പ്രോഗ്രാം കമ്മറ്റിയുടെ ഔദ്യോഗിക ബ്ലോഗ്

UP Sanskrit
Result:UP Sanskrit
  501 - Upanyasarachana
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1002 10  ASALAKSHMI D S 7  NARIKKUNNU UPS
1421 6  AMAL TP 7  CHENGOTTUKAVE EAST UPS
6980 9  NANDANA.KV 7  AUPS Kunnamangalam
2194 13  NANDITHA V 7  MIUPS KUTTIADI
3973 2  SANIYA CHANDRAN M K 7  Keezhal DVUPS
8272 7  ARYA SREE.T 7  AUPS ERAMANGALAM
9064 15  HRIDYA MEENA K C 7  KALPATHUR AUPS
7794 1  ANANYA PAUL 6  ST.ANTONYS UPS KANNOTH
2754 5  ABHINAND.P.K 7  THRIKKOTUR A.U.P SCHOOL
4210 14  SNEHA K 7  SGMSBS Vatakara
6516 12  ARCHANA.E 7  NIVEDITHA VIDYA PEEDAM ENGLISH
MEDIUM HIGH SCHOOL
5129 8  SANDRA PRAKASH.P 7  Saraswathi Vidya Nikethan English
Medium High School, Pantheerankavu
4484 4  POOJA SUDHEESH 7  G. V. H. S. S. For Girls Nadakkavu
6050 11  GAYTHRI K V 7  Chinmaya E. M. H. S. S.
9304 3  HARILAKSHMI. E 6  GMUPS ELETTIL
  502 - Katharachana
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1133 31  THANITHA P C 7  AZHIYOOR EAST UPS
9408 30  ANAMIKA RAMESHAN 7  AUPS MADAVOOR
5800 29  AMISHA.U.P 7  C. M. C. Girls. H. S. Elathur
4128 20  ANJIMA.M.K 7  Chettiath UPS
8295 28  ADHEENA T 7  AUPS NANMINDA EAST
7204 21  VISMAYAKAVYA 7  Vivekananda, Muthalam
4897 24  ARDHRA T 7  St. Michael's H. S.S Westhill
9063 26  GOPIKA.S 7  POONATH NELLISSERY AUPS
2638 23  BHUVANESWARI ANTERJANAM T
M
7  AVALA U.P SCHOOL
3972 25  ANAMIKA V K 7  Keezhal DVUPS
7062 32  ABHIRAM P 7  AUPS Chathamangalam
3405 27  ANUSMAYA P 7  VANIMEL MUPS
7829 22  SNEHAMOL SAJI 6  GUPS CHEMBUKADAVU
5290 33  ABISHEK.A 7  G. H. S. S. Kuttikattur
  503 - Kavitharachana
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1136 42  ASHITHA M K 7  AZHIYOOR EAST UPS
1696 46  SHERARA R 7  THIRUVANGOOR HSS
2172 41  AMALNADH TV 7  AMUPS KAYAKKODI
3410 43  VEDA V K 7  KACHERI UPS
4206 55  AVANTHIKA SUBHASH 7  SGMSBS Vatakara
8574 56  ASWATHY K K 7  AUPS CHEEKKILODE
3046 48  ANJALI VINOD 7  G.U.P SCHOOL KIZHUR
6833 47  ANEESHMA RAVEENDRAN 7  AUPS Kuruvattur
6050 44  GAYTHRI K V 7  Chinmaya E. M. H. S. S.
6522 40  SANKERDEV C 7  Mannur Krishna A. U. P. S.
