പ്രോഗ്രാം കമ്മറ്റിയുടെ ഔദ്യോഗിക ബ്ലോഗ്

UP General Results

ITEMS COMPLETED

Result:UP General
  301 - Prasangam - Malayalam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3588 19  PRANAV MOHAN V R 7  Memunda HSS
7807 17  ABHIJITH M 7  ST.GEORGE HS VELAMCODE
7192 16  JEEVA JOSE 7  St. Joseph`s UPS Pulloorampara
5118 15  NIRANJANA.B.M 7  A. U. P. S. Pantheerankavu
1441 26  MUHAMMED NIHAD 6  KURUVANGAD SOUTH UPS
5838 21  DILNA.K.M 7  A. U. P. S. Ichannur.
3822 27  HIBA SHIRIN 6  Katameri MUPS
2892 25  MANJIMA .M 7  THRIKKOTUR A.U.P SCHOOL
9333 11  MUHAMMAD MUBASHIR 6  St. Mary's Higher Secondary School,
Koodathai
6842 24  AMAR MANOJ 7  AUPS Kuruvattur
1035 23  ANUNANDA. A 7  THATTOLIKKARA UPS
4064 18  ABHINAV.K.S 7  Karuvancheri UPS
  302 - Prasangam - English
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
5653 27  VINAYAK VASISHT. M.K 7  Silver Hills H. S. S.
8884 20  ANN MARY AUGUSTINE 7  ST. GEORGE'S HSS KULATHUVAYAL
7146 19  SANA MARIA JOSE 7  Infant Jesus EMHS Thiruvampady
2926 22  LEYONA HEINZ A KARUN 7  G.V.H.S.S MEPPAYUR
8644 30  NANDANA SUDHEER 7  INDUS ENGLISH SCHOOL, THENAKUZHI
1827 32  AMEEN NEHA 7  ILAHIYA HSS KAPPAD
1074 24  MUHAMMED SAFWAN CH 7  MM ORPHANAGE ENGLISH MEDIUM SCHOOL
4288 25  PARVATHY SHIBU NAISHA 5  Meppayil SBS
2010 33  KADAMBARI VINOD 5  K V K M M U P School,Deverkovil
3821 26  MUHSINA 7  Katameri MUPS
6237 29  NEHALULMEHSHUQ 7  A. E. A. U. P. B. S. Ramanattukara
6933 28  ADITHYA BAIJU 6  AUPS Malayamma
7917 23  SULFINA N.B. 6  MGMHS EANGAPUZHA
3435 21  NIVED S 7  GUPS NADAPURAM
9302 31  AYISHA MIHANA 7  GMUPS ELETTIL
  303 - Prasangam - Hindi
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
5992 23  DHWANI C PRAJAPATHI 7  Chinmaya E. M. H. S. S.
8669 17  ARCHANA RAJEEV 7  VALIACODE AUPS
2856 19  DEVANANDA K G 7  KANNOTH U.P SCHOOL
9407 13  RIYA FATHIMA C.P 7  GMUPS VENNAKKAD
8350 26  FAHMA FATHIMA 6  AUPS PANANGAD SOUTH
6696 27  FATHIMA HANA K 7  Markaz Girls HS Karanthur
7744 20  NEERAD PARVEEN D S 7  GUPS THAMARASSERY
1291 24  ABHIRAM G 7  KADATHANAD RAJAS HS PURAMERI
3414 14  JASIM MUHAMMED RASHEED 7  CCUPS NADAPURAM
4771 11  AYSHA NIHATHA 7  St. Angelas A. U. P. S.
1423 12  NAYANA.R 7  CHEMANCHERY EAST UPS
6610 16  AKHINESH P 7  G. G. U. P. S. Feroke
4279 22  MARVA K 7  Meppayil East SBS
5465 15  ABHIRAMI P M 7  A. M. U. P. S. Kambliparamba
3952 18  NASEEF 6  MCM UP School Mayyannur
2522 21  SIDHARTH S B 6  SANSKRIT HS VATTOLI
7256 25  MEHARBAN ALAM 7  MKH MMO HSS Manassery
  304 - Padyamchollal - Malayalam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
8934 28  BHAVYALAKSMI.T.K 7  St. FRANCIS English Medium High
School Perambra
1730 25  DIYA P.R 6  THIRUVANGOOR HSS
3589 26  PARVANA G 6  Memunda HSS
6495 13  NIRANJAN.B 7  Venerini E. M. H. S. S.
6116 18  ANAMIKA SUNIL.PK 7  G. M. U. P. S. Puthiyangadi
3323 19  AMAYA SHAJ 7  TUNERI EVUPS
5251 22  HENTIYA V STALIN 6  G. U. P. S. Manakkad
8937 27  RITHIKA SREENIVAS 5  St. FRANCIS English Medium High
School Perambra
4397 24  ZANHA RIYAS 7  MUM VHSS Vatakara
4485 14  SIYA SHAHIN P 7  G. V. H. S. S. For Girls Nadakkavu
8139 21  ANAGHA.M.G 6  SVEMHS NANMINDA
2711 12  THEJALAKSHMI K T 7  NAMBRATHKARA U.P SCHOOL
9330 23  ASHIKA SANDEEP 7  AUPS MANIPURAM
6730 20  DEVASREE P K 5  AUPS Kunnamangalam East
7740 15  ARDRA M 7  GUPS THAMARASSERY
2114 17  SREENAYANA B S 7  UPS CHERAPURAM
7147 16  DELNA WILSON 7  Infant Jesus EMHS Thiruvampady
1054 11  SIVAKAMI PALERI 6  ORKKATTERI NORTH UPS
  305 - Padyamchollal - English
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4659 13  BARZA NOOR SABAH 7  St. Vincent`s Colony Girls H. S
9335 27  TESS THOMAS 7  St. Mary's Higher Secondary School,
Koodathai
8138 22  GOURINANADA G 7  AUPS PUNNASSERY WEST
5991 11  DIYA NAIR 7  Chinmaya E. M. H. S. S.
