHUSOODHANAN P 12  GOVT. HSS NARIKUNI
1396 23  ANJANA PRASANTH 11  G. V. H. S. S. For Girls Nadakkavu
2421 28  ANANDU O V 11  Chennamangallur HSS
5460 26  ABHIRAM P P 12  NATIONAL HSS VATTOLI
7161 27  SOORYA KIRAN SK 12  Govt HSS Vatakara Puthur
7764 21  MITHRA M 12  G.V.H.S.S MEPPAYUR
6439 24  NADA AYSHA 12  TIM GHSS NADAPURAM
2886 25  AKASH K SAM 11  ST. JOSEPH HSS KODENCHERY
5855 14  NAVTEJ S MOHAN 12  G.H.S AVALA KUTTOTH
7570 18  ADITHYA DEV P. 11  N. G. O. Quarters. H. S.
Vellimadukunnu
4798 12  RADHUN RAJ.P 12  GHSS AZHIYOOR
3075 11  ANAGHA K R 12  AMHS POOVAMBAYI
4472 17  ESHA P 12  C. M. High School Mannur
3512 20  GANGA GS 12  GHSS AVITANALLUR
2135 15  NANDANA T 12  GHSS Parambil
  940 - Prasangam - English
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1836 12  THAMJEED MANSOOR K P 11  RAHMANIYA SCHOOL FOR HANDICAPPED,
CALICUT-8
7313 23  FIZA P 12  Silver Hills H. S. S.
1396 11  ANJANA PRASANTH 11  G. V. H. S. S. For Girls Nadakkavu
4320 18  RIYA FATHIMA K T 11  U. H. H. S. S. Chaliyam
7741 24  ABHINAV PADMARAJAN 11  C.K.G.M.H.S CHINGAPURAM
6000 21  LALAKRISHNA 12  G.V.H.S.S PAYYOLI
4473 25  AAVANI GOKUL 12  C. M. High School Mannur
5690 26  AFEEF ABDULLA 12  GHSS KUTTYADI
6674 27  SREELAKSHMY S 11  Memunda HSS
5179 20  NARMADA K 11  GVHSS BOYS KOYILANDY
2886 14  AKASH K SAM 11  ST. JOSEPH HSS KODENCHERY
3103 15  NANDANA S SUDHEER 11  GHSS KOKKALLUR
3445 16  ARYA S 12  GHSS NADUVANNUR
4786 19  SNEHA KANDAPPAN KUNDIL 12  GGHSS MADAPPALLI
4054 17  MUHAMMED AMEEN K P 12  CHAKKALAKKAL HSS MADAVOOR
6332 22  FARHANA FATHIMA K 12  GHSS KALLACHI
2422 13  FAYIZ MUHAMMED P V 12  Chennamangallur HSS
  941 - Prasangam - Hindi
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4320 16  RIYA FATHIMA K T 11  U. H. H. S. S. Chaliyam
1838 20  ALEEMA ZENHA 11  RAHMANIYA SCHOOL FOR HANDICAPPED,
CALICUT-8
2264 12  MUHAMMED IMTHIYAS ALAM 11  MKH MMO HSS Manassery
3797 14  KAVYA MADHUSOODHANAN P 12  GOVT. HSS NARIKUNI
7207 13  FATHIMATH SAHALA T 11  KMHS Kottakkal
7417 15  DIYA MANOJ P 11  Presentation H. S. S.
3241 18  NEHA NASRIN 12  GGHSS BALUSSERY
5942 17  NANDANA D S 11  C.K.G.M.H.S CHINGAPURAM
4704 19  ARYA CHANDRAN P K 12  GGHSS MADAPPALLI
5460 21  ABHIRAM P P 12  NATIONAL HSS VATTOLI
1174 24  LIGANA T 11  St. Joseph`s Anglo Indian Girls H.
S. S
3446 22  ARUNIMA RAMESH K K 12  GHSS NADUVANNUR
6440 11  FEBIN FATHIMA 11  TIM GHSS NADAPURAM
5205 25  MIDHULA.SA 12  THIRUVANGOOR HSS
1957 23  PRIYA SHILL 12  Kunnamangalam HSS Kunnamangalam
  942 - Prasangam - Urdu
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2236 13  MUHAMMED WAQAR AHMED
QADRI
12  Markaz HSS Karanthur
2259 12  MUHAMMAD ALTHAMASH 12  MKH MMO HSS Manassery
7196 11  MAHIMA MARIYAM A P 11  MUM VHSS Vatakara
  943 - Prasangam - Sanskrit
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1955 13  SWATHI U 11  Kunnamangalam HSS Kunnamangalam
3481 11  KRISHNENDU.S.B 12  NOCHAD HSS
3358 12  ANAND KRISHNA S 12  NANMINDA HSS NANMINDA
5001 14  AHALYA K R 11  KPMSM HS ARIKKULAM
3983 15  ADITHYAKRISHNA P 11  St. Mary's Higher Secondary School,
Koodathai
  944 - Upanyasam - Malayalam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
5689 11  SIVAPRIYA R P 11  GHSS KUTTYADI
  945 - Upanyasam - English
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1458 11  MALAVIKA V NAIR 11  B. E. M. G. H. S. S. Calicut
  946 - Upanyasam - Arabic
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3796 11  SULFATH N P 12  GOVT. HSS NARIKUNI
  947 - Upanyasam - Sanskrit
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4058 11  ASWINI K 11  CHAKKALAKKAL HSS MADAVOOR
  948 - Upanyasam - Hindi
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2953 11  SNEHAMOL VARKEY GEORGE 12  St.George's H.S.S Velamcode
  949 - Upanyasam - Urdu
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2264 11  MUHAMMED IMTHIYAS ALAM 11  MKH MMO HSS Manassery
  950 - Katharachana - Malayalam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4059 11  FATHIMA FIDHA P 11  CHAKKALAKKAL HSS MADAVOOR
  951 - Katharachana - English
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
7441 11  PARVATHI O 12  Chinmaya E. M. H. S. S.