Kadalundi
9410 45  MEDHA RAGHAVAN 7  AUPS MADAVOOR
7530 53  SOUNDARAYA P.K 7  Sacred Heart UPS Thiruvambady
3951 50  SHAFLI SHAFATH 7  MCM UP School Mayyannur
7716 54  DEVANANDA JR 7  NAZRATH UPS KATTIPPARA
4712 52  AKSHATA. B 7  Providence Girls H. S. S
8698 51  NANDANARAJ E 7  GUPS THRIKUTTISSERY
5252 49  POOJA A 7  K. C. M. U. P. S. Kachilatt
  504 - Samasyapooranam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
7175 68  DEVIKRISHNA M.R 7  Sacred Heart UPS Thiruvambady
1136 63  ASHITHA M K 7  AZHIYOOR EAST UPS
9008 69  DEVATHEERTHA V 7  VAKAYAD AUPS
2755 71  ANJANA KRISHNA 6  THRIKKOTUR A.U.P SCHOOL
9410 70  MEDHA RAGHAVAN 7  AUPS MADAVOOR
5252 72  POOJA A 7  K. C. M. U. P. S. Kachilatt
4192 60  SREECHITRA S S 7  Puduppanam SBS
6672 61  AJANYA.K.M 7  Kunnamangalam HSS Kunnamangalam
3410 74  VEDA V K 7  KACHERI UPS
2319 67  SONA P 7  UPS CHEEKKONNU
6648 62  SANATH.N 7  Athmavidya Sangham U. P .S.,
Cheruvannur
5775 75  PRATHWUSHA.T.C 7  A.U.P.S Mayanad
8215 66  ABHINA SAJITH 7  SMMAUPS SIVAPURAM
1584 64  KARNIKA S PRAMOD 7  KARAYAD UPS
3824 73  AMAL RAJ 6  Katameri MUPS
4710 65  SANDRA. P 7  Providence Girls H. S. S
  505 - Aksharaslokam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1099 11  FAHMIDHA RASHID P K 7  AZHIYOOR EAST UPS
8670 27  SHIVANANDA P C 6  VALIACODE AUPS
8139 12  ANAGHA.M.G 6  SVEMHS NANMINDA
9873 20  VRINDA E 6  GUPS VATTOLI
6001 14  MEDHA SARMA K S 7  Chinmaya E. M. H. S. S.
3565 13  NANDANA ANILKUMAR 7  Villiappally UPS
7201 28  ASWATHI.O.T 6  Vivekananda, Muthalam
4713 21  NEERAJA. N 5  Providence Girls H. S. S
7064 17  JWALAMUKHI M P 7  AUPS Chathamangalam
4188 16  ANWAYA MANOJ 7  Maniyur UPS
1789 18  SANDHYA J S 6  ARIKKULAM UPS
2009 24  SWETHA RAMESH 6  K V K M M U P School,Deverkovil
2798 26  DEVAGANGA S 7  G.U.P.S CHERUVANNOOR
9406 22  ASWATHI P NAIR 7  AUPS MADAVOOR
5252 25  POOJA A 7  K. C. M. U. P. S. Kachilatt
6552 15  PAVITHRA M 6  Mannur North A. U. P. S.
  506 - Prasnothari
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
5790 20  ARJUN K .P 5  G. U. P. S. Padinhattummuri
1421 12  AMAL TP 7  CHENGOTTUKAVE EAST UPS
9065 26  DEVANAND A S 6  KALPATHUR AUPS
1291 11  ABHIRAM G 7  KADATHANAD RAJAS HS PURAMERI
8216 25  ALKA A S 7  AUPS BALUSSERY
6522 21  SANKERDEV C 7  Mannur Krishna A. U. P. S.
Kadalundi
6756 22  GOPIKA KS 6  AUPS Pilassery
2194 13  NANDITHA V 7  MIUPS KUTTIADI
3971 16  SREEPARVATHI M J 7  Keezhal DVUPS
4191 17  DEVANANDA DINESH 6  Maniyur UPS
7201 23  ASWATHI.O.T 6  Vivekananda, Muthalam
2756 14  AMAL KRISHNA .V.K 7  THRIKKOTUR A.U.P SCHOOL
9489 27  ASWATHI P 6  M M A U P S AVILORA
4487 18  AJANYA MOHANAN 7  G. V. H. S. S. For Girls Nadakkavu
3163 15  AYANA K 7  VALAYAM UPS
5439 19  NIVED .A 7  St. Xavier`s U. P.S. Peruvayal
  507 - Padyam Chollal (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
10271 27  AMAL P K 6  Iringal SS UPS
9104 11  ABHIRAM N P 7  Govt U.P.S VENGAPATTA
4195 24  SADWAL A MOHAN 6  SGMSBS Vatakara
6002 26  NIDHIN T 7  Chinmaya E. M. H. S. S.