8682 12  PARTHIV PRAKASH 5  PERAMBRA HSS
7637 19  TONY DEVASYA 7  ST. JOSEPH HSS KODENCHERY
2010 23  KADAMBARI VINOD 5  K V K M M U P School,Deverkovil
5442 21  SHIVANI .N 6  St. Xavier`s U. P.S. Peruvayal
3993 14  BHADRA V 7  St.Antony`s GHS Vatakara
7146 29  SANA MARIA JOSE 7  Infant Jesus EMHS Thiruvampady
2893 15  AMITHA SUNIL 7  THRIKKOTUR A.U.P SCHOOL
3737 20  SAFA FATHIMA 7  Karthikappally No. 1 UPS
6324 24  GOPIKA AV 7  Farook Higher Secondary School,
Farook College (PO)
1827 18  AMEEN NEHA 7  ILAHIYA HSS KAPPAD
1025 17  THANMAYI 6  NARIKKUNNU UPS
3413 16  POURNAMI S R 6  CCUPS NADAPURAM
6747 26  RIFA NASRIN RK 5  MAMUPS Parambilkadave
  306 - Padyamchollal - Arabic
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4779 18  FATHIMATH SHAHEENA K.P 6  St. Angelas A. U. P. S.
6779 22  FATHIMA.MK 7  AUPS Kunnamangalam
3366 26  RAHSHA MK 7  VANIMEL MUPS
6508 15  HUDASHERIN T 7  Mannur Krishna A. U. P. S.
Kadalundi
4198 24  KEERTHANA CHANDRAN 7  SGMSBS Vatakara
5584 11  FATHIMA HIBA M 6  G. U. P. S. Kodal
8935 17  LENA HAVVA .M.R 7  St. FRANCIS English Medium High
School Perambra
5774 13  RENA SHERIN M.A 6  Presentation H. S. S.
2191 14  FAMNA 5  MIUPS KUTTIADI
7638 19  THAHALEEL HASAN 6  ST. JOSEPH HSS KODENCHERY
2837 12  AYISHA ROOBI 6  VILAYATUR ELAMPILAD M.U.P SCHOOL
7617 25  NAVA PARVEEN 6  GMUPS Chennamangallur
1021 23  RAJA FATHIMA 7  NARIKKUNNU UPS
9409 20  ANOOSHA C.P 6  GMUPS VENNAKKAD
8222 21  HADIYA UNAIS 7  AUPS PANANGAD SOUTH
1918 16  FATHIMATHUL MEHA 6  ICS SECONDARY SCHOOL KOYILANDY
  307 - Padyamchollal - Urudu
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
6165 15  MILAN S KUMAR 5  Presentation H. S. S.
7423 11  MARIYAM SIDDIQUA 7  GMUPS Kodiyathur
4496 12  PARVATHI MADHUSOODANAN 7  St. Joseph`s Anglo Indian Girls H.
S. S
5251 18  HENTIYA V STALIN 6  G. U. P. S. Manakkad
1022 22  FATHIMATHUL SAHARA 7  NARIKKUNNU UPS
4397 16  ZANHA RIYAS 7  MUM VHSS Vatakara
3271 26  MUHAMMED SINAN 6  IRINGANNUR HSS
2298 14  ANLIYA SHIBU 7  GUPS KUNDUTHODE
7054 17  MUHAMMED ATHIF K K 7  AUPS Chathamangalam
7707 27  LENA JOBY 7  ST.ANTONYS UPS KANNOTH
2641 21  ASWATHI V P 7  AVALA U.P SCHOOL
1735 19  FATHIMA AL ABDULLA 6  THIRUVANGOOR HSS
9275 24  MUHAMMED YASIR 6  GMUPS ELETTIL
8936 25  ASHATH MUFLIHA 5  St. FRANCIS English Medium High
School Perambra
6407 13  NAJIYA TK 5  I.E.M.U.P. School, Thumbappadam
3710 20  FATHIMATHU SHADIYA 5  Valliad U.P.S
8213 23  SHADHA SANEEQ.E.P 6  AUPS NANMINDA EZHUKULAM
  308 - Padyamchollal - Hindi
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
8934 26  BHAVYALAKSMI.T.K 7  St. FRANCIS English Medium High
School Perambra
4713 15  NEERAJA. N 5  Providence Girls H. S. S
1438 23  SWATHI V V 7  POILKAVE UPS.
5654 11  DAYA MENON 7  Silver Hills H. S. S.
2104 22  AGNA MONICA JOSEPH 7  A.J.J.M. HS CHATHANKOTTU NADA
3608 17  KRISHNENDU S 7  Kurunthodi UPS
3173 13  HRIDYA GANESH 6  VALAYAM UPS
7290 14  CHRISTA ANN MANUEL 6  LFUPS Venappara
1094 19  ANAMIKA K P 5  AZHIYOOR EAST UPS
2641 16  ASWATHI V P 7  AVALA U.P SCHOOL
6608 20  GRISHINA T 7  B. E. M. U. P. S. Feroke
4197 21  DIPIN DAMODARAN 7  SGMSBS Vatakara
8139 24  ANAGHA.M.G 6  SVEMHS NANMINDA
5597 18  ALFA BINTH SHAHUL HAMEED 7  A. M. U. P. S. Puthurmadam
6748 12  VANISADANANDAN 5  AUPS Kunnamangalam East
9411 25  NIHA SHIRIN. 7  GMUPS VENNAKKAD
7636 27  ANN FLOWER MATHEWS 6  ST. JOSEPH HSS KODENCHERY
  309 - Aksharaslogam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
6887 23  MANASA KRISHNAN K 6  AUPS Koozhakode
6001 24  MEDHA SARMA K S 7  Chinmaya E. M. H. S. S.