  952 - Katharachana - Hindi
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3446 11  ARUNIMA RAMESH K K 12  GHSS NADUVANNUR
  953 - Katharachana - Arabic
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3482 11  HIBA FATHIMA 11  NOCHAD HSS
  954 - Katharachana - Sanskrit
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
5461 11  KAVYA K K 12  NATIONAL HSS VATTOLI
  955 - Katharachana - Urdu
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4324 11  MUFEEDHA K C 11  U. H. H. S. S. Chaliyam
  956 - Kavitharachana - Malayalam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4585 11  ANAMIKA K 12  Farook Higher
Secondary School,
Farook College (PO)
  957 - Kavitharachana - English
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1058 11  ADHEENA. K.T 12  Providence Girls H. S. S
  958 - Kavitharachana - Hindi
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3257 11  ARDRA S J 12  GGHSS BALUSSERY
  959 - Kavitharachana - Arabic
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4056 11  MUHAMMED SHARAFUDHEEN K 11  CHAKKALAKKAL HSS MADAVOOR
  960 - Kavitharachana - Sanskrit
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3358 11  ANAND KRISHNA S 12  NANMINDA HSS NANMINDA
  961 - Kavitharachana - Urdu
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2234 11  MEHMOOD AHMED 11  Markaz HSS Karanthur
  962 - Padyam Chollal - Malayalam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
5994 21  SARASWATHI K 11  G.V.H.S.S PAYYOLI
7949 16  ARCHANA VIJAYAKUMAR P 12  Ramakrishna Mission H. S. S
5916 22  NEELAMBARI J S 12  G.V.H.S.S MEPPAYUR
5291 20  ANANYA J S 12  GMVHSS KOYILANDY
1486 26  VIGHNESH V S 12  G. H. S. S. Easthill
6235 14  PARVATHI VK 12  SIHS UMMATHUR
3106 29  GAYATHRI V 11  GHSS KOKKALLUR
6555 30  KRISHNENDU G 11  Memunda HSS
7647 15  NAVANEETHA M S 11  A. K. K. R. Girls.H. S. S.
Chelannur
7171 17  SARIKA G S 11  Govt HSS Vatakara Puthur
4519 11  KRISHNAPRIYA K P 11  Sevamandir Post
Basic School,
Ramanattukara
1590 12  SANDRA J K 12  G. H. S. S. Medical College Campus
2683 24  KEERTHANA J S 11  GVHSS THAMARASSERY
3603 19  SRAVANA VASANTH 11  KOOTHALI VHSS
3215 18  ADITHYA R NATH 12  GHSS SIVAPURAM
4710 28  SURYA T 12  GGHSS MADAPPALLI
2194 13  SOUPARNIKA 12  RECGVHSS Chathamangalam
2404 23  GAYATHRI G K 11  Sacred Heart HSS Thiruvambady
5395 25  ANWAYA K K 11  ST. MARY`S HS MARUTHONKARA
3797 27  KAVYA MADHUSOODHANAN P 12  GOVT. HSS NARIKUNI
  963 - Padyam Chollal - English
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4088 27  LOISE ROSE 12  GHSS KODUVALLY
5179 17  NARMADA K 11  GVHSS BOYS KOYILANDY
7795 20  NEELIMA PRADEEP 11  RAHMANIYA SCHOOL FOR HANDICAPPED,
CALICUT-8
1178 25  HELEN C S 12  St. Joseph`s Anglo Indian Girls H.
S. S
3133 26  AFEEFA NAJUBAH P P 12  AMHS POOVAMBAYI
2405 19  CHRISTEENA T SIMON 11  Sacred Heart HSS Thiruvambady
4556 13  DANISH MODI 12  Farook Higher
Secondary School,
Farook College (PO)
6441 14  MINZIYA USMAN 12  TIM GHSS NADAPURAM
3495 22  OLEENA SHAHARBANU M H 11  NOCHAD HSS
1711 23  NAYANTHARA THILAK 12  SAVIO H. S. S. Devagiri
2980 18  SHAMNA YUSAF 11  GOVT. HSS PUDUPPADI
6675 15  AKSHAYA MANOJ 11  Memunda HSS
6972 21  SNEHA EKNATH JADHAV 11  Sree Narayana HSS Vatakara
5476 16  ANNA DENNIS 11  A.J.J.M. HS CHATHANKOTTU NADA
4703 24  HIBA NASREEN 12  GGHSS MADAPPALLI
7313 12  FIZA P 12  Silver Hills H. S. S.
5141 81  DEVANANDALAL 11  GGHSS KOYILANDY
3445 28  ARYA S 12  GHSS NADUVANNUR
6154 29  ABHINAV PADMARAJAN 11  C.K.G.M.H.S CHINGAPURAM
  964 - Padyam Chollal - Hindi
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
5994 28  SARASWATHI K 11  G.V.H.S.S PAYYOLI
1393 14  AISHA ZUHA PAYANINGAL 11  Govt. Achuthan G. H. S Chalappuram
1711 17  NAYANTHARA THILAK 12  SAVIO H. S. S. Devagiri
2394 25  GOURI S NAIR 11  Sacred Heart HSS Thiruvambady
4594 15  FADIYA JAFAR P 11  Farook Higher
Secondary School,
Farook College (PO)
3100 24  DEVANANDA P 11  GHSS KOKKALLUR
5476 22  ANNA DENNIS 11  A.J.J.M. HS CHATHANKOTTU NADA
7742 18  KEERTHANA V 11  C.K.G.M.H.S CHINGAPURAM
7950 23  RIDA MAJEED KANNAN KANDY 11  THIRUVANGOOR HSS
7318 13  HARSH R FOFALIA 11  Silver Hills H. S. S.