3609 18  HARIPRASAD L S 6  Kurunthodi UPS
8214 20  GOUTHAM V 6  SMMAUPS SIVAPURAM
9477 17  ABHISHEK D 7  M M A U P S AVILORA
2347 19  ALEN S DEV 7  UPS NARIPPATTA
5120 16  ESWAR P PRAMOD 5  A. U. P. S. Pantheerankavu
1161 12  PRANAV KRISHNA 7  VAIKKILASSERY UPS
2642 25  ARJUN M K 6  AVALA U.P SCHOOL
7063 22  SURJITH NARAYAN 7  AUPS Chathamangalam
7232 23  GOVIND.C 7  AUPS Pannicode
4600 21  VASUDEV. B 6  Ramakrishna Mission H. S. S
6519 14  SREEHARI R 5  Mannur Krishna A. U. P. S.
Kadalundi
1577 15  ARUN KUMAR C K 7  KARAYAD UPS
3433 13  SHANJO R JITH 6  CCUPS NADAPURAM
  508 - Padyam Chollal (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1094 30  ANAMIKA K P 5  AZHIYOOR EAST UPS
2345 46  ARCHANA C K 5  MUPS CHANGAROTH
5567 33  SREEBHADRA P M 6  G. U. P. S. Kodal
9300 48  SOURABHYA. S 7  GMUPS ELETTIL
7052 32  JYOTHIKRISHNA V M 7  AUPS Chathamangalam
8139 47  ANAGHA.M.G 6  SVEMHS NANMINDA
1700 38  DEVANANDA B S 7  THIRUVANGOOR HSS
4712 28  AKSHATA. B 7  Providence Girls H. S. S
3740 45  SANDRA VP 7  Karthikappally No. 1 UPS
4188 29  ANWAYA MANOJ 7  Maniyur UPS
7235 34  HREDHYA P 7  Vivekananda, Muthalam
9047 39  ESHANI S NAIR 6  AUPS PERAMBRA
6395 37  ADITHYA.C 7  Nallalam A. U P S.
6001 49  MEDHA SARMA K S 7  Chinmaya E. M. H. S. S.
3443 31  DEVANANDA A S 6  GUPS NADAPURAM
7767 35  AKSHAYA SATHOSH 6  ST. JOSEPH UPS MYLELALLAMPARA
2801 36  DEVANANDA N K 7  G.U.P.S CHERUVANNOOR
  509 - Sidharoopocharanam (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1526 14  SHERIN S.S 7  GUPS ANTHATTA .
5790 22  ARJUN K .P 5  G. U. P. S. Padinhattummuri
7232 21  GOVIND.C 7  AUPS Pannicode
6522 20  SANKERDEV C 7  Mannur Krishna A. U. P. S.
Kadalundi
4065 23  ABHAY CHANDRAN.P.V 6  Karuvancheri UPS
1039 15  KARTHIK R 7  VAIKKILASSERY UPS
9317 16  SAYANTH M 7  GMUPS ELETTIL
8975 13  SYAMPRASAD 5  GUPS THRIKUTTISSERY
8158 11  SURYAJITH .P.K 7  SVEMHS NANMINDA
3407 24  ABHIN AJ 7  VANIMEL MUPS
2881 25  AFTHAB AZIZ 5  G.U.P.S CHERUVANNOOR
7065 17  SAYANTHSAGAR P.P 6  AUPS Chathamangalam
4629 18  ABHINAV SHIJU 6  B. E. M. U. P. S Puthiyara
5568 12  VAISAKH K 7  G. U. P. S. Kodal
3661 19  ADISH KRISHNA 6  Keezhal UPS
  510 - Sidharoopocharanam (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
9487 27  THEJA LAKSHMI K 6  M M A U P S AVILORA
8671 22  AMNA ABOOBAKKAR 7  VALIACODE AUPS
6673 21  ANUPAMA.C.P 7  Kunnamangalam HSS Kunnamangalam
4066 23  LIYA FAZLIN.C.K 5  Karuvancheri UPS
2509 18  DEVA PRIYA J S 7  SANSKRIT HS VATTOLI
7828 19  AKHILA BYJU 6  GUPS CHEMBUKADAVU
2705 25  DEVAPRIYA P 7  MUCHUKUNNU U.P SCHOOL
8159 16  PRIYADATHA R NAIR 7  SVEMHS NANMINDA
5566 20  TULASI K T 6  G. U. P. S. Kodal
6523 13  POOJA M 6  Mannur Krishna A. U. P. S.