6375 13  ABHINAV KRISHNA K V 7  Ganapat A. U. P. S. Ramanattukara
4285 22  KATHIK MOHAN C 7  Meppayil East SBS
3565 20  NANDANA ANILKUMAR 7  Villiappally UPS
4491 21  KEERTHANA JOHN 5  St. Joseph`s Anglo Indian Girls H.
S. S
8182 18  PARVATHI B 6  SMMAUPS SIVAPURAM
1568 16  FATHIMA ZIYA T 6  KARAYAD UPS
7234 19  BHAVYA.C 7  AUPS Pannicode
2052 11  MEGHNA MANOJ 6  NATIONAL HSS VATTOLI
3322 15  KARTHIKA KP 7  TUNERI EVUPS
  310 - Lalithaganam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
7701 16  SONA SANTHOSH 7  GVHSS THAMARASSERY
3323 18  AMAYA SHAJ 7  TUNERI EVUPS
3999 14  GOURI SREENATH 7  St.Antony`s GHS Vatakara
5178 17  NEELAMBARI U M 7  SAVIO H. S. S. Devagiri
5052 15  AJAYRAJ M 7  St. Joseph's Boys' H. S. S. Calicut
2105 12  GOURI KRISHA .E 6  GUPS VATTOLI
5766 19  AKSHARA KRISHNADAS 7  Presentation H. S. S.
2711 21  THEJALAKSHMI K T 7  NAMBRATHKARA U.P SCHOOL
7148 27  ELDHO K ROY 7  Infant Jesus EMHS Thiruvampady
3740 28  SANDRA VP 7  Karthikappally No. 1 UPS
3609 26  HARIPRASAD L S 6  Kurunthodi UPS
9105 13  ABHINAND A R 7  Govt U.P.S VENGAPATTA
8937 29  RITHIKA SREENIVAS 5  St. FRANCIS English Medium High
School Perambra
6495 24  NIRANJAN.B 7  Venerini E. M. H. S. S.
9331 22  ASHIKHA A.V 6  St. Mary's Higher Secondary School,
Koodathai
6746 23  KAVYASREE K P 7  MAMUPS Parambilkadave
8404 20  AMRUTHA T V P 6  AUPS PC PALAM
1099 11  FAHMIDHA RASHID P K 7  AZHIYOOR EAST UPS
1700 25  DEVANANDA B S 7  THIRUVANGOOR HSS
  311 - Sasthreeya Sangeetham
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
5963 24  NEELAMBARI 7  Silver Hills H. S. S.
3323 23  AMAYA SHAJ 7  TUNERI EVUPS
1700 22  DEVANANDA B S 7  THIRUVANGOOR HSS
8676 26  SUNAYANA S 7  PERAMBRA HSS
4716 14  SANDRA. E 7  Providence Girls H. S. S
1085 25  ROSHITHDEV 6  KALLAMALA UPS
6745 20  ARYA SREE PM 6  MAMUPS Parambilkadave
9304 21  HARILAKSHMI. E 6  GMUPS ELETTIL
7702 19  NEEMA SOMAN 7  ST.ANTONYS UPS KANNOTH
6172 17  SANATH .V 6  N. S. S. U. P. S. Beypore
4137 11  ASWIN ASHOK KUMAR 5  BEM HS Vatakara
8403 18  VEDA LAKSHMI B S 7  AUPS PC PALAM
3609 13  HARIPRASAD L S 6  Kurunthodi UPS
2105 12  GOURI KRISHA .E 6  GUPS VATTOLI
5567 16  SREEBHADRA P M 6  G. U. P. S. Kodal
7462 15  LIYA MATHEW 6  GUPS Thottumukkam
  312 - Mappilappatu
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4195 14  SADWAL A MOHAN 6  SGMSBS Vatakara
9275 12  MUHAMMED YASIR 6  GMUPS ELETTIL
3412 18  MUHAMMED ASIF K C 7  CCUPS NADAPURAM
6636 20  MUHAMMED SHIYAS.P 7  Athmavidya Sangham U. P .S.,
Cheruvannur
7638 28  THAHALEEL HASAN 6  ST. JOSEPH HSS KODENCHERY
8353 27  FATHIMA SHERIN 7  GMUPS POONOOR
2170 24  FIDA MARIYAM 6  Vadakkumpad H S
5462 22  SANIYA HAZIN.K 5  A. M. U. P. S. Kambliparamba
1034 15  FATHIMA.P 7  THATTOLIKKARA UPS
7618 17  AMEENA RANA BASHEER 6  GMUPS Chennamangallur
7054 25  MUHAMMED ATHIF K K 7  AUPS Chathamangalam
5652 21  UJWAL RAVINDRAN. M 6  Silver Hills H. S. S.
9061 13  SELIN ROSHNA 7  POONATH NELLISSERY AUPS
1558 26  AMINA HUDA KP 6  GMUPS VELUR.
4782 23  DILSHA AMINA C.P 6  St. Angelas A. U. P. S.
2659 16  RAIHANA SK 5  MELADI G.F.L.P SCHOOL
3716 11  SANA FATHIMA E M 6  Cheekilode UPS
6086 19  LAKSHMI RAJEEV .V.V 6  A. U. P. S. Puthur
  313 - Nadodi Nrutham
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3995 20  RIYA SASEENDRAN 6  St.Antony`s GHS Vatakara
3996 27  ANENA G 6  St.Antony`s GHS Vatakara
4497 29  PUNYA S 6  St. Joseph`s Anglo Indian Girls H.