3542 27  DIVYA U 12  PERAMBRA HSS
4049 20  AISWARYA. K S 12  GHSS PANNUR
6478 19  SWATHY R 12  IRINGANNUR HSS
5163 11  AKSHAJ V S 11  POILKAVE HS
6865 21  RAZLEENA ZUBAIDA 12  Emjay VHS school Villiappally
2093 26  AMINA MOHAMMED 11  Markaz Girls HS Karanthur
2693 12  ADILA TASNIM 12  GVHSS THAMARASSERY
7123 16  KHYATHI S 12  Govt Sanskrit HSS Vatakara
  965 - Padyam Chollal - Arabic
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
6563 14  NAJID NAVAS 12  Memunda HSS
4327 11  NAHLA HAMEEDALI 12  U. H. H. S. S. Chaliyam
5293 18  HADIYA K 11  GMVHSS KOYILANDY
1844 21  FIDHA FATHIMA.A 11  RAHMANIYA SCHOOL FOR HANDICAPPED,
CALICUT-8
5900 23  KHADEEJA MINHA N M 12  B.T.M.H.S THURAYUR
5491 27  MUHAMMAD RASEEF ALI 12  KPES HIGH SCHOOL KAYAKKODY
3287 15  SHIFA M 12  GGHSS BALUSSERY
6265 24  AMAYA V K 12  IRINGANNUR HSS
1963 13  FATHIMA JILNA 11  Kunnamangalam HSS Kunnamangalam
7169 25  FATHIMA SUNAINA 11  KMHS Kottakkal
2794 12  SAJEER V M 12  MGMHS EANGAPUZHA
7660 19  MUHAMMEDAFSAH H M 12  C. M. M. H. S. Thalakkulathur
3678 26  FINU FATHIMA C K 12  NADUVANNUR HSS VAKAYAD
2654 22  MARIYAM HIDAYA 11  MKH MMO VHSS For Girls Mukkam
4062 20  VAFIDA N C 11  CHAKKALAKKAL HSS MADAVOOR
1346 17  HASMEELA T 12  Govt Model H. S. S. Kozhikode
4944 16  NABEEL P 11  KKM GVHSS ORKKATTERI
  966 - Padyam Chollal - Sanskrit
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1717 14  APARNA P 12  G. H. S. S. Mavoor
2427 11  GAYATHRI P 12  Chennamangallur HSS
1431 23  PRADEEKSHA P MALLER 12  G. V. H. S. S. For Girls Nadakkavu
4429 16  BHADRA K M P 11  G. G. V. H. S. S. Feroke
5395 12  ANWAYA K K 11  ST. MARY`S HS MARUTHONKARA
7128 13  ANASWARA SANTHOSH E 11  KMHS Kottakkal
3562 18  ANAINA R GIREESH 11  PERAMBRA HSS
6346 17  KRISHNENDU AS 11  GHSS KALLACHI
2697 19  KARTHIK RAMESH R L 12  GVHSS THAMARASSERY
7540 15  NIRANJANA E 11  A. K. K. R. Girls.H. S. S.
Chelannur
3217 21  VISMAYAMOL V C 12  GHSS SIVAPURAM
4048 22  KRISHNA PRIYA S RAJ 12  GHSS KARUVANPOYIL
5870 20  NANDANA K 12  G.H.S AVALA KUTTOTH
  967 - Padyam Chollal - Urdu
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3380 25  AMEENA HAMEED V P 12  GHSS KOKKALLUR
7199 14  FATHIMA K P 12  MUM VHSS Vatakara
1502 17  K.SAJA NASMI 11  G. G. H. S.S Kallai
7572 16  FATHIMA NOUSHINA 12  N. G. O. Quarters. H. S.
Vellimadukunnu
6480 22  ANJALI JIJI 12  CRESCENT HSS VANIMAL
4796 19  HAFSA FARHATH.A.V 12  GHSS AZHIYOOR
1713 21  ADWAITH SREERAJ C 11  SAVIO H. S. S. Devagiri
5140 15  SHIMNA SHIRIN M 12  GGHSS KOYILANDY
1824 24  FADHIYA KAREEM 12  RAHMANIYA SCHOOL FOR HANDICAPPED,
CALICUT-8
2255 12  THASLEENA 12  MKH MMO VHSS For Girls Mukkam
2793 11  RISHA FATHIMA 11  MGMHS EANGAPUZHA
4023 23  RUBY HANNA 11  GHSS PANNUR
5465 20  ARDHRA V S 11  NATIONAL HSS VATTOLI
3551 18  KRISHNASREE K N 11  KOOTHALI VHSS
2138 13  FASNA P M 12  GHSS Parambil
  968 - Padyam Chollal - Tamil
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1503 15  AMALA SUNIL 12  St. Joseph`s Anglo Indian Girls H.
S. S
5142 13  SNEHA N 12  GGHSS KOYILANDY
7416 14  VANDHANA SHREE R 11  Presentation H. S. S.
1714 11  JYOTHIMANI 12  G. H. S. S. Kuttikattur
7189 20  NAVYA P 12  MUM VHSS Vatakara
4285 21  PRITHIRAJ 11  G. H. S. S. Beypore
2292 16  ELZA MERIN THOMAS 12  GHSS Neeleswaram
7969 17  JAHNAVI N P 11  GHSS NADUVANNUR
5692 19  VISMAYA BABU T J 12  GHSS KUTTYADI
6006 18  MARISWARY.R 12  G.V.H.S.S PAYYOLI
3677 12  ALGA B S 11  NADUVANNUR HSS VAKAYAD
  969 - Padyam Chollal - Kannada
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1431 20  PRADEEKSHA P MALLER 12  G. V. H. S. S. For Girls Nadakkavu
6567 11  BHAVANA KRISHNA P 11  Memunda HSS
1694 19  ASWATHI A R 12  G. H. S. S. Mavoor
3488 14  ALANTA SIDDIQUE 11  NOCHAD HSS
3984 17  RANI T JOSE 12  St. Mary's Higher Secondary School,
Koodathai
4818 16  SREEPAD K SANTHOSH 11  GVHSS MADAPPALLI
3372 15  ADITHYA N P 11  GHSS KOKKALLUR
7142 12  ASWATHI S VINODKUMAR T K 12  Govt HSS Vatakara Puthur
4974 13  MUHAMMED SALIH P M 11  GVHSS ATHOLI
4483 18  RAHUL RAJESH PK 11  C. M. High School Mannur
  970 - Aksharaslokam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
7152 20  SREELAKSHMI M 11  Govt Sanskrit HSS Vatakara
5993 18  SREELAKSHMI S N 11  G.V.H.S.S PAYYOLI
1955 16  SWATHI U 11  Kunnamangalam HSS Kunnamangalam
3359 19  ANJUSHA M 11  NANMINDA HSS NANMINDA
3425 17  AKSHAYA.PC 12  NOCHAD HSS
1093 15  ANAGHA N G 12  Ramakrishna Mission H. S. S
5466 11  NIVED P 12  NATIONAL HSS VATTOLI
2427 21  GAYATHRI P 12  Chennamangallur HSS
4554 12  SOORAJ PRAKASH K 12  Sevamandir Post
Basic School,
Ramanattukara
5183 14  SREEDHANYA J P 12  GVHSS BOYS KOYILANDY
6276 13  ASWINI K P 12  IRINGANNUR HSS
  971 - Kavyakeli
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
7171 13  SARIKA G S 11  Govt HSS Vatakara Puthur
6568 11  NANDANA MOHAN 11  Memunda HSS
6251 12  NEEHARA PB 11  GHSS VALAYAM
  972 - Mono Act (Boys)
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3801 12  SABIR P P 11  GOVT. HSS NARIKUNI
3107 13  SAKHIL T SATHYAN 11  GHSS KOKKALLUR
6554 22  SREERAG V KUMAR 11  Memunda HSS
7309 23  DIVAKARAN KOODATHIL 12  Silver Hills H. S. S.