Kadalundi
6001 24  MEDHA SARMA K S 7  Chinmaya E. M. H. S. S.
3972 26  ANAMIKA V K 7  Keezhal DVUPS
1117 12  NIYA MURALEEDHARAN 7  AZHIYOOR EAST UPS
7531 14  VISMAYA M. SABU 6  Sacred Heart UPS Thiruvambady
3404 11  ANUNANDA NK 7  VANIMEL MUPS
4621 17  AVANTHIKA VIJESH 6  B. E. M. U. P. S Puthiyara
1519 15  KEERTHANA MURALEEDHARAN 7  URALLOOR MUPS
  511 - Ganalapanam (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
8349 14  NEERAJ S SURESAN 7  AUPS PANANGAD SOUTH
9009 19  SAYANTH. SR 7  AUPS PERAMBRA
2712 18  ADIDEV P ASHOK 7  MUCHUKUNNU U.P SCHOOL
1577 21  ARUN KUMAR C K 7  KARAYAD UPS
3609 13  HARIPRASAD L S 6  Kurunthodi UPS
5876 20  YADAV LAL.C.K 5  A. U. P. S. Puthur
5120 22  ESWAR P PRAMOD 5  A. U. P. S. Pantheerankavu
7228 24  HARIGOVIND K 7  Vivekananda, Muthalam
1007 11  ADHITHYAN L 6  NARIKKUNNU UPS
6519 12  SREEHARI R 5  Mannur Krishna A. U. P. S.
Kadalundi
3342 16  ADIDEV T 7  KURUVANTHERI UPS
4218 15  HARINAND 5  Nadakkuthazha MUPS
7063 17  SURJITH NARAYAN 7  AUPS Chathamangalam
4970 25  ADITHYAN N 7  Zamorin's H. S. S. Kozhikode
9412 23  ANADHU RAJ .P 6  AUPS MADAVOOR
  512 - Ganalapanam (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2711 24  THEJALAKSHMI K T 7  NAMBRATHKARA U.P SCHOOL
3323 18  AMAYA SHAJ 7  TUNERI EVUPS
1700 26  DEVANANDA B S 7  THIRUVANGOOR HSS
8139 23  ANAGHA.M.G 6  SVEMHS NANMINDA
4198 15  KEERTHANA CHANDRAN 7  SGMSBS Vatakara
4661 13  AGAJA.P 6  St. Michael's H. S.S Westhill
7289 11  VISMAYA SANJAY 7  LFUPS Venappara
5119 16  ARATHI.K.B 6  A. U. P. S. Pantheerankavu
2114 19  SREENAYANA B S 7  UPS CHERAPURAM
6507 27  ADITHYA BALU.V 6  NIVEDITHA VIDYA PEEDAM ENGLISH
MEDIUM HIGH SCHOOL
3740 21  SANDRA VP 7  Karthikappally No. 1 UPS
7053 22  AVANTHIKA MURALEEDHARAN K 7  AUPS Chathamangalam
9374 25  GEETHIKA.N 7  AUPS ERAVANNUR
5995 20  GOURI SUNIL T K 6  Chinmaya E. M. H. S. S.
7702 17  NEEMA SOMAN 7  ST.ANTONYS UPS KANNOTH
9062 12  ASWANI 7  POONATH NELLISSERY AUPS
1086 14  SHIYONA RAJEEV 7  KALLAMALA UPS
  513 - Katha Kathanam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
7052 11  JYOTHIKRISHNA V M 7  AUPS Chathamangalam
9490 23  DEVIKA T P 7  M M A U P S AVILORA
7191 12  AMAYA BENNY 7  St. Joseph`s UPS Pulloorampara
6054 24  BHAVANA. P. K 7  Chinmaya E. M. H. S. S.