S. S
8141 28  ATHULYADEVI.A.P 6  SVEMHS NANMINDA
10343 24  SRINDANA C 6  CCUPS NADAPURAM
6391 15  NEEHARA BIJU 7  G. H. S. S. Beypore
5457 19  SALIHA.K.T 7  G. H. S. S. Medical College Campus
9754 30  SREESHNA UP 7  A. U. P. S. Ichannur.
6838 21  POOJA KEERTHANA 7  AUPS Kuruvattur
3087 23  HARIPRIYA GANESH 7  ST.GEORGE'S HS VILANGAD
1453 18  SAMVRITHA V S 7  GGHSS KOYILANDY
5768 17  DEVIKA MENON K.P 6  Presentation H. S. S.
8183 25  DEVANANDHA T K 6  SMMAUPS SIVAPURAM
9012 26  AARDRA R RAJEEV 7  AUPS PERAMBRA
3607 22  ARDRA V R 7  Kurunthodi UPS
7811 16  ARYA SANJU 6  ST.GEORGE HS VELAMCODE
2268 13  DEVATHEERTHA K 6  G H S KAVILAMPARA
9336 14  AMURTHA 6  St. Mary's Higher Secondary School,
Koodathai
2901 12  GANGALAKSHMI.P.K 7  K.G.M.S U.P SCHOOL KOZHUKKALLUR
1105 11  DEVIKA U R 6  AZHIYOOR EAST UPS
  314 - Chithra Rachana - Pencil
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
8660 11  JOSHUA JES JOSEPH 7  ST THOMAS UPS KOORACHUNDU
1437 13  SHIDIN D S 7  POILKAVE UPS.
2025 21  NEHA SAJEEV 6  NATIONAL HSS VATTOLI
4486 19  DEEPALI M A 6  G. V. H. S. S. For Girls Nadakkavu
5997 23  DEVIKA A P 7  Chinmaya E. M. H. S. S.
8252 18  HIDHU DAS . P. P 7  AUPS NANMINDA EZHUKULAM
6379 12  ASWIN SANJAY T P 7  G. V. H. S. S. Cheruvannur
3175 15  SANTHWAN SJEEV 7  VALAYAM UPS
1084 17  ABAN SHAMIL 5  KALLAMALA UPS
6693 14  ARCHANA KENEEV 7  Kunnamangalam HSS Kunnamangalam
2794 25  ADISH DINESH 5  G.U.P.S CHERUVANNOOR
7629 22  JOSEPH SNEHIDH 7  Infant Jesus EMHS Thiruvampady
5181 16  SHAMYA N 7  SAVIO H. S. S. Devagiri
4189 24  ASAD PRADEEP 6  Maniyur UPS
7641 20  ALEN MATHEW 7  ST. JOSEPH HSS KODENCHERY
  315 - Chithra Rachana - Jalachayam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
5051 112  ANANDHU LAL 7  St. Joseph's Boys' H. S. S. Calicut
5656 111  AADHI KISHAN K 6  Silver Hills H. S. S.
8142 105  ADARV SABU 6  SVEMHS NANMINDA
1084 106  ABAN SHAMIL 5  KALLAMALA UPS
2794 115  ADISH DINESH 5  G.U.P.S CHERUVANNOOR
6379 113  ASWIN SANJAY T P 7  G. V. H. S. S. Cheruvannur
2150 104  EVA THERESA 7  ST. MARY`S HS MARUTHONKARA
3175 109  SANTHWAN SJEEV 7  VALAYAM UPS
1437 108  SHIDIN D S 7  POILKAVE UPS.
9415 110  SANGEETHJITH .P.S 5  AUPS MADAVOOR
4339 103  SANGEETHA S 7  Kunhali Marakkar HSS Kottakkal
7133 101  MURUKAN 7  GUPS Manassery
6694 116  SNIYA.P 6  Kunnamangalam HSS Kunnamangalam
5123 114  SENARAJ.K.P 7  Saraswathi Vidya Nikethan English
Medium High School, Pantheerankavu
8970 107  SMRUTHY S 7  GUPS THRIKUTTISSERY
7738 102  FATHIMA SAHVA 6  GM UPS RAROTH
  316 - Bharathanatyam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
5460 13  AKASH 5  G. H. S. S. Medical College Campus
6077 28  SREELAKSHMI .V 7  A. U. P. S. Puthur
4663 19  KEERTHANA T T 5  St. Michael's H. S.S Westhill
8227 20  KRISHNENDU P M 5  AUPS MUNDAKKARA
6838 32  POOJA KEERTHANA 7  AUPS Kuruvattur
3996 31  ANENA G 6  St.Antony`s GHS Vatakara
3589 25  PARVANA G 6  Memunda HSS
9528 30  SREEJITHA N 7  GMUPS KARUVAMPOIL
6391 11  NEEHARA BIJU 7  G. H. S. S. Beypore
8934 26  BHAVYALAKSMI.T.K 7  St. FRANCIS English Medium High
School Perambra
8698 34  NANDANARAJ E 7  GUPS THRIKUTTISSERY
2890 22  ADITHYA PRAJOSH 6  THRIKKOTUR A.U.P SCHOOL
6836 12  CHANDANA PREM 7  AUPS Kuruvattur
8141 35  ATHULYADEVI.A.P 6  SVEMHS NANMINDA
4463 18  SREELAKSHMI PRADEEP 7  St.Antony`s GHS Vatakara
9681 33  VRINDA N VINOD 6  St. Mary's Higher Secondary School,
Koodathai
1452 37  AVANTHIKA S P 7  GGHSS KOYILANDY
1738 23  MINTA 7  THIRUVANGOOR HSS
7149 14  ELNA S JOHN 5  Infant Jesus EMHS Thiruvampady
7640 27  ANGELEENA MICHAEL 5  ST. JOSEPH HSS KODENCHERY
2117 17  KRISHNA PRIYA 6  UPS CHERAPURAM
3321 16  ARCHANA MANOJ 6  TUNERI EVUPS
1094 15  ANAMIKA K P 5  AZHIYOOR EAST UPS
  317 - Mohiniyattam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
5765 20  BHAGYA JAGANNIVASAN 7  A.U.P.S. Vengery
4664 22  LIYA A P 6  St. Michael's H. S.S Westhill
6836 25  CHANDANA PREM 7  AUPS Kuruvattur
3996 14  ANENA G 6  St.Antony`s GHS Vatakara
8939 12  DIYA NANDA 5  St. FRANCIS English Medium High
School Perambra
9528 16  SREEJITHA N 7  GMUPS KARUVAMPOIL
6497 23  GOPIKA.P 7  Venerini E. M. H. S. S.
