പ്രോഗ്രാം കമ്മറ്റിയുടെ ഔദ്യോഗിക ബ്ലോഗ്

Points to Subdistricts ( UP Arabic )

Kerala School Kalolsavam
Subdistrict Point ( Festival : UP Arabic)
Sl.No. Subdistrict Point
1    Kunnummal 63
2    Thodannur 61
3    Balussery 61
4    Chombala 61
5    Feroke 61
6    Kozhikode City 56
7    Kozhikode Rural 55
8    Koyilandy 55
9    Mukkam 55
10    Kunnamangalam 55
11    Thamarassery 54
12    Nadapuram 53
13    Vatakara 51
14    Chevayur 47
15    Melady 47
16    Perambra 46
17    Koduvally 45