പ്രോഗ്രാം കമ്മറ്റിയുടെ ഔദ്യോഗിക ബ്ലോഗ്

Points to Subdistricts (UP General)

Kerala School Kalolsavam
Subdistrict Point ( Festival : UP General)
Sl.No. Subdistrict Point
1    Chevayur 155
2    Balussery 142
3    Vatakara 140
4    Kozhikode City 139
5    Perambra 137
6    Koyilandy 134
7    Mukkam 133
8    Chombala 131
9    Kunnamangalam 128
10    Kunnummal 125
11    Nadapuram 125
12    Kozhikode Rural 124
13    Melady 122
14    Feroke 121
15    Koduvally 119
16    Thodannur 114
17    Thamarassery 102