1452 17  AVANTHIKA S P 7  GGHSS KOYILANDY
8183 11  DEVANANDHA T K 6  SMMAUPS SIVAPURAM
5179 15  GOPIKA KRISHNA.M.A 7  SAVIO H. S. S. Devagiri
3174 18  CHANDANA MANOJ 7  VALAYAM UPS
1087 21  ANUNANDA 7  KALLAMALA UPS
1959 24  ANJANA K K 7  UPS CHANGARAMKULAM
7639 13  ATHIRA K. MADHU 6  ST. JOSEPH HSS KODENCHERY
7193 19  NANDANA SURESH 6  St. Joseph`s UPS Pulloorampara
  318 - Kuchuppudi
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
6077 21  SREELAKSHMI .V 7  A. U. P. S. Puthur
9738 30  SANDRA SANTHOSH P 7  St. Michael's H. S.S Westhill
1738 31  MINTA 7  THIRUVANGOOR HSS
5116 22  GOWRI NANDANA 6  St. Joseph`s Anglo Indian Girls H.
S. S
6838 13  POOJA KEERTHANA 7  AUPS Kuruvattur
1105 16  DEVIKA U R 6  AZHIYOOR EAST UPS
6496 20  MALAVIKA.M 6  Venerini E. M. H. S. S.
2890 18  ADITHYA PRAJOSH 6  THRIKKOTUR A.U.P SCHOOL
5180 12  VISMAYA N V 7  SAVIO H. S. S. Devagiri
9528 25  SREEJITHA N 7  GMUPS KARUVAMPOIL
3995 14  RIYA SASEENDRAN 6  St.Antony`s GHS Vatakara
1453 15  SAMVRITHA V S 7  GGHSS KOYILANDY
8941 26  REVA NAIR 5  St. FRANCIS English Medium High
School Perambra
10331 17  ANANDIKA S R 6  Memunda HSS
7811 19  ARYA SANJU 6  ST.GEORGE HS VELAMCODE
2473 28  THEJALAKSHMI 7  A.J.J.M. HS CHATHANKOTTU NADA
7188 23  KRISHNAPRIYA JAIESH 7  St. Joseph`s UPS Pulloorampara
3178 27  NIHARA VINOD 7  VALAYAM UPS
8141 24  ATHULYADEVI.A.P 6  SVEMHS NANMINDA
10118 29  JIYA SAVNI H.R 5  AUPS PERAMBRA
  319 - Mono Act
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
8943 26  ATHMANA MANOJ 7  St. FRANCIS English Medium High
School Perambra
3436 13  SINDRELLA SAKKARIA 7  GUPS NADAPURAM
5655 17  SHIVANI. M 7  Silver Hills H. S. S.
9301 23  NIYATHI THARA A.L 7  GMUPS ELETTIL
1077 16  BHAGYA SREE 5  KALLAMALA UPS
2132 18  ANAMIKA K P 6  UPS CHEEKKONNU
1439 25  NILA K V 6  POILKAVE UPS.
9068 22  RITHUVARNA RAJEEV S R 5  KALPATHUR AUPS
10198 30  KAUMUDI KALARIKKANDY 6  G.V.H.S.S MEPPAYUR
5040 20  THEERTHA P S 6  B. E. M. G. H. S. S. Calicut
9831 29  SANJAY SAJEEV 7  AUPS PERAMBRA
8250 11  POOJA.L.V 7  AUPS ERAMANGALAM
6991 14  ARDRA RAMESH.PM 7  AUPS Kunnamangalam
9714 31  RINSHA PP 7  K. C. M. U. P. S. Kachilatt
2918 27  NOURA AMAN.K 7  K.G.M.S U.P SCHOOL KOZHUKKALLUR
4190 15  NEEHAR A S 7  Maniyur UPS
7292 12  ASHNA SOMAN 7  LFUPS Venappara
5253 19  ARDRA S 7  G. U. P. S. Manakkad
9682 32  NIHARIKA 6  St. Joseph`s Anglo Indian Girls H.
S. S
3591 24  ANUSREERAJ P 5  Memunda HSS
7703 28  ROSE THERSE SHAJI 5  ST.ANTONYS UPS KANNOTH
10117 33  ABHINAND .M 7  GMUPS VELUR.
6501 21  EDELINE MARIAM 7  Venerini E. M. H. S. S.
  320 - Kathaprasangam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3589 26  PARVANA G 6  Memunda HSS
5847 11  RITHIN S R 7  G. U. P. S. Iruvallur
2132 24  ANAMIKA K P 6  UPS CHEEKKONNU
1439 23  NILA K V 6  POILKAVE UPS.
