പ്രോഗ്രാം കമ്മറ്റിയുടെ ഔദ്യോഗിക ബ്ലോഗ്


APPEAL RESULTS
 കോഴിക്കോട് ‍ഡി ഡി ഇ ഓഫീസില്‍ വച്ച് 30/11/18 ,01/12/18 തിയ്യതികളില്‍ നടന്നഅപ്പീീല്‍ ഹിയറിംഗിന്റെ തീരുമാനങ്ങള്‍ 


എല്ലാ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളും DDE OFFICEല്‍ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് സബ്‍ജില്ലാ കണ്‍വീനര്‍മാര്‍ എറ്റുവാങ്ങി സ്കൂളുകള്‍ക്ക് വിതരണം ചെയ്യേണ്ടതാണ്

List of Participants Eligible for Higher Level Competition
 പ്രോഗ്രാം കമ്മറ്റി ബ്ലോഗിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച   പ്രോഗ്രാം നോട്ടീസ് പ്രകാരം മാത്രമെ മത്സരങ്ങള്‍ നടത്തുകയുള്ളൂ. എല്ലാ മത്സരാര്‍ത്ഥികളും പ്രോഗ്രാം നോട്ടീസ് പരിശോധിച്ച് വേദിയും സമയവും ഉറപ്പു വരുത്തി പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്. ഓരോ ദിവസവും നടത്തുന്ന മത്സരങ്ങളുടെ ക്ലസ്റ്റര്‍ തലേ ദിവസം ബ്ലോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്.
ബി മധു
കണ്‍വീനര്‍
പ്രോഗ്രാം കമ്മറ്റിമത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കുട്ടികൾ  പ്രധാനാധ്യാപകൻ ഫോട്ടോ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ  കലോത്സവം ഐഡിറ്റിഫിക്കേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേദിയിൽ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. 
 അപ്പീല്‍ ലഭിച്ചവര്‍ മത്സരത്തിന് മുമ്പ് പ്രോഗ്രാമില്‍ ആവശ്യമായ രേഖകള്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
----------------------------------------------------------------------------------------------


Disclaimer: പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഫലങ്ങള്‍ ഗ്രേഡ് അടിസ്ഥാനത്തില്‍ മാത്രമാണ് ഗ്രേഡ് ലഭിച്ച കുട്ടികളുടെ ഫലങ്ങള്‍ മാത്രമെ കലോത്സവസോഫ്റ്റ്‍വെയറില്‍ നിന്നും പ്രസിദ്ധികരണത്തിന് ലഭ്യമാവുകയുള്ളു. മറ്റ് ഫലങ്ങള്‍ക്ക് പ്രോഗ്രാം കണ്‍വീനറുമായി ബന്ധപ്പെടുക