പ്രോഗ്രാം കമ്മറ്റിയുടെ ഔദ്യോഗിക ബ്ലോഗ്

HSS General Results
Result:HSS General
  944 - Upanyasam - Malayalam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2040 17  SIVAPRIYA R P 11  GHSS KUTTYADI
5623 20  ABIN MOHAN G M 12  Zamorin's H. S. S. Kozhikode
3654 24  VISHNU MURALEEDHARAN 12  Auxilium Nava Jyothi Hr.Sec.School
3528 19  AMRITHA RAJ 12  KMHS Kottakkal
6975 12  ANUSREE A 12  GHSS KOKKALLUR
1637 26  VIVEK G S 12  GMVHSS KOYILANDY
2880 23  MUHAMMAD MUHSIN 12  RAC HSS Katameri
4448 13  ARATHI V S 11  PERAMBRA HSS
2352 21  SARANG K 12  G.V.H.S.S PAYYOLI
7757 18  DIYA ABOOBAKKAR 12  G. H. S. S. Medical College Campus
5704 15  AMRITESH V B 12  P. V. S. H. S. Eranhikkal
2827 25  ANUGRAHA E T 11  IRINGANNUR HSS
4184 22  AKASH K SAM 11  ST. JOSEPH HSS KODENCHERY
1455 11  SNEHA GANGADHARAN 12  GGHSS KOYILANDY
1021 16  SRILAKSHMI R 12  KADATHANAD RAJAS HS PURAMERI
7575 14  SREELAKSHMI M S 11  Sevamandir Post
Basic School,
Ramanattukara
  950 - Katharachana - Malayalam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4989 20  FATHIMA FIDHA P 11  CHAKKALAKKAL HSS MADAVOOR
2348 26  NANDANA G S 12  G.V.H.S.S PAYYOLI
2827 12  ANUGRAHA E T 11  IRINGANNUR HSS
7087 23  SREELAKSHMI K K 11  GHSS SIVAPURAM
5628 21  SANWAYA PRADEEP 12  B. E. M. G. H. S. S. Calicut
1237 16  ANUPRIYA E 12  KADATHANAD RAJAS HS PURAMERI
1322 25  DIVYA SURESH VM 12  GVHSS ATHOLI
5707 24  ADIL THANVEER 12  N. G. O. Quarters. H. S.
Vellimadukunnu
2040 14  SIVAPRIYA R P 11  GHSS KUTTYADI
3273 11  DEEPTHI P M 12  BEM HS Vatakara
4465 22  DIYA LAKSHMI K 12  PERAMBRA HSS
2915 17  LAMIYA BINTH AHAMMED O T
M
11  Memunda HSS
6641 19  DHIYA ROBERT 11  Sacred Heart HSS Thiruvambady
3963 18  HRIDYA P 12  GVHSS THAMARASSERY
7615 13  ANAMIKA K 12  Farook Higher
Secondary School,
Farook College (PO)
7882 15  RANI K M 11  SAVIO H. S. S. Devagiri
  956 - Kavitharachana - Malayalam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
7615 13  ANAMIKA K 12  Farook Higher
Secondary School,
Farook College (PO)
2354 12  PRIYAMVADA G S 11  G.V.H.S.S PAYYOLI
4371 22  AKSHARA SAJI 11  ST. GEORGE'S HSS KULATHUVAYAL
2909 11  GAADHA NATH 11  Memunda HSS
8067 26  DEVATHEETHA M J 11  THIRUVANGOOR HSS
5628 19  SANWAYA PRADEEP 12  B. E. M. G. H. S. S. Calicut
3519 25  JEEVANI R 12  Govt HSS Vatakara Puthur
1814 15  HARISANKAR R 12  NATIONAL HSS VATTOLI
1640 24  SARIGASREE K M 12  GMVHSS KOYILANDY
7881 14  ROSE MARIYA SHIJU 12  SAVIO H. S. S. Devagiri
3667 21  ARUNIMA P B 12  Kunnamangalam HSS Kunnamangalam
2584 17  NIMISHA BABU 12  SIHS UMMATHUR
4090 16  MUHAMMED ANAS 11  MGMHS EANGAPUZHA
7128 27  PUNNYA DARSHIKA S 11  GGHSS BALUSSERY
1240 20  SREELAKSHMI P 11  GHSS CHORODE
5696 18  AATHIRA JANARDHANAN 11  Chinmaya E. M. H. S. S.