3426 20  NAJM ABDUL ASEES 11  NOCHAD HSS
5854 17  PRANAV K 11  S.V.A.H.S NADUVATHUR
4556 18  DANISH MODI 12  Farook Higher
Secondary School,
Farook College (PO)
4974 14  MUHAMMED SALIH P M 11  GVHSS ATHOLI
2039 15  ADWAID C K 11  GHSS Payambra
2415 11  MANU JOY 12  St. Thomas HS Thottumukkam
1748 16  RADWAN RASHIQUE P 12  Pantheerankave H. S.
1388 21  AKSHAY D 12  G. H. S. Azhchavattom
5467 19  KARTHIK S BABU 12  NATIONAL HSS VATTOLI
  973 - Mono Act (Girls)
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1102 15  AVANI BISAL 11  G. H. S. S. Easthill
7982 28  ANUSREE M 11  PALORA HSS ULLIYERI
5294 26  ANUSREE P 12  GMVHSS KOYILANDY
2405 12  CHRISTEENA T SIMON 11  Sacred Heart HSS Thiruvambady
3748 13  ARSHITHA PR 12  GHSS NADUVANNUR
7954 27  ANASWARA. K 12  GHSS KALLACHI
6683 23  SNEHA MANOJ 12  Rahmaniya H S Ayancheri
7422 14  NANDANA K T 12  C. M. M. H. S. Thalakkulathur
6266 11  BHAVYAMITHRA P 11  IRINGANNUR HSS
3264 22  NIVEDITHA P R 12  GGHSS BALUSSERY
6007 24  SANAGA.R 12  G.V.H.S.S PAYYOLI
1715 20  SREYA N P 11  G. H. S. S. Kuttikattur
1964 19  ABHISWATHI S 12  Kunnamangalam HSS Kunnamangalam
7744 25  KRISHNAPRIYA M N 12  RAHMANIYA SCHOOL FOR HANDICAPPED,
CALICUT-8
4712 17  NEELAMBARI K T 11  GGHSS MADAPPALLI
7170 18  NIVEDITHA. EP 11  Govt. HSS Maniyur
4045 21  ARATHI KRISHNA M 12  GHSS KARUVANPOYIL
4474 16  MEGHA C 12  C. M. High School Mannur
  974 - Mimicry
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2263 23  VISHNU RAJAN P 12  MKH MMO HSS Manassery
7639 16  HARIGOVIND K 11  Govt. Boys H. S.S. Parayanchery &
G.V.H.S.S Puthiyara
3391 17  HARIJAYANTH S 12  GHSS SIVAPURAM
7200 25  MUHAMMED JASIR BIN JALEEL
N C
11  MUM VHSS Vatakara
5871 20  ALAN E P 11  G.H.S AVALA KUTTOTH
5199 15  AAN ABHIMANYU 11  THIRUVANGOOR HSS
2149 13  ADIL MUHAMMED 11  GHSS Nayarkuzhi
7797 24  AKSHAJ M S 12  KPES HIGH SCHOOL KAYAKKODY
6867 12  SIDHARTH E 11  Emjay VHS school Villiappally
5472 11  ARJUN S CHANDRAN 11  A.J.J.M. HS CHATHANKOTTU NADA
4557 14  VYSHNAV P K 11  Sevamandir Post
Basic School,
Ramanattukara
4012 19  POUSHI KRISHNARAJ. P P 12  GHSS PANNUR
1348 22  AHAMMED ANHAD 12  M. M. V. H. S.S Kozhikode
3511 21  AJAY KRISHNA S R 12  PERAMBRA HSS
1716 18  JIBIN T P 12  G. H. S. S. Kuttikattur
  976 - Kathaprasangam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
7150 20  SANA SHERIN 11  Govt Sanskrit HSS Vatakara
5294 23  ANUSREE P 12  GMVHSS KOYILANDY
3802 19  IRFANA M 12  GOVT. HSS NARIKUNI
6555 22  KRISHNENDU G 11  Memunda HSS
7307 21  ASHIN KRISHNA MK 12  Silver Hills H. S. S.
3107 14  SAKHIL T SATHYAN 11  GHSS KOKKALLUR
3679 17  NAVYA SURENDRAN T V 12  NADUVANNUR HSS VAKAYAD
2478 15  SANDRA SONY 12  St. Sebastian`s HSS Koodaranhi
4465 11  GOPIKA T 12  C. M. High School Mannur
5905 13  SHANA NASRIN 12  B.T.M.H.S THURAYUR
1391 16  RASI T.K 12  G. V. H. S. S. For Girls Nadakkavu
4712 12  NEELAMBARI K T 11  GGHSS MADAPPALLI
2095 18  FATHIMA SHAHLA 12  Markaz Girls HS Karanthur
  977 - Group Dance (Girls)
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1171 19  LAKSHMI R 12  St. Joseph`s Anglo Indian Girls H.
S. S
7364 20  SOORYA C K 12  Silver Hills H. S. S.
4589 15  DONA V 12  Farook Higher
Secondary School,
Farook College (PO)
6809 17  AMAYA. LA 11  S. N. H.S.S. Thiruvallur
5054 16  LAKSHMI JYOTH SATHYA 11  ILAHIYA HSS KAPPAD
7283 11  SURABHI 12  Govt HSS Vatakara Puthur
6016 13  NEHA S RAJEEV 11  G.V.H.S.S MEPPAYUR
8163 14  AISWARYA DILEEP K T 12  GHSS SIVAPURAM
7895 18  NAYANA KC 11  GVHSS ATHOLI
4822 12  VISHNUPRIYA G 11  GVHSS MADAPPALLI
2117 21  SHEETHAL K 12  GHSS Payambra
  978 - Thiruvathira (Girls)
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3549 17  SONA S NAIR 11  PERAMBRA HSS
1267 19  BHAVAPRIYA SREENIVAS 11  St. Joseph`s Anglo Indian Girls H.