3997 17  SARANGI K 6  St.Antony`s GHS Vatakara
7703 18  ROSE THERSE SHAJI 5  ST.ANTONYS UPS KANNOTH
7052 13  JYOTHIKRISHNA V M 7  AUPS Chathamangalam
2715 12  ADITHYA MURALEEDHARAN K 7  NAMBRATHKARA U.P SCHOOL
6631 22  MUHAMMED IRFAN.P.V 7  Calicut H. S. S. For Handicapped,
Kolathara
8938 14  ATHEENA.S.ARAVIND 6  St. FRANCIS English Medium High
School Perambra
8326 15  ARCHANA ANAND 7  GUPS UNNIKULAM
7174 16  ANUGRAHA MANOJ 6  Sacred Heart UPS Thiruvambady
5520 19  FATHIMA LANA P 5  Crescent Public School Mavoor
1024 21  SAHADA FATHIMA 6  NARIKKUNNU UPS
9407 25  RIYA FATHIMA C.P 7  GMUPS VENNAKKAD
5030 20  ANAGHA K.P. 7  G. G. Model G. H. S. S. Chalappuram
  321 - Ottanthullal
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4785 29  VISHNUPRIYA C.P 7  St. Angelas A. U. P. S.
9304 27  HARILAKSHMI. E 6  GMUPS ELETTIL
3998 33  AVANTHI S RAVI 6  St.Antony`s GHS Vatakara
3174 25  CHANDANA MANOJ 7  VALAYAM UPS
5655 31  SHIVANI. M 7  Silver Hills H. S. S.
8138 30  GOURINANADA G 7  AUPS PUNNASSERY WEST
2087 28  AMALASREE 7  NATIONAL HSS VATTOLI
1107 26  HARIKRISHNA P 7  AZHIYOOR EAST UPS
  322 - Katharachana - Malayalam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4494 607  KRISHNA B S 7  St. Joseph`s Anglo Indian Girls H.
S. S
7391 606  NADHI A S 6  Azad Memorial UPS Kumaranallur
1566 608  PRAFULLA RASHEED 7  KAVUMVATTAM MUPS
9060 605  PARVAN CHANDRAN 7  VALOOR GUPS
6376 610  ARYA K 7  Ganapat A. U. P. S. Ramanattukara
8468 609  JASNA JINEESH J S 7  AUPS CHEEKKILODE
5933 600  YADU RAMESAN 7  Sreenarayana vilasam A.U.P.S
2938 601  ARYANANDA N K 7  G.V.H.S.S MEPPAYUR
9416 603  DEVIKA .K 7  AUPS MADAVOOR
5459 602  GOPIKA.T 7  G. H. S. S. Medical College Campus
  323 - Kavitharachana - Malayalam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
7433 509  FATHIMA FIDA M P 7  GMUPS Kodiyathur
8346 512  GEETHIKA N S 7  AUPS ULLIYERI
9475 513  AMNA .PP 5  HAZANIYA AUPS MUTTANCHERY
9984 514  PARVANA V H 7  Kunhali Marakkar HSS Kottakkal
3304 503  ARSHINA SHERIN. C. H 7  AL HUDA UPS(UNAIDED)
2113 501  ANOOJA B S 7  GUPS VATTOLI
1090 500  FATHIMATHUL SILJIYA 7  MM ORPHANAGE ENGLISH MEDIUM SCHOOL
5932 507  APARNA C K 6  A. U. P. S. Kirallur
4243 505  NEELAJANA S R 7  Muduvana UPS
5454 506  ANAINA K 6  A. M. U. P. S. Kunnamkulangara
2898 502  SETHULAKSHMI.R 6  K.G.M.S U.P SCHOOL KOZHUKKALLUR
  324 - Katharachana - Hindi
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
8667 713  SREENANDA T K 6  VALIACODE AUPS
6706 712  MUHAMMED SINAN .CK 7  AUPS Pazhur
7744 701  NEERAD PARVEEN D S 7  GUPS THAMARASSERY
4118 710  MANURAJ K A 7  Sree Narayana HSS Vatakara
4665 709  AROMA A S 7  St. Michael's H. S.S Westhill
1923 702  VINUVYSHNAV TK 7  CHEMANCHERY KOLAKKAD UPS
3340 706  ABHINAV R 7  GUPS KALLACHI
5787 705  PADMAPRIYA.T.M 7  C. M. C. Girls. H. S. Elathur
8350 711  FAHMA FATHIMA 6  AUPS PANANGAD SOUTH
2098 708  ANEENA CHANDRAN 7  A.J.J.M. HS CHATHANKOTTU NADA
7256 714  MEHARBAN ALAM 7  MKH MMO HSS Manassery
9413 707  RAIFAL.PM 7  GMUPS VENNAKKAD
2737 700  DILHARA T K 7  NAMBRATHKARA U.P SCHOOL
1001 704  ANANYA A P 7  VARISSIAKKUNI UPS
5458 715  AMEESHA.K.T 6  G. H. S. S. Medical College Campus
3570 703  AVANI R S 7  Keezhal UPS
  325 - Sangha Ganam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
5974 30  VINAYAK R. NAIR 7  Silver Hills H. S. S.
8934 34  BHAVYALAKSMI.T.K 7  St. FRANCIS English Medium High
School Perambra
4661 35  AGAJA.P 6  St. Michael's H. S.S Westhill
1007 27  ADHITHYAN L 6  NARIKKUNNU UPS
1730 24  DIYA P.R 6  THIRUVANGOOR HSS
3525 26  KRISHNA P P 7  TUNERI EVUPS
2189 33  ANISHA VP 7  Vadakkumpad H S
4198 21  KEERTHANA CHANDRAN 7  SGMSBS Vatakara
2891 23  DEVIKA 7  THRIKKOTUR A.U.P SCHOOL
6550 31  KRISHNAPRIYA C 7  Mannur North A. U. P. S.