1094 25  ANAMIKA K P 5  AZHIYOOR EAST UPS
2919 21  UDITH NIVED S.R 6  KIZHUR A.U.P SCHOOL
3588 20  PRANAV MOHAN V R 7  Memunda HSS
4718 22  HELEN.P.R 6  Providence Girls H. S. S
4193 16  PARVATHI D 6  SGMSBS Vatakara
2135 17  SAYANTHARA S 7  UPS CHEEKKONNU
8241 18  SNEHA SAJAN TP 7  AMUPS PUNNASSERY
1422 15  SHAMIKA V 6  CHENGOTTUKAVE EAST UPS
6395 13  ADITHYA.C 7  Nallalam A. U P S.
3325 14  NANDANA MK 7  TUNERI EVUPS
5610 19  SREYA K 6  A. M. U. P. S. Puthurmadam
9112 26  AISWARYA S B 7  PERAMBRA WEST AUPS
  514 - Gadhyaparayanam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2352 22  SREYA B N 7  UPS NARIPPATTA
4487 25  AJANYA MOHANAN 7  G. V. H. S. S. For Girls Nadakkavu
7231 15  ANJANA V 7  Vivekananda, Muthalam
6673 20  ANUPAMA.C.P 7  Kunnamangalam HSS Kunnamangalam
9317 16  SAYANTH M 7  GMUPS ELETTIL
3563 14  KRISHNA.S 6  Villiappally UPS
5439 23  NIVED .A 7  St. Xavier`s U. P.S. Peruvayal
1563 21  ADITHYAN DS 7  KAVUMVATTAM MUPS
9065 26  DEVANAND A S 6  KALPATHUR AUPS
1049 12  KRISHNA PRIYA P 6  EDACHERI NORTH UPS
4191 24  DEVANANDA DINESH 6  Maniyur UPS
8371 18  UMMUL FIDA N K 7  AUPS CHEEKKILODE
2714 11  DEVANARAYANAN 7  NAMBRATHKARA U.P SCHOOL
3411 17  NASHIDA SHERIN 7  KACHERI UPS
5776 19  NANDANA.K.M 6  A.U.P.S Mayanad
6443 13  SIKHA.K 7  U. H. H. S. S. Chaliyam
  515 - Prabhashanam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4190 23  NEEHAR A S 7  Maniyur UPS
7192 22  JEEVA JOSE 7  St. Joseph`s UPS Pulloorampara
9493 31  KEERTHANA NIKHILESH 7  M M A U P S AVILORA
1094 34  ANAMIKA K P 5  AZHIYOOR EAST UPS
8669 24  ARCHANA RAJEEV 7  VALIACODE AUPS
8138 35  GOURINANADA G 7  AUPS PUNNASSERY WEST
3973 29  SANIYA CHANDRAN M K 7  Keezhal DVUPS
1695 33  SREENANDANA 7  THIRUVANGOOR HSS
5791 25  SWETHA ANIL 5  G. U. P. S. Padinhattummuri
4488 30  ANJANA A 7  G. V. H. S. S. For Girls Nadakkavu
6979 26  LIYA MARIYA SHAJI 7  AUPS Kunnamangalam
3406 21  ATHULLYA K 7  VANIMEL MUPS
2758 32  ARDRAANIL S 7  IRINGATH U.P SCHOOL
5545 27  INDRA.T.M 7  A. M. U. P. S. Kambliparamba
2194 20  NANDITHA V 7  MIUPS KUTTIADI
6396 28  ANANDU.P 6  Nallalam A. U P S.