S. S
5301 13  DIYA V K 11  GMVHSS KOYILANDY
7109 16  AMRITHA BALAKRISHNAN 11  KMHS Kottakkal
7926 21  ANAGHA RAVINDRAN M 12  Providence Girls H. S. S
6010 11  DEVAPRABHA.D.B 12  G.V.H.S.S PAYYOLI
7720 20  SRADHA GIRISH 12  G. H. S. S. Medical College Campus
3116 15  ABHIJANYA BABU 11  GHSS KOKKALLUR
4121 14  SNEHA ASHOK 12  GHSS KODUVALLY
4828 12  ADITHYA UDAYAN 11  GVHSS MADAPPALLI
7499 22  ANUSHA SOUMINI.P.K 11  J. D. T. Islam. H.S. Merikkunnu
4445 18  NANDANA PANNIYATH 11  G. G. V. H. S. S. Feroke
2584 23  AMALSHA BABU 11  Sacred Heart HSS Thiruvambady
  979 - Margamkali (Girls)
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
7415 11  PRIYA BABURAJ 12  Presentation H. S. S.
8140 16  ARYA K P 11  B. E. M. G. H. S. S. Calicut
1067 12  PUNNYA .P 12  Providence Girls H. S. S
3574 14  ARUNDHATHI L.R 11  PERAMBRA HSS
3375 13  MEGHNA K M 11  GHSS KOKKALLUR
5858 15  SANIYA DEEPSA 11  S.V.A.H.S NADUVATHUR
7278 17  ARSHA 12  Govt Sanskrit HSS Vatakara
  980 - Oppana (Girls)
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
7128 25  ANASWARA SANTHOSH E 11  KMHS Kottakkal
7348 14  AYISHA ANAINA PM 12  Silver Hills H. S. S.
4147 21  RUKHIYA SHAHABAS SK 12  MJ HSS ELETTIL
6381 20  FATHIMA FEBINA K 12  CRESCENT HSS VANIMAL
7415 22  PRIYA BABURAJ 12  Presentation H. S. S.
8112 24  FATHIMA NAJIYA P P 12  Calicut Girls H.S.S.
4316 26  AFRAH MOHAMMED RAOOF 12  U. H. H. S. S. Chaliyam
5051 19  NADA FARMI 12  ILAHIYA HSS KAPPAD
4051 27  AYISHA DILRUBA P K 12  CHAKKALAKKAL HSS MADAVOOR
3268 23  FATHIMA SAHVA V O 11  PAVANDOOR HSS
1072 16  RASHA NOUSHAD. P.N 12  Providence Girls H. S. S
5615 18  FASNA FATHIMA OT 11  VELOM HS CHERAPURAM
1846 15  RIDHA AJMAL 11  RAHMANIYA SCHOOL FOR HANDICAPPED,
CALICUT-8
6816 17  NANDITHA BABU.KV 12  S. N. H.S.S. Thiruvallur
6019 12  HANAN NIRJAS 11  G.V.H.S.S PAYYOLI
3625 13  ASWATHI P M 12  PERAMBRA HSS
4713 11  NAFIA PARVEEN C M 12  GGHSS MADAPPALLI
  981 - Vattappattu (Boys)
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
7087 22  MUHAMMED RASHID P M 12  KMHS Kottakkal
1201 23  ANIRUDH V S 12  St. Joseph's Boys' H. S. S. Calicut
7672 14  ROHIN ROSH E K 12  Silver Hills H. S. S.
5247 24  MUHAMMED FARIS 11  GMVHSS KOYILANDY
4148 16  ANAS KH 12  MJ HSS ELETTIL
7200 15  MUHAMMED JASIR BIN JALEEL
N C
11  MUM VHSS Vatakara
6032 20  AHAMMED SHAHAN 12  G.V.H.S.S PAYYOLI
3499 19  ADHIL.M C 12  NOCHAD HSS
5581 21  FARHAN OT 12  VELOM HS CHERAPURAM
4318 17  MOHAMMED SHAMEEL K 11  U. H. H. S. S. Chaliyam
2414 11  MUHAMMAD ANSIF PT 11  Chennamangallur HSS
6377 13  NASEEF SAFWAN K P 11  CRESCENT HSS VANIMAL
1749 12  ADHIL N P 12  G. H. S. S. Mavoor
2150 18  AHAMMED KABEER 12  GHSS Nayarkuzhi
  982 - Kathakali - Group
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1172 32  SHYAMBHAVI SURESH 11  St. Joseph`s Anglo Indian Girls H.
S. S
  983 - Sangha Ganam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
7672 21  ROHIN ROSH E K 12  Silver Hills H. S. S.
6265 16  AMAYA V K 12  IRINGANNUR HSS
4724 20  SREENANDA S 11  GGHSS MADAPPALLI
1058 11  ADHEENA. K.T 12  Providence Girls H. S. S
5103 22  ARYANANDA R P 11  GGHSS KOYILANDY
5457 13  HARSHA GANESH 12  NATIONAL HSS VATTOLI
5916 15  NEELAMBARI J S 12  G.V.H.S.S MEPPAYUR
7199 12  FATHIMA K P 12  MUM VHSS Vatakara
1880 18  KADEEJA FARSANA P. 11  RAHMANIYA SCHOOL FOR HANDICAPPED,
CALICUT-8
8155 23  ISHA NAIR P K 11  GHSS KOKKALLUR
6599 14  VISHNU MAYA V 12  RAC HSS Katameri
3168 17  ARDRA S 12  PALORA HSS ULLIYERI
4517 19  AJANYA V S 12  Sevamandir Post
Basic School,
Ramanattukara
  984 - Nadakam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3271 16  PUNYA SHYNAL 11  GHSS KOKKALLUR
6064 17  VIVEK.S.H 12  G.V.H.S.S PAYYOLI
4003 18  ASWAL SASI. P K 12  GHSS PANNUR
7518 13  MALAVIKA VALLOLI 11  P. V. S. H. S. Eranhikkal
7879 20  AHAMMED ZINAN.M.P 11  N. G. O. Quarters. H. S.