7455 22  NIYA BENNY 6  St. Sebastian`s HSS Koodaranhi
7701 28  SONA SANTHOSH 7  GVHSS THAMARASSERY
9183 29  HINA NASRIN.P 7  GHSS KODUVALLY
3607 32  ARDRA V R 7  Kurunthodi UPS
7052 25  JYOTHIKRISHNA V M 7  AUPS Chathamangalam
5366 37  NANDHANA.P 7  G. H. S. S. Kuttikattur
8226 36  KEERTHANA M S 7  AUPS MUNDAKKARA
  326 - Thiruvathira
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3999 23  GOURI SREENATH 7  St.Antony`s GHS Vatakara
4493 16  PARVATHI S JAYAN 7  St. Joseph`s Anglo Indian Girls H.
S. S
8139 22  ANAGHA.M.G 6  SVEMHS NANMINDA
6825 19  HARINANDA.S.L 7  AUPS Kuruvattur
6077 12  SREELAKSHMI .V 7  A. U. P. S. Puthur
9010 18  DEVANANDA S JAYAN 7  AUPS PERAMBRA
1155 21  ADITHYA.P 6  BEMUPS CHOMBALA
5440 13  SONA.V 7  St. Xavier`s U. P.S. Peruvayal
2896 14  DEVANANDA SANAL KUMAR 7  K.G.M.S U.P SCHOOL KOZHUKKALLUR
3715 17  SREENANDAKEERTHA S N 6  Cheekilode UPS
1672 20  ANEENA S NADH 6  GVHSS BOYS KOYILANDY
3173 11  HRIDYA GANESH 6  VALAYAM UPS
7164 15  GAYATHRI 7  HNCKM AUPS Karassery
  327 - Oppana
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1831 38  DIYA MARIYAM 5  ILAHIYA HSS KAPPAD
7205 36  HANA B USMAN 7  SKAUPS Kodiyathur
5883 43  FEHANA FATHIMA N 7  J. D. T. Islam. H.S. Merikkunnu
9474 39  ASHEEGHA .CK 7  HAZANIYA AUPS MUTTANCHERY
8356 42  AYISHA HANNA MK 6  GMUPS POONOOR
3935 20  FATHIMA RENARASHEED 6  MCM UP School Mayyannur
9032 41  SHADIYA NASRIN 7  AUPS PERAMBRA
9706 44  SREEMAYI DINESHAN 6  MUPS ORKKATTERI
4204 30  ANUJATHA SANTHOSH 7  SGMSBS Vatakara
6963 40  ANAMIKA.PP 6  AUPS Kunnamangalam
4806 31  NIRANJANA. V 7  Providence Girls H. S. S
2116 33  MARIYAM NOULA.K 6  UPS CHERAPURAM
6182 32  DHANA KASIM 7  Hajee P. B. M. K. U. P. S. Chaliyam
5178 34  NEELAMBARI U M 7  SAVIO H. S. S. Devagiri
1198 29  SHAHANA MUHAMMAD 7  MUTHUVADATHUR MUPS
2899 37  RIFA MUHAMMAD.N.K 7  K.G.M.S U.P SCHOOL KOZHUKKALLUR
  328 - Sangha Nrutham
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
5767 26  GOPIKA E 6  Presentation H. S. S.
5655 22  SHIVANI. M 7  Silver Hills H. S. S.
4009 20  ARYA HEMARAJ 6  St.Antony`s GHS Vatakara
7150 18  NANDANA PRAKASH E P 6  Infant Jesus EMHS Thiruvampady
1698 19  SARGASMI R P 7  THIRUVANGOOR HSS
4506 13  SRI VARADA KURUVAYIL 7  St. Joseph`s Anglo Indian Girls H.
S. S
6168 21  KRISHNA RAJEESH .B.K 7  N. S. S. U. P. S. Beypore
3826 23  DIYA SHYJAN 5  Memunda HSS
8141 14  ATHULYADEVI.A.P 6  SVEMHS NANMINDA
2320 24  ANUNANDANA P S 6  UPS NADUPOYIL
6694 25  SNIYA.P 6  Kunnamangalam HSS Kunnamangalam
6852 12  ARATHI NANDAN 5  GHSS Payambra
8997 17  SRAVANA KS 7  NADUVANNUR SOUTH AMUPS
6496 28  MALAVIKA.M 6  Venerini E. M. H. S. S.
3437 15  ANAGHA 6  GUPS NADAPURAM
9689 27  THEETHA VINOD KM 7  G. H. S. S. Medical College Campus
5585 16  SREEKUTTY K 7  G. U. P. S. Kodal
1055 11  ANADHIKA PRAKASH 7  ORKKATTERI NORTH UPS
  329 - Desabhakthiganam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2189 31  ANISHA VP 7  Vadakkumpad H S
5965 29  PANJAMI SANJAY. E 7  Silver Hills H. S. S.
8934 42  BHAVYALAKSMI.T.K 7  St. FRANCIS English Medium High
School Perambra
1730 39  DIYA P.R 6  THIRUVANGOOR HSS
3086 40  ALPHONSA 6  ST.GEORGE'S HS VILANGAD
3323 38  AMAYA SHAJ 7  TUNERI EVUPS
3998 41  AVANTHI S RAVI 6  St.Antony`s GHS Vatakara
2759 19  NANDHANA P V 7  S.N.B.M G.U.P SCHOOL MELADY
4807 30  GLADIS R THERAYIL 5  Providence Girls H. S. S
7701 37  SONA SANTHOSH 7  GVHSS THAMARASSERY
9183 27  HINA NASRIN.P 7  GHSS KODUVALLY
6550 26  KRISHNAPRIYA C 7  Mannur North A. U. P. S.