7705 19  JISS LYJU 5  ST.ANTONYS UPS KANNOTH
  516 - Sanghaganam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
8139 12  ANAGHA.M.G 6  SVEMHS NANMINDA
1094 22  ANAMIKA K P 5  AZHIYOOR EAST UPS
6730 21  DEVASREE P K 5  AUPS Kunnamangalam East
4206 20  AVANTHIKA SUBHASH 7  SGMSBS Vatakara
1570 28  ANJALI KRISHNA G S 7  KARAYAD UPS
3249 19  SANJAY B RAJ 6  IRINGANNUR HSS
4710 24  SANDRA. P 7  Providence Girls H. S. S
7226 16  ARYA P H 6  Vivekananda, Muthalam
6001 25  MEDHA SARMA K S 7  Chinmaya E. M. H. S. S.
2114 23  SREENAYANA B S 7  UPS CHERAPURAM
9009 17  SAYANTH. SR 7  AUPS PERAMBRA
3626 18  ARCHANA CS 6  Memunda HSS
7706 13  MILAN BIJU 7  ST.ANTONYS UPS KANNOTH
6494 15  ANJANA.V 7  NIVEDITHA VIDYA PEEDAM ENGLISH
MEDIUM HIGH SCHOOL
2635 11  GANGA KRISHNA P 6  AVALA U.P SCHOOL
5565 14  DEVANGANA P M 7  G. U. P. S. Kodal
  517 - Nadakam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2708 16  SREEVIDYA K M 6  NAMBRATHKARA U.P SCHOOL
1571 18  ARYA KRISHNA B B 7  KARAYAD UPS
4911 23  REMISHA. K 7  Govt. Achuthan G. H. S Chalappuram
7381 15  SHANA SHIJU 7  St. Joseph`s UPS Pulloorampara
7052 17  JYOTHIKRISHNA V M 7  AUPS Chathamangalam
9490 20  DEVIKA T P 7  M M A U P S AVILORA
6515 14  SHIVA.E 7  NIVEDITHA VIDYA PEEDAM ENGLISH
MEDIUM HIGH SCHOOL
5789 13  AISWARYA P 7  G. U. P. S. Padinhattummuri
4196 11  SOORAJ K B S 7  SGMSBS Vatakara
1002 12  ASALAKSHMI D S 7  NARIKKUNNU UPS
8440 19  SWETHALAKSHMI 7  AUPS KARUNARAM
9111 22  VISMAYA VALSARAJ 7  PERAMBRA WEST AUPS
3607 21  ARDRA V R 7  Kurunthodi UPS
  518 - Vandematharam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4710 22  SANDRA. P 7  Providence Girls H. S. S
4198 13  KEERTHANA CHANDRAN 7  SGMSBS Vatakara
6056 21  NAYAN KRISHNA. P. S 7  Chinmaya E. M. H. S. S.
1099 11  FAHMIDHA RASHID P K 7  AZHIYOOR EAST UPS
1442 26  SIVANANDA.S.J 5  KURUVANGAD SOUTH UPS
9104 23  ABHIRAM N P 7  Govt U.P.S VENGAPATTA
5123 25  SENARAJ.K.P 7  Saraswathi Vidya Nikethan English
Medium High School, Pantheerankavu
2759 14  NANDHANA P V 7  S.N.B.M G.U.P SCHOOL MELADY
3740 12  SANDRA VP 7  Karthikappally No. 1 UPS
7217 15  ARUNIMA M 6  Vivekananda, Muthalam
6730 18  DEVASREE P K 5  AUPS Kunnamangalam East
9486 17  FATHIMA NIDA M C 6  M M A U P S AVILORA
8405 19  AHALYA S L 6  AUPS PC PALAM
6510 24  THRISHA.P 6  NIVEDITHA VIDYA PEEDAM ENGLISH
MEDIUM HIGH SCHOOL
3338 20  SARANG 7  GUPS KALLACHI
7997 16  SHAHINA M. K 7  MGMHS EANGAPUZHA
  519 - Koodiyattam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
9860 32  NIRANJANA SHIJU 6  PERAMBRA HSS
2798 33  DEVAGANGA S 7  G.U.P.S CHERUVANNOOR
9065 30  DEVANAND A S 6  KALPATHUR AUPS
1010 31  ANUNANDA P R 6  NARIKKUNNU UPS