Vellimadukunnu
7700 19  MUHSINA NIYAS M T 12  G. V. H. S. S. For Girls Nadakkavu
1625 15  DHEERAJ S 12  G. H. S. S. Medical College Campus
5146 14  ANUDEV M V 11  POILKAVE HS
5705 11  VISMAYA ASHOK A 12  GHSS KUTTYADI
7151 12  HARSHIDHA H 11  Govt HSS Vatakara Puthur
  985 - Mookabhinayam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
5397 13  DEEPU SEBASTIAN 11  ST. MARY`S HS MARUTHONKARA
4013 22  DIYARAJ. J B 11  GHSS PANNUR
1595 17  CHANDHANA M 12  G. H. S. S. Medical College Campus
4853 11  RAHUL MURALI K 12  GVHSS MADAPPALLI
1368 21  KRISHNA ANEESH 11  St. Michael's H. S.S Westhill
4356 20  RIKZA M 12  U. H. H. S. S. Chaliyam
5221 19  ANKITHA T S 11  GGHSS KOYILANDY
8174 27  ABHINAND V 12  GHSS AVITANALLUR
6556 24  PRIYAMVADHA K P 11  Memunda HSS
6370 12  SREEDEV VP 11  GHSS KALLACHI
3633 14  VYSHNAV S 12  PERAMBRA HSS
7568 16  SIDAAN CHELAT 11  N. G. O. Quarters. H. S.
Vellimadukunnu
7069 25  FAHIN THANZEEL 12  JNM Govt.HSS Puduppanam
6068 15  ALBIN P 11  G.V.H.S.S PAYYOLI
1965 26  ABHINAV K 12  Kunnamangalam HSS Kunnamangalam
2903 18  ADARSH 12  GOVT. HSS PUDUPPADI
3134 23  MOHAMMED HINAN A K 11  AMHS POOVAMBAYI
  986 - Vrundavadyam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1475 32  SREESANKAR V K 11  St. Joseph's Boys' H. S. S. Calicut
3087 31  NIRANJAN MURALEEDHARAN 11  GHSS KOKKALLUR
7425 30  AJANYA I 11  C. M. M. H. S. Thalakkulathur
2418 33  AMAL MARVAN M 11  Chennamangallur HSS
  987 - Chendamelam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
5212 34  AMAL KRISHNA K K 12  GVHSS BOYS KOYILANDY
1240 21  ABHIRAM P 11  St. Joseph's Boys' H. S. S. Calicut
1832 26  LALJITH KUMAR PK 11  RAHMANIYA SCHOOL FOR HANDICAPPED,
CALICUT-8
6067 23  SREEKRISHNA G K 12  G.V.H.S.S PAYYOLI
7535 27  ADITHYAN.P.P 12  G. F. H. S. S. Puthiyappa
4836 31  ROSHITH M V 12  GVHSS MADAPPALLI
2096 22  MANISH KUMAR K G 11  RECGVHSS Chathamangalam
4456 28  NIRANJAN M T 11  G. G. V. H. S. S. Feroke
3175 25  AMAL BABU 11  PALORA HSS ULLIYERI
4052 29  ANANDHU K 11  CHAKKALAKKAL HSS MADAVOOR
3649 30  SHRAVAN R 12  PERAMBRA HSS
  988 - Panchavadyam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
8147 14  AYONA JOHN SON S 12  St. Joseph`s Anglo Indian Girls H.
S. S
1194 13  VISHNU C P 11  St. Joseph's Boys' H. S. S. Calicut
  989 - Koodiyattam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1056 15  MALAVIKA.K 12  Providence Girls H. S. S
  990 - Skit English
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1057 17  ATHIRA ARUN 11  Providence Girls H. S. S
7382 19  THOMAS PAYYAPPILLY 12  Silver Hills H. S. S.
6642 22  NAVANEETH S 12  Memunda HSS
6030 12  SUHANI S S 12  G.V.H.S.S MEPPAYUR
5691 21  SREENANDANA C S 12  GHSS KUTTYADI
4305 18  HANOONA 12  G. V. H. S. S. Cheruvannur
4003 11  ASWAL SASI. P K 12  GHSS PANNUR
5186 15  MEENU K NAIR 11  GVHSS BOYS KOYILANDY
2195 14  AFRA MUSTHAFA 11  RECGVHSS Chathamangalam
7097 20  SAYENTH R NAIR 12  KMHS Kottakkal
3131 16  THUSHAR M.K 11  NANMINDA HSS NANMINDA
6399 13  MUHAMMAD ISHAQUE V P 12  CRESCENT HSS VANIMAL
  991 - Parichamuttu (Boys)
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
7179 23  ADITH SUKUMARAN P 11  Govt HSS Vatakara Puthur
7315 21  KESAV MURALI K K 12  Silver Hills H. S. S.
5185 22  MIDHUN M NAIR 12  GVHSS BOYS KOYILANDY
  992 - Arabanamuttu (Boys)
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
6530 19  MUHAMMED MIDLAJ 12  RAC HSS Katameri
5238 17  AQUIB MOIDEEN 12  THIRUVANGOOR HSS
7528 16  MUHAMMED NIHAL N 12  C. M. M. H. S. Thalakkulathur
1860 13  IRFAN ASHREF.P 11  RAHMANIYA SCHOOL FOR HANDICAPPED,
CALICUT-8
5959 18  MUHAMMED JUSAIL 12  C.K.G.M.H.S CHINGAPURAM
7201 14  MUHAMMED FASEEL 12  Govt HSS Vatakara Puthur
3317 11  ABDUL BASITH 11  PAVANDOOR HSS
4318 15  MOHAMMED SHAMEEL K 11  U. H. H. S. S. Chaliyam
2669 12  DILEEP S 12  GVHSS THAMARASSERY
  993 - Kolkali (Boys)
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
7818 22  MUHAMMED RIZWAN P V 12  MUM VHSS Vatakara
5128 16  MUHAMMED RIYAS MANOLI 12  POILKAVE HS
7114 19  SHAFAS V P 12  KMHS Kottakkal
6868 12  MUHAMMED MUSHRAF 12  Emjay VHS school Villiappally
4160 23  MUHAMMED FADHIL V 11  MJ HSS ELETTIL
8020 24  SABITH ABDURAZAK 11  GMVHSS KOYILANDY
7479 17  MUHAMMED FAZAL N 12  J. D. T. Islam. H.S. Merikkunnu
4038 21  MUHAMMED RANISH. C T 11  GHSS PANNUR
1410 14  MUHAMMED FAHAD T K 12  G. V. H. S. S. Payyanakkal
6047 15  AJINAS RAHMAN.K.T 12  G.V.H.S.S PAYYOLI
2274 18  NADEEM M 11  Mokkam HS Mokkam
6518 20  SHAHEEL KK 12  CRESCENT HSS VANIMAL
4466 13  ABDUL RAUF K P 12  G. G. V. H. S. S. Feroke
4875 11  MUHAMMED AZHAR M K 11  GVHSS MADAPPALLI
  994 - Dafmuttu (Boys)
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
5238 11  AQUIB MOIDEEN 12  THIRUVANGOOR HSS
7213 16  ISMAYIL M P 12  KMHS Kottakkal
7446 14  AJLAN K 11  J. D. T. Islam. H.S. Merikkunnu
4006 21  MUHAMMED SHAMEEM. P M 11  GHSS PANNUR
4462 17  SHAHEER MK 12  C. M. High School Mannur
4900 20  FEBIN FAYAS SHAMSUDDEEN 11  GVHSS MADAPPALLI
5901 19  MUHAMMED SAHAL.K 11   IPC HIGHER SECONDARY SCHOOL
6833 18  SHABEEL.M 11  S. N. H.S.S. Thiruvallur
1419 15  SADHIQUE ALI K 12  G. H. S. Azhchavattom
3185 13  ADIL MUBARACK A M 12  PALORA HSS ULLIYERI
2448 12  NABHAN HABEEB E 11  Chennamangallur HSS
  995 - Poorakkali (Boys)
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
6581 25  SREERAG S 12  Memunda HSS
1176 26  ASWIN S KUMAR A M 11  St. Joseph's Boys' H. S. S. Calicut
5971 22  HARISHANTH G 12  C.K.G.M.H.S CHINGAPURAM
3639 23  ADARSH R 12  PERAMBRA HSS
  996 - Bandmelam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1227 17  SARASWATHY KASHMIKANDY 12  St. Joseph`s Anglo Indian Girls H.
S. S
  997 - Desabhakthiganam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
6548 20  SREELAKSHMI S 12  Memunda HSS
1195 23  ANAMIKA S 12  St. Joseph`s Anglo Indian Girls H.
S. S
7434 18  SAANDRA BAASURI 12  Chinmaya E. M. H. S. S.
3267 16  SREECHANDANA S NAIR 11  PAVANDOOR HSS
6010 17  DEVAPRABHA.D.B 12  G.V.H.S.S PAYYOLI
5683 14  NANDANA R NAIR 12  GHSS KUTTYADI
2406 13  ADHILA SHERIN T I 12  Sacred Heart HSS Thiruvambady
7173 15  ANUSREE M 12  Govt Sanskrit HSS Vatakara
6309 12  GOPIKA T 12  IRINGANNUR HSS
1701 19  RISHIKESH N B 12  SAVIO H. S. S. Devagiri
3607 22  AKHIL ROY 11  ST MARY`S HS KALLANODE
4890 21  DEVIKA BAIJUNATH P 11  GHSS CHORODE
7995 24  HAFSA FARHATH A V 12  GHSS AZHIYOOR
4319 11  FATHWIMA SHIRIN M P 12  U. H. H. S. S. Chaliyam
  998 - Keralanadanam (Girls)
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
7310 29  SANDRA RAJ 12  Silver Hills H. S. S.
1462 25  DIYA PRADEEP 11  St. Joseph`s Anglo Indian Girls H.
S. S
5874 21  SNEHA 12  S.V.A.H.S NADUVATHUR
5285 27  SWATHI A SATHIAN 12  GMVHSS KOYILANDY
4702 28  RIYA S. 11  GGHSS MADAPPALLI
8138 31  NANDANA A 11  B. E. M. G. H. S. S. Calicut
2419 22  MEGHA P M 12  Chennamangallur HSS
2035 30  SNEHA K P 11  GHSS Payambra
3687 20  PALLAVI S 12  GHSS KAYANNA
1575 23  APARNA P M 11  G. H. S. S. Medical College Campus
5475 26  KAVYA SURESH 12  A.J.J.M. HS CHATHANKOTTU NADA
4581 24  AMITHA K 11  Farook Higher
Secondary School,
Farook College (PO)
  999 - Gazal Alapanam ( Urdu )
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3380 24  AMEENA HAMEED V P 12  GHSS KOKKALLUR
2683 13  KEERTHANA J S 11  GVHSS THAMARASSERY
5280 23  GEETHIKA S 11  GMVHSS KOYILANDY
7305 17  HADIYA ZACHARIA CK 11  Silver Hills H. S. S.
6551 25  ANUSREE C M 11  Memunda HSS
2391 16  SNEHA TOMY 12  Sacred Heart HSS Thiruvambady
4570 22  KEERTHI V 12  Farook Higher
Secondary School,
Farook College (PO)
1824 21  FADHIYA KAREEM 12  RAHMANIYA SCHOOL FOR HANDICAPPED,
CALICUT-8
1485 11  ANOUSHKA PRATHEESH 12  G. H. S. S. Easthill
5893 15  SHANA 11  B.T.M.H.S THURAYUR
4795 19  AKSHAY BABU.K 12  GHSS AZHIYOOR
7212 18  RONA KALIMA M V 12  MUM VHSS Vatakara
5443 12  ANUSREE P P 12  RNMHS NARIPATTA
6348 20  SIVANI ANAND 11  GHSS KALLACHI
3476 14  SINSILA ASHAR 11  NOCHAD HSS
  1000 - Nangiar Koothu
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1835 11  ATHIRA VR 12  RAHMANIYA SCHOOL FOR HANDICAPPED,
CALICUT-8
5285 12  SWATHI A SATHIAN 12  GMVHSS KOYILANDY
  1001 - Prasangam Arabic
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2423 16  HENNA NASRIN C K 11  Chennamangallur HSS
6343 22  MUHAMMED 12  GHSS KALLACHI
5287 20  FATHIMA NIHA 11  GMVHSS KOYILANDY
2688 19  SANANA M P 12  GVHSS THAMARASSERY
4582 13  ZAMEEL MM 12  Farook Higher
Secondary School,
Farook College (PO)
6679 15  DILRAS NASRIN C 12  Emjay VHS school Villiappally
4055 14  ABDUL MUTHALIB P M 12  CHAKKALAKKAL HSS MADAVOOR
1347 11  MOHAMMED ARIF 11  M. M. V. H. S.S Kozhikode
1700 18  KHADEEJA NASRIN T 12  G. H. S. S. Mavoor
3254 21  NADIRSHAN V M 12  PAVANDOOR HSS
3750 17  MUHAMMED ANVAR 11  KOOTHALI VHSS
5895 12  SUHAIB M P 11  B.T.M.H.S THURAYUR
  1002 - Quiz ( Urdu )
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2259 32  MUHAMMAD ALTHAMASH 12  MKH MMO HSS Manassery
6559 33  FATHIMA SAFA K 11  Memunda HSS
7194 34  FATHIMATHUL MINHA E 12  MUM VHSS Vatakara
  1003 - Chavittu Nadakam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
7354 21  ARYA SADASIVAN KP 12  Silver Hills H. S. S.