7132 23  NAVEEN M K 7  GUPS Manassery
1094 35  ANAMIKA K P 5  AZHIYOOR EAST UPS
5366 24  NANDHANA.P 7  G. H. S. S. Kuttikattur
6923 20  MUHAMMAD ASEEM DAHLAL 6  AUPS Malayamma
3740 28  SANDRA VP 7  Karthikappally No. 1 UPS
8645 21  NAHAN T 7  INDUS ENGLISH SCHOOL, THENAKUZHI
  330 - Nadakam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2192 27  MUHAMMAD NIHAL 6  MIUPS KUTTIADI
3607 17  ARDRA V R 7  Kurunthodi UPS
6989 30  SADHIKA.VK 6  AUPS Kunnamangalam
4288 22  PARVATHY SHIBU NAISHA 5  Meppayil SBS
2829 16  MANU KARTHIK 7  VILAYATUR ELAMPILAD M.U.P SCHOOL
4791 29  FATHIMA SIYA 7  B. E. M. U. P. S Puthiyara
3436 18  SINDRELLA SAKKARIA 7  GUPS NADAPURAM
8253 19  AMANSAVEDH 7  GUPS KINALUR
10236 28  SHAHEEN MUHAMMED 7  GMUPS Chennamangallur
5395 20  HARSHIDA .K 7  G. M. U. P. S. Mavoor
5847 15  RITHIN S R 7  G. U. P. S. Iruvallur
9976 21  NANDHANA S J 7  AUPS KARUNARAM
9715 26  SANJAY T 7  NARAYAMKULAM AUPS
1040 23  ABHINAV C 6  EDACHERI NORTH UPS
9022 14  HEMAND A 7  KOTTUR AUPS
10135 25  BHOOMIKA .K 7  MAMUPS Parambilkadave
9561 24  MUHAMMED AFNAS 7  AMUPS VALIYAPARAMBA
7439 13  SILMI MEHBOOB 7  GMUPS Kodiyathur
  331 - Urdu kavitha Rachana
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
7256 22  MEHARBAN ALAM 7  MKH MMO HSS Manassery
6394 20  FATHIMA JASMIN 7  Nallalam A. U P S.
5396 18  MUHAMMED FARHAN .A.T 6  G. M. U. P. S. Mavoor
4437 16  HAFSINA K 7  Gujarthi SBS
3820 15  RISANA FARVIN T M 6  Ponniath MUPS
8666 25  SHADA THANSAQUE M T 6  VALIACODE AUPS
6881 21  SAFA NOURIN EP 6  AUPS Choolur
2866 13  NIHAL MUHAMMAD R M 6  KANNOTH U.P SCHOOL
6119 19  NAISHA FATHIMA 6  A. U. P. S. Cholappurath
3365 14  ADHIL ABDULLA 7  VANIMEL MUPS
1463 11  AYISHA SHEDHA M M 7  GUPS OLLUR
8248 24  FATHIMA SHERIN N C 7  MIUPS IYYAD
1053 10  HIDASHERIN 6  MUTTUNGAL SOUTH UPS
9375 26  FARHANA FEBIN.K.T 7  AUPS ERAVANNUR
4818 17  AFIYA MUHASIN 5  Himayathul Islam H. S. S
2136 12  MEGHA P K 7  UPS CHEEKKONNU
  332 - Urdu Quiz
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
5836 29  NASHVA.M 7  Janatha A. U. P. S. Palath
1110 21  MUFEEDHA FEBIN P V 7  AZHIYOOR EAST UPS
3709 30  SHARBINA FATHIMA N P 7  Valliad U.P.S
8666 35  SHADA THANSAQUE M T 6  VALIACODE AUPS
7438 24  SHEBIN NASEER N K 6  GMUPS Kodiyathur
1463 22  AYISHA SHEDHA M M 7  GUPS OLLUR
3365 32  ADHIL ABDULLA 7  VANIMEL MUPS
7056 25  MUHAMMED THASLEEM P 7  AUPS Chathamangalam
9529 23  FATHIMA RINSHI 7  GMUPS KARUVAMPOIL
4392 31  JUMAINA ASEES V K 7  Gujarthi SBS
6469 28  SAINA RIZA P 7  Kadalundi Sreedevi A. U. P. S.
Chaliyam (PO)
8352 34  MUHAMMED SHADIL ZIDAN K 7  GMUPS POONOOR
8004 33  MUHAMMED NISAM 7  GVHSS THAMARASSERY
5377 20  SHANIL AFTHAS.P.T 7  G. H. S. S. Kuttikattur
2873 27  ABNA C 7  KANNOTH U.P SCHOOL
  333 - Urdu Group Song
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4492 12  AMANDA B ROSE 6  St. Joseph`s Anglo Indian Girls H.
S. S
2132 18  ANAMIKA K P 6  UPS CHEEKKONNU
7286 19  LULU ASIN 7  LFUPS Venappara
4405 13  SHYMA SATHAR A P 5  MUM VHSS Vatakara
9048 16  SALVA SHERIN V K 7  AUPS KAVUMTHARA
1021 22  RAJA FATHIMA 7  NARIKKUNNU UPS
6919 23  SAHLA KT 7  AUPS Malayamma
1455 24  RIYA S ANAS 6  GGHSS KOYILANDY
5249 15  SAYYIDA SHERIN T 7  K. C. M. U. P. S. Kachilatt
7715 21  RIFA FATHIMA 6  NAZRATH UPS KATTIPPARA
3935 17  FATHIMA RENARASHEED 6  MCM UP School Mayyannur
8351 20  NAJILA THASNEEM 7  GMUPS POONOOR
6636 11  MUHAMMED SHIYAS.P 7  Athmavidya Sangham U. P .S.,
Cheruvannur
5886 26  AMINA BINT SHAHABAS 5  J. D. T. Islam. H.S. Merikkunnu
2894 27  SREYA ANILKUMAR 7  THRIKKOTUR A.U.P SCHOOL
3173 25  HRIDYA GANESH 6  VALAYAM UPS
9529 14  FATHIMA RINSHI 7  GMUPS KARUVAMPOIL