  1004 - Vanchipattu
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4484 17  ABHISREE P 11  C. M. High School Mannur
1027 15  SITHARA SANAM K T 12  Zamorin's H. S. S. Kozhikode
7548 18  AKHINA P 11  A. K. K. R. Girls.H. S. S.
Chelannur
3525 13  GAYATHRI MG 11  GHSS AVITANALLUR
2413 12  SWATHI V P 11  Chennamangallur HSS
2174 20  KAVYA A 12  RECGVHSS Chathamangalam
6002 23  VINAYA T 12  G.V.H.S.S PAYYOLI
3956 11  AMRUTHA VISHNU P 12  GOVT. HSS NARIKUNI
1606 19  PARVANA T 12  G. H. S. S. Medical College Campus
5154 16  JERRIT SPARY T 12  POILKAVE HS
3238 14  DEEPTHA K 11  GGHSS BALUSSERY
7214 21  ASWATHI DAS A T 12  Govt Sanskrit HSS Vatakara
7955 24  SARIKA G S 11  Govt HSS Vatakara Puthur
8102 22  AKARSH.T.M 12  GHSS Payambra
  1005 - Nadanpattu
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
6548 28  SREELAKSHMI S 12  Memunda HSS
3510 25  ARCHANA N P 12  PERAMBRA HSS
1432 13  SREELAKSHMI HARIHARAN 12  G. V. H. S. S. For Girls Nadakkavu
3113 12  ANUSREE RAJAN 12  GHSS KOKKALLUR
5519 27  ADITHYA.P.S 11  Vadakkumpad H S
3675 31  GAUTHAM VINAY 11  NADUVANNUR HSS VAKAYAD
1592 30  NIKHITHA K V 12  G. H. S. S. Medical College Campus
6378 20  ALSHA RAJU 12  CRESCENT HSS VANIMAL
4312 19  KEERTHI MARATH 12  G. V. H. S. S. Cheruvannur
5879 24  SINUMOL P K 12  G.H.S AVALA KUTTOTH
5195 14  SWATHI PRAKASH 12  GVHSS BOYS KOYILANDY
7811 21  ANAGHA P C 12  KPMSM HS ARIKKULAM
3902 22  ABHINAND K A 12  GOVT. HSS NARIKUNI
4712 15  NEELAMBARI K T 11  GGHSS MADAPPALLI
7582 29  KRISHNA M. 11  N. G. O. Quarters. H. S.
Vellimadukunnu
2419 11  MEGHA P M 12  Chennamangallur HSS
3488 17  ALANTA SIDDIQUE 11  NOCHAD HSS
7854 18  THANU G KRISHNA. K 12  G. G. V. H. S. S. Feroke
7047 16  ALEENA P S 11  JNM Govt.HSS Puduppanam
2959 26  DEEPIKA K 12  GOVT. HSS PUDUPPADI
2185 23  ANASWARA PM 12  RECGVHSS Chathamangalam
  1007 - Kathakali (Girls)
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1172 30  SHYAMBHAVI SURESH 11  St. Joseph`s Anglo Indian Girls H.
S. S
  1009 - Ottanthullal (Girls)
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3548 26  ATHMANA JYOTHINATH 12  PERAMBRA HSS
5459 25  DEVIKA JAYACHANDRAN 12  NATIONAL HSS VATTOLI
5294 23  ANUSREE P 12  GMVHSS KOYILANDY
6444 24  GAYATHRI PRAKASH 12  TIM GHSS NADAPURAM
  1011 - Nadodi Nrutham (Girls)
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
6556 24  PRIYAMVADHA K P 11  Memunda HSS
1172 23  SHYAMBHAVI SURESH 11  St. Joseph`s Anglo Indian Girls H.
S. S
1462 17  DIYA PRADEEP 11  St. Joseph`s Anglo Indian Girls H.
S. S
7142 31  ASWATHI S VINODKUMAR T K 12  Govt HSS Vatakara Puthur
7533 29  ARCHANA K C 11  Govt. Girls H. S. Parayancheri
6306 28  SREELAKSHMI B 11  IRINGANNUR HSS
2420 19  AMRUTHA C 11  Chennamangallur HSS
2204 11  HRIDYA BAIJU 12  RECGVHSS Chathamangalam
4982 14  SWARA RAJ U R 11  GVHSS ATHOLI
8088 26  HANIMA V R 12  PALORA HSS ULLIYERI
5894 21  ASWATHI V 12  G.H.S AVALA KUTTOTH
4701 30  KRISHNANJALI 12  GGHSS MADAPPALLI
8100 27  KRISHNA NANDA K M 12  NADUVANNUR HSS VAKAYAD
1704 12  GOPIKA V 12  SAVIO H. S. S. Devagiri
3549 16  SONA S NAIR 11  PERAMBRA HSS
3865 18  SIVANYA P S 11  GOVT. HSS NARIKUNI
4379 20  ASWATHI K.K. 12  G. V. H. S. S. Cheruvannur
3360 22  SREELAKSHMI DINESH D R 12  NANMINDA HSS NANMINDA
5687 13  ARHA BHASKAR 11  GHSS KUTTYADI
4946 25  MANJIMA 12  KKM GVHSS ORKKATTERI
2981 15  AMITHA T S 11  GOVT. HSS PUDUPPADI
  1013 - Mimicry (Girls)
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
5955 13  ATHIRA C V 12  C.K.G.M.H.S CHINGAPURAM
4894 11  NANDANA PADMARAJ 12  GHSS CHORODE
6600 12  DILNA DAS TK 11  RAC HSS